Parochiecentrum

Zusters trekken in het parochiecentrum

Het parochiebestuur heeft besloten om het parochiecentrum aan de Hatertseweg voor maximaal drie jaar te verhuren aan de Congregatie van Zusters Dominicanessen van de H. Familie (Neerbosch).

De Dominicanessen wonen nu in wooncomplex Catharinahof in Neerbosch-Oost, maar de congregatie was op zoek naar een woonruimte waar de jonge zusters samen kunnen wonen.
Een van de jonge Dominicanessen is zuster Catharina, die ook helpt bij de voorbereiding voor de eerste H. Communie in de Groenestraatkerk.

Het parochiebestuur wil de congregatie graag te hulp schieten. Bovendien is het parochiecentrum zonder veel moeite geschikt te maken voor bewoning. Het centrale parochiesecretariaat verhuist naar het secretariaat bij de Groenestraatkerk. In nauw overleg met het pastoraal team wordt nog gekeken waar in de Groenestraat de werkplekken van de pastoor en de diakens komen.

H.Hartkerk

Stuurgroep gaat zich buigen over herbestemming kerk Berg en Dal

Net zoals dat voor Malden is gedaan, wil het parochiebestuur voor de kerk in Berg en Dal een stuurgroep vormen die de herbestemming van het kerkgebouw kan begeleiden. Hiervoor worden nog mensen gezocht, liefst met ervaring in vastgoed en gebouwenbeheer.

Bij de onttrekking van de kerk aan de eredienst gaf de bisschop de opdracht om te zoeken naar een waardige herbestemming. Dit is ook de wens van het parochiebestuur dat de voorkeur heeft uitgesproken voor een sociaal-maatschappelijke bestemming.

In het dorp leeft de wens om op deze plek een dorpscentrum te realiseren, met bijvoorbeeld een basisschool, kinderopvang, gezondheidscentrum en dorpshuis. Hier wordt nu een haalbaarheidsstudie naar gedaan. Dat zou een optie kunnen zijn, maar er zijn ook 14 projectontwikkelaars met plannen die realistisch lijken. Overigens is lang niet alles toegestaan, omdat de locatie binnen het bestemmingsplan ‘Stuwwal en beschermd dorpsgezicht Ubbergen’ valt. Dat plan staat de bouw van een groot appartementencomplex bijvoorbeeld niet toe. Het is aan de stuurgroep om de verschillende opties te onderzoeken.
Wil je hier deel van uitmaken? Meld je dan aan via parochiebestuur@h3eenheid.nl.

Het gebouw wordt overigens nog steeds gebruikt. Pastoor Harald Spiertz woont in de pastorie en zorggroep ZZG huurt vanaf 1 juli voor minimaal een jaar een aantal ruimtes in het kerkgebouw.

Ontwerp_Advicus2

Handtekeningen gezet onder plan Malden

Ze zijn eruit, de gemeente Heumen en projectontwikkelaar AdVicus. Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst, waarmee het project rond de H. Antonius Abtkerk in Malden een nieuwe fase ingaat. Nu moet het bestemmingsplan worden aangepast en is het wachten op de vergunningen. Het parochiebestuur is blij: “Fijn dat er nu schot in de zaak zit,” zegt vice-voorzitter Ruud de Quay.

De markante kerk uit 1960 wordt omgebouwd tot wooncomplex met een compacte kerkzaal. De kerk was al lange tijd te groot voor het aantal kerkgangers. De karakteristieke gevels van het gebouw blijven staan en de kapel, het doopvont en het prachtige glas-in-lood blijven behouden. Het dak van het kerkgebouw wordt in het midden opengemaakt, zodat er een omsloten binnentuin ontstaat. Binnen de muren van het kerkgebouw worden 8 appartementen gebouwd. In de tuin van de pastorie wordt een tweede binnentuin gecreëerd, met een nieuw gebouw van drie verdiepingen. Hierin komen 15 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. In de pastorie komen ook woonruimtes. In totaal komen er 30 appartementen.

In maart vorig jaar zijn parochianen al geïnformeerd over de plannen. Nu zijn omwonenden, raadsleden en andere geïnteresseerden aan de beurt. Op donderdag 6 juli is er van 17.00 tot 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de kerk. Ook parochianen zijn uiteraard weer van harte welkom, maar voor wie vorig jaar  de informatieavond heeft bezocht, zal er weinig nieuws zijn. Wanneer de bouw precies begint en wanneer er kan worden ingeschreven op een woning, is nog niet bekend.

Aan de totstandkoming van de plannen is lang gewerkt door de stuurgroep die het proces heeft begeleid. De Quay: “We zijn de leden van de stuurgroep erg dankbaar voor hun inzet. Hopelijk kan de bouw snel beginnen en krijgt Malden een kerk die aangepast is aan de situatie, nu en in de toekomst.”

DSCN9916

Sfeervol afscheid Jacques Grubben

Zondagochtend 30 april ging pastoor Jacques Grubben voor de laatste keer voor in onze
parochie, in de Groenestraatkerk. In een zonverlichte kerk mocht Jacques heel toepasselijk
preken over de herder en zijn schapen. Muzikale en vocale begeleiding was er door het Klein
Verband met liederen die zij volgens Jacques ‘uit zijn binnenzak hadden getrokken’, liederen
die hem na aan het hart liggen, met een welgekozen slotlied:‘Ga met God en Hij zal met je
zijn’.

Uit handen van vicevoorzitter Ruud de Quay kreeg Jacques het afscheidscadeau van de
parochianen: een geldbedrag waarmee hij Letse jongeren wil helpen om de reis te maken
naar de Wereldjongerendagen in Portugal deze zomer. Ruud dankte Jacques voor zijn inzet
in de afgelopen vier jaren, waarin een aantal moeilijke beslissingen genomen moesten
worden en uitte ook zijn bewondering voor het enorme aantal kilometers dat Jacques in deze
periode op zijn fiets heeft afgelegd.

In zijn slotwoord bedankte Jacques iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de
bijzondere invulling van de heilige Mis en het afscheid. Jacques benadrukte ook maar een
mens te zijn, die ook zijn plussen en minnen heeft zoals iedereen. “Ik laat mij op mijn weg
leiden door God en dan zie ik wel wat voor een plannen Hij met mij heeft. Dat was zo en dat
zal ook in mijn nieuwe parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk e.o. zo zijn. Ga, met
God, dat wens ik jullie allen toe.” Na afloop van de mis konden de parochianen persoonlijk
afscheid nemen van Jacques met een kop koffie in de hand en met door vrijwilligers
zelfgebakken lekkers.

 

image001

Familiezondagen

Wij organiseren ongeveer 1 x per maand/6 weken een familiezondag, waarop jonge ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten.
De eerstvolgende Familiezondag is op zondag 21 april.

Er is crèche in de keuken voor de allerkleinsten, en aansluitend aan de gebruikelijke kindernevendienst  is er kort aandacht voor de kinderen die daarna in de kerk terugkomen, met een liedje, een gesprekje, een raadsel of iets anders. Verder is de H. Mis zoals op gewone zondagen. Bij de koffie is er natuurlijk limonade en kinderkoek. We laten de ouders vrij of zij hun kindje meenemen in de kerk/kapel of liever bij de crèche brengen.

Vrijwilligers crèche en nevendienst
Om als parochiegemeenschap de Familiezondagen te kunnen organiseren zoeken we vrijwilligers voor de crèche! Vind u/je het leuk om af en toe op de kleintjes te passen? Met een groepje van 4 á 5 vrijwilligers is ieder 1x per 2/3 maanden (in overleg) aan de beurt.

Om op die zondag de grote kinderstroom in goede banen te leiden, bieden we twee niveaus:
een groep van 4 jaar tot 1e Communie en een groep voor kinderen van 8 jaar en ouder.
Daarvoor hebben we uitbreiding nodig van de kindernevendienstwerkgroep, zodat ook daarvoor ieder één maal per 2 tot 3 maanden aan de beurt is.

Enthousiast over de jonge aanwas?
Meld u aan via: karina@bremersklaver.nl (of voor meer informatie).
Werkgroep Familiezondagen: Angela, Marjolein H., Karin R., Karina en pastor Herwi

vvhwkH5Ya5YJiYN9USNLLSjJU7bvTY7q

Laatste mis in Heilig Hartkerk

Op 5 februari 2023 om 10.30 uur tijdens een heilige mis zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van deze kerk onder de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal.

In 1964 werd onder de bezielende leiding van pastoor Van Helvoirt besloten de rectoraatskerk te vervangen door een nieuwe grotere kerk, die paste bij de eigentijdse vragen van liturgie viering. Architect Jan Strik uit Boxtel ontwierp een moderne kerk, gericht op de menselijke ontmoeting rond het altaar. Met de benodigde ruimte voor een kapel, een gemeenschapszaaltje en een pastorie. De inrichting werd vormgegeven door jonge kunstenaars, die zo in eigentijdse taal het gelovig denken gestalte gaven. Op 4 april 1967 kon de nieuwe kerk door Mgr. Bluyssen worden geconsacreerd. De kerk bood ruimte aan 600 personen. In de jaren ’70 waren de lekenpreken  in de vastentijd heel populair.

Als parochie zijn we de vrijwilligers en parochianen van onze kerk in Berg en Dal dankbaar voor al hun werkzaamheden, tijd en energie. Ook zijn we dankbaar voor de inspanningen die men zich heeft getroost om de ontwikkeling van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid mogelijk te maken.

De mis op 5 februari zal worden gecelebreerd door pastoor Grubben, zijn voorganger Norbert Swagemakers en diaken Henk Welling, met medewerking van het gemengd koor, Kalliope en muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop zal er een hapje en drankje zijn ter afsluiting van een gedenkwaardige tijd.

gregoriaans koor

Gregoriaans Koor Dukenburg zoekt nieuwe zanger(s)

Wij – het Gregoriaans Koor Dukenburg – zijn een enthousiast koor van 12 mannen, verbonden aan de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Eén keer per maand zingen wij op zondag de gregoriaanse gezangen voor die dag tijdens de viering in deze kerk.
Desgevraagd verzorgen we ook de zang bij een uitvaartsamenkomst of andere
gelegenheid zoals een vesperdienst.

Onze inspirerende dirigent Stan Hollaardt, tevens de dirigent van de Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus, leidt het koor al meer dan 50 jaar en weet uit iedere zanger het beste naar boven te halen.

Hou je ervan om samen te zingen en wil je de rijkdom van de oudste Westerse religieuze muziek ontdekken, meld je dan aan via onderstaand mailadres of telefoonnummer of kom eerst een keer naar een van onze repetitieavonden om nader kennis met ons te maken.

We repeteren elke donderdag van 20:00 tot 22:00 uur in de Ontmoetingskerk,
Meijhorst 70-33, Nijmegen.

Je bent van harte welkom. Enige ervaring met de gregoriaanse zang zou mooi zijn maar is zeker niet vereist. Het koor biedt je graag de mogelijkheid om je de vaardigheden voor het zingen van deze bijzondere muziek eigen te maken.

Aanmelden kan op telefoonnummer 06-10724076 of via mail-adres ton.ellenbroek@kpnplanet.n

kerken

Bisschop vaardigt decreet uit: Lourdeskerk en H. Hartkerk gaan dicht

De Lourdeskerk in Nijmegen en de Heilig Hartkerk in Berg en Dal gaan definitief sluiten. Bisschop Gerard de Korte van het bisdom ’s Hertogenbosch heeft twee decreten uitgevaardigd om de twee kerken aan de goddelijke eredienst te onttrekken. 

Het bestuur van de parochie Heilige Drie-eenheid, waar de twee kerken onder vallen, had de bisschop hier om gevraagd. Al jaren loopt het aantal kerkgangers en vrijwilligers sterk terug, terwijl de tekorten oplopen.

De decreten van de bisschop zijn hier te downloaden:

Bisdom decreet OLV vh Heilig Hartkerk (pdf)

Bisdom decreet OLV van Lourdeskerk (pdf)

De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal is op zondag 5 februari 2023. Het parochiebestuur onderzoekt de mogelijkheid van het realiseren van een kapel of een andere plek waar vieringen kunnen worden gehouden in Berg en Dal. 

De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Nijmegen is op zondag 29 juni 2025, de dag waarop de kerk het 100-jarig bestaan viert. Parochianen hadden het parochiebestuur gevraagd dit eeuwfeest nog te mogen vieren en het parochiebestuur geeft daar gehoor aan, op voorwaarde dat er tegen die tijd nog genoeg actieve parochianen zijn om dit jubileum te organiseren en te vieren. 

Tot 1 januari 2023 zijn er nog reguliere vieringen in de Lourdeskerk, maar daarna wordt het aantal vieringen beperkt tot een per maand. Ook blijft de kerk open voor uitvaarten. 

Tegen deze decreten kan volgens het kerkelijk wetboek binnen 10 nuttige dagen bezwaar worden aangetekend bij de bisschop van het bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch. Bezwaren kunnen t/m woensdag 19 oktober worden ingediend.

H. Antonius Abtkerk Malden vanaf bordes gemeentehuis

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is heel jammer! Het betekent echter ook
dat de vieringen op zaterdagavond in de Maldens kerk van Sint Antonius Abt dringend behoefte aan
een koor of koren dat/die de vieringen verzorgt/verzorgen.

Onze parochie is rijk aan koren. Derhalve doen wij een beroep op hen om ons, in ieder geval voor
twee vieringen per maand, uit de brand te helpen.
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.

Hartelijk dank namens de Maldense gemeenschap.

qxUAQGwI15WhkgrtRWPmOZdkDx5qstEg

Parochiebestuur kiest projectontwikkelaar voor Malden

De Antonius Abtkerk in Malden wordt een stuk kleiner en er komen 25 woningen. Het parochiebestuur heeft de keuze voor een projectontwikkelaar gemaakt.

Het parochiebestuur kiest voor projectontwikkelaar Advicus uit Deventer, die samen met architectuurstudio DP6 uit Deventer een plan had ingediend om de Antonius Abtkerk om te bouwen tot een kleinere kerk voor ongeveer 350 mensen en 25 woningen voor senioren en jongeren.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden3

De grote kerkzaal wordt in drie stukken opgedeeld. Het deel aan de straatkant wordt een nieuwe kerk. De hoofdentree van de kerk blijft behouden, net als het doopfont met toren en de stiltekapel. “Het mooie glas in lood blijft,” zegt Jos Verstegen van het parochiebestuur, “en ook de voorgevel aan de straatkant blijft intact.”

Van de pastorie worden twee woningen. gemaakt. Daarnaast worden 23 energiezuinige woningen en een parkeergarage voor 30 auto’s gerealiseerd en worden twee binnentuinen aangelegd.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden4 Plannen Malden5

Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al lange tijd te groot is voor het aantal kerkgangers, wil het parochiebestuur het kerkgebouw verkopen en een deel voor de eredienst behouden. Ruim een jaar geleden is hiervoor een stuurgroep ingesteld, die de herbestemming van het kerkcomplex in Malden bij projectontwikkelaars onder de aandacht bracht. In totaal reageerden 10 ontwikkelaars, waarvan er twee overbleven. 

Op een informatieavond op 17 maart presenteerden beide ontwikkelaars hun plannen aan parochianen. Uit een raadpleging onder parochianen bleek dat de plannen van Advicus op de meeste sympathie kunnen rekenen. Ook biedt deze projectontwikkelaar een betere prijs voor de kerk en blijft de voorgevel intact. Een andere belangrijke reden om voor Advicus te kiezen is dat de parochie in deze plannen het alleenrecht heeft op de kerkzaal.

Het bisdom is in principe akkoord, maar wacht de uiteindelijke overeenkomst af. Nu is de gemeente aan zet. Het parochiebestuur hoopt vóór 1 november de handtekening te kunnen zetten en dat volgend jaar al kan worden begonnen met de werkzaamheden. Wanneer kan worden ingeschreven op de woningen, is nog niet bekend. Het parochiebestuur kijkt nog of de vieringen kunnen doorgaan tijdens de verbouw.

Plannen Malden1

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.