Hulp/ondersteuning

De kerngroep diaconie coördineert alle activiteiten die binnen onze parochie worden ontplooid om hen die dat nodig hebben te helpen of te ondersteunen. Hierbij is er sprake van diaconie dichtbij, in eigen stad, en veraf, zoals bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.

Te denken valt aan ziekenbezoek, gezellige middagen voor zieken en of ouderen, vervoer voor kerkbezoek, speciale geldwervingsacties, actie Kerkbalans, Voedselinzameling, enzovoort.

De motivatie voor al deze activiteiten is te vinden in de Bijbel (Mt. 25, 35-40) waar Jezus zegt dat al wat wij voor de geringsten van zijn broeders hebben gedaan, hém hebben gedaan. Meer informatie via het parochiecentrum.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.