20230423_144224

Vieringen Cenakelkerk zomer 2023

Zaterdag 3 juni                            17.00 uur:         Woord- en communieviering Taborkapel

Zondag 4 juni                               11.00 uur:         Parochiefeest & viering in de
                                                                                         Ontmoetingskerk, geen mis in de
Cenakelkerk

Zon dag 4 juni                             17.00 uur:         Gregoriaanse Vespers

Zaterdag 10 juni                         17.00 uur:         H. Mis in de Taborkapel

Zondag 11 juni                            11.00 uur:         Woord- en communieviering met
Gemengd Koor

Zaterdag 17 juni                         17.00 uur:         H. Mis in de Taborkapel

Zondag 18 juni                            11.00 uur:        Hoogmis met Taborkoor

Zaterdag 24 juni                         17.00 uur:       Woord- en communieviering Taborkapel

Zondag 25 juni                            11.00 uur:        Woord- en communieviering met
samenzang

Zaterdag 1 juli    Gezinspelgrimage H. Landstichting, viering 17.00 u vervalt

Zondag 2 juli                               11.00 uur:       Hoogmis met Basta

Zaterdag 8 juli                             17.00 uur:        H. Mis in de Taborkapel

Zondag 9 juli                                11.00 uur:        Hoogmis met Gemengd Koor

Zaterdag 15 juli                           17.00 uur:        Woord- en communieviering  Taborkapel

Zondag 16 juli                             11.00 uur:       Woord- en communieviering met Taborkoor

Zaterdag 22 juli                          17.00 uur:       Eucharistieviering: 1e vakantieviering*

Zondag 23 juli                              11.00 uur:        Eucharistieviering: 1e vakantieviering*

Zaterdag 29 juli                           17.00 uur:        H. Mis in de Taborkapel

Zondag 30 juli                              11.00 uur:        Hoogmis met samenzang

Zaterdag 5 augustus                 17.00 uur:       Eucharistieviering: 2e vakantieviering*

Zondag 6 augustus                    11.00 uur:       Eucharistieviering: 2e vakantieviering*

Zaterdag 12 augustus                17.00 uur:       Maria Tenhemelopneming H. Mis Taborkapel

Zondag 13 augustus                   11.00 uur:       Maria Tenhemelopneming Hoogmis met                                                                                                              Gemengd koor

  • Doordeweekse eucharistievieringen zijn op dinsdag- en vrijdagmorgen om 09.00 uur in de Taborkapel. Op dinsdag 6 juni en vrijdag 9 juni is er geen viering.
  • De vieringen op zondag zijn te volgen via het Youtube-kanaal van de Cenakelkerk.
  • *De vakantievieringen zijn gewijd aan de Bijbelse achtergrond van de architectuur van het kerkgebouw en aan de schilderingen van Piet Gerrits. Tijdens de 1e viering zien we in de kerk het visioen van Johannes: de Stad Gods, het Nieuwe Jeruzalem. Op de tweede zondag volgen we Barnabas op zijn reis met Paulus, en zien we hoe de Geest werkt in de harten van de mensen om het visioen werkelijkheid te laten worden: een nieuwe wereld waarin de grenzen tussen mensen niet meer bestaan. Dit jaar zijn de vakantievieringen in de weekenden van 22/23 juli en 5/6 augustus.

 

IMG_1374

Preek voor Pinksteren 2023 Cenakelkerk

Herwi Rikhof

 

Hand. 2,1-11 Joh. 20,19-23

‘De wereld is een toverbal’: dat liedje was niet zo geschikt vonden we eerder deze week toen we bezig waren de liturgie samen te stellen voor de mis op 1 juli aan het eind van de pelgrimage van het bisdom naar onze kerk en naar de Landstichting. Bij het samenstellen van een liturgie gaat het om de lezingen maar ook om de liederen: altijd een punt van discussie hier natuurlijk niet, mar meestal wel bij een uitvaart of bij een huwelijk. Soms gaat het dan om wat iemand mooi vindt, maar vaak ook om wat passend is. Dan gaat het niet zozeer om de muziek, maar meer om de tekst. In die gesprekken ben je dan in feite bezig bezig een eeuwenoude stelregel toe te passen.

‘Zoals je bidt, zo geloof je, zoals je gelooft, zo bidt je’. Dat is mijn wat losse vertaling van die oude stelregel, van dat oude adagium uit onze rijke traditie. In het latijn kan dat korter: Lex orandi lex credendi. Meestal voldoet die wat losse vertaling wel, om aan te geven dat er een duidelijk verband is tussen de manier waarop je bidt, en de manier waarop je geloof en omgekeerd. Om aan te geven bijvoorbeeld waarom bepaalde liederen of gebeden of vertalingen van psalmen je wel wat zeggen en anderen niet.

Maar soms moet je terug naar een wat striktere, naar een letterlijke vertaling.‘De wet van het bidden is de wet van het geloven, de wet van het geloven is de wet van het bidden’. Die vertaling, die term ‘wet’ maakt duidelijk dat verband niet toevallig is. Dat is belangrijk als je wilt argumenten vanuit gebeden, vanuit een liturgische praktijk, of als je wilt argumenteren dat dat gebed of lied wel kan en dat niet. Dan moet je namelijk duidelijk aangeven dat dat verband tussen bidden en geloven niet toevallig is, niet een kwestie van smaak – en smaak kan verschillen –  maar bedoeld is, bewust is, dan moet je een term als ‘wet’ gebruiken, dan moet je duidelijk maken dat het om een stelregel gaat. Dan moet je uitleggen dat de manier waarop we bidden normatief is voor wat we geloven, voor de inhoudt van ons geloof, en omgekeerd dat de inhoud van ons geloof bepalend is voor hoe we bidden.

Wanneer de grote theoloog en bisschop Basilius de Grote – hij leefde in de vierde eeuw – in de viering van de liturgie een nieuwe manier om de gebeden af te sluiten introduceert, levert dat veel reacties op. Ook toen al. Men is gewoon om de gebeden af te sluiten met ‘eer aan de Vader in de Zoon door de Geest’. Basilius voert in ‘eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ Basilius neemt er alle tijd voor om op die reacties te antwoorden en uit te leggen waarom hij het belangrijk vindt zo te bidden. Hij schrijft dan een van de eerste boeken over de Heilige Geest. Dat boek staat vol analyses die betrekking hebben op de betekenis van die kleine woordjes: ‘in’, ‘door’, ‘met’, ‘en’. Tussen die taalkundige analyses staat ook een heel persoonlijk opmerking: hij praat over zijn eigen doop die hij als volwassene bewust heeft meegemaakt. ‘Hoe kan ik die gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest dan niet zo bidden?’ vraagt hij. Aan het eind van dat boek geeft hij een antwoord op de vraag waarom hij die nieuwe manier van bidden heeft ingevoerd. In het oude slot wordt duidelijk dat de Geest ons helpt, in dat nieuwe slot wordt duidelijk dat die hulp niet van zo maar iemand komt, een of andere ondergeschikte, maar van God zelf. Als je alleen op die oude manier bidt, realiseer je niet hoe diep die hulp gaat. Daarom is die nieuwe manier nodig: om duidelijk te maken dat de helper niet alleen van God komt, maar God  is.

Vandaag hebben we een van de mooiste en diepzinnigste gebeden tot de Heilige Geest gebeden en gezongen: de sequentie van Pinksteren. Diepzinnig, omdat we niet alleen de Geest gevraagd hebben te komen en ons te helpen, maar ook gebeden hebben om een hulp die niet alleen als een licht uit de hemel komt, maar die ons helpt zoals alleen God kan helpen. Diepzinnig ook omdat we daarmee ook iets heel fundamenteels, iets heel dieps over onszelf uitzeggen.

Midden in dat gebed staat dat we hulp nodig hebben, niet voor iets speciaals, niet omdat we niet meer goed kunnen lopen of horen of zien, niet omdat we in de wirwar van regels en wetten niet meer onze weg kunnen vinden, niet omdat we advies nodig hebben bij het bouwen of verbouwen van ons huis, bij de energie transitie of bij het kiezen van kleding. Midden in dat gebed staat heel radicaal twee keer ‘niets’: ‘niets’, ‘niets’, nog versterkt door ‘zonder’:

Sine tuo numine                                 zonder uw kracht

Nihil est in homine                            is er niets in de mens

Nihil est innoxium                             is er niets onschuldigs

Een uitspraak over ons diepste zelf: een uitspraak over hoe fundamenteel hulpbehoevend wij zijn. Niet alleen aan de randen van ons leven, maar midden in ons leven, als de kern van ons leven. Dat  hebben we gebeden. Geloven we dat dan ook?

Misschien helpt het een antwoord te vinden als we niet ons vastbijten in de term ‘hulpbehoevend’, vanwege alle associaties die die term oproept, maar dat we ons de vraag stellen: hoe zie ik mijzelf. Zie ik mezelf als in feite een eenling, als een individu, als kleine of grote zelfstandige, op mezelf staand, als iemand die zijn of haar eigen gang gaat, kan gaan, wil gaan, of zelfs moet gaan. Is zelfredzaamheid mijn ideaal? Of zie ik mezelf als iemand met relaties, als iemand in relaties, als iemand die relaties waardeert, op prijs stelt, nodig heeft en ook mist als ze er niet zijn en zich dan eenzaam voelt. Ik stel die vraag zo, omdat de vragen in dat gebed aan de Geest als Helper met relaties te maken hebben, met onze relatie tot onszelf, met onze relatie tot de ander, met onze relatie met God.

We hebben namelijk de Geest gevraagd om te komen wassen, te komen besproeien, te komen genezen, te komen versoepelen, te komen verwarmen, om richting te komen geven en dan natuurlijk niet letterlijk maar figuurlijk, niet fysiek maar geestelijk. Want de woorden die we ook in de gebed gebruiken –  vuil, verdord, gewond, verstard, verkild, verdwaald  – zijn termen die in dat gebed gebruikt worden om iets verkeerds aan te geven in onze relaties, in onze relatie tot onszelf, tot anderen, tot God. We zijn ons zelf, we zijn anderen, we zijn God kwijtgeraakt, we zijn verdord, verkild, verstart, we hebben vuile handen gemaakt, vuil spel gespeeld, anderen gekwetst. We vragen de Geest dus om ons van A naar Beter te brengen. Of om het met woorden van het geloof te zeggen, om onze zonden te vergeven, om ons te helpen zonden te vergeven.

‘Zonde’ is een geloofswoord dat leeg geworden is. Dat is jammer, omdat het wijst op iets dat reëel is. Het verwijst naar de beschadigingen in onze relaties en dus naar het belang van relaties. Als iets beschadigd wordt dat je niet echt belangrijk vindt, niet echt nodig hebt, dan hindert dat niet, dan hoeft dat niet gerepareerd te worden. Ik heb in een antiek horlogekastje een horloge hangen dat niet meer loopt. Dat hindert me niet: ik heb andere klokken om te zien hoe laat het is. Het hangt daar een beetje voor het mooi. Maar als je relaties belangrijk vindt, dan zijn beschadigingen van die relaties ook belangrijk, hinderlijk en dan is vergeven nodig, levensnoodzakelijk. Daarom leert Jezus zijn leerlingen ook te bidden om vergeving, om vergeving te krijgen en om vergeving te geven. Dat gaat niet vanzelf en is ook niet gemakkelijk. Daarom geeft de verrezen Heer op Paasavond zijn leerlingen niet alleen de opdracht om te vergeven, maar met die opdracht ook zijn adem, zijn Heilige Geest om dat waar te maken.

Geloven we wat we gebeden hebben?

Walk for Homs

Walk for Homs

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter nagedachtenis aan pater Frans en voor de wederopbouw van Syrie. Eén dag wandelen op de bekende wandelroute N70 en fondsen bijeen brengen voor zijn werk in Homs. Zie voor meer informatie: Walk for Homs

Open tuinendag herinner-mij

Open tuinendag

De Ontmoetingstuin bloeit alweer volop en is te bewonderen op de Open Tuinendag op 10 juni. Er een poëzieroute ter bezinning. De tuinploeg is die dag aanwezig: om informatie te geven.

In de tuin is ook een herinneringsboog waarop iedereen een gedachtenis­ plaatje kan laten bevestigen voor een overledene. Van 11.00 tot 11.30 uur worden deze mensen herdacht in een bijeenkomst met muziek, gedichten en het plaatsen van bloemen onder het motto: ‘ We herinneren je zoals je was in de bloei van je leven’.

Rob Engels (viool) en Sander Stoks (piano) verzorgen de muziek. Iedereen die een dierbare ook zo wil gedenken is van harte welkom. Aansluitend is er koffie en soep. De tuin ligt naast de Ontmoetingskerk en is vrij toegankelijk.

 

parochiefeest

Parochiefeest 2023

Op 4 juni, het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, vieren we het jaarlijkse parochiefeest.Vorig jaar in Berg en Dal, dit jaar in de Ontmoetingskerk, met een feestelijke viering en daarna volop gelegenheid om elkaar te ontmoeting.

Tijdens de viering, die om 11.00 uur begint, zingt het Gelegenheidskoor enkele liederen van componisten uit onze parochie. Er worden parochiespelden uitgereikt aan actieve parochianen. Voor de kinderen zijn er liedjes van het Kinderkoor en is er een verrassende kindernevendienst. Na afloop drinken we koffie, bij mooi weer in het groen van de Ontmoetingstuin.

Daarna kun je om 12.45 uur meedoen aan de Emmauswandeling, waarop je iemand anders uit de parochie én het Dukenburgse groen leert kennen. Je gaat samen op pad met twee gesprekvragen.De route duurt 30 minuten.

Wil je meezingen in de viering op zondag? Kom dan naar deopen repetitie voor iedereen, op vrijdag 2 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingskerkonder leiding van Vincent Cuppen.

 

zonnebloem

Overweging 13/14 mei 2023, door pastor Joska van der Meer

Handelingen 8,5-8.14-17, Johannes 14,15-21

You will never walk alone….

Een lied dat meestal in het stadion van Liverpool luidkeels wordt gezongen of in Rotterdam. Deze dagen zet het ook de toon bij het Eurovisie songfestival in Liverpool,  waar alles erop gericht is om de Oekraïners te steunen. Het feestje had immers eigenlijk in Oekraïne  moeten plaatsvinden.

You will never walk alone, je staat er nooit alleen voor. Dat is ook wat het evangelie ons vandaag verteld.  Jezus weet dat hij niet lang meer te leven heeft. En net als alle mensen die de dood op korte termijn op zich af zien komen, worstelt hij met de vraag: hoe kan ik hen die mij lief zijn tot steun blijven, ook als ik er niet meer ben?

Een moeder in die situatie – ze wist dat haar man en tienerkinderen binnenkort zonder haar verder zouden moeten leven-  bedacht een antwoord. Bij leven en welzijn was ze een praktische vrouw die met kleine attente gebaren en wijze raad haar kinderen en vele anderen de weg naar het leven wees. Met haar laatste krachten plantte ze  zaadjes in de grond. Niemand snapte haar verbetenheid voor dit voor haar zo inspannende karweitje, tot ze stierf en ze haar briefje vonden. Ze had iets bedacht dat helemaal paste bij haarzelf en bij haar manier van leven: iets waarmee ze de zonnige kant van het leven weer tevoorschijn konden halen.  “Als je verdrietig bent, stap op de fiets en koop een  zonnebloem!” Ze had zonnebloemen gezaaid.

In het evangelie hoorden we hoe Jezus zijn leerlingen probeert te helpen. Hij wijst ze op alles wat hij hen geleerd en voorgeleefd heeft: Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.  Heb God lief en de naaste als jezelf…

Jezus vertrouwde erop dat ze die samenvatting, na zijn dood uit het hoofd, of mooier nog zoals ze in het Engels zeggen by heart, zouden kennen.

Jezus vertelt hen ook dat ze het niet alleen hoeven te doen.

Ik laat jullie niet als wezen achter,

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die altijd bij je zal zijn.

Je kunt in plaats van helper ook vertalen Pleitbezorger of Trooster. Er zal dus op verschillende manieren hulp komen. Een helper klinkt als praktische hulp, hulpverleners. Trooster is meer het luisterend oor, de arm om je schouders En pleitbezorger, dat klinkt naar een advocaat, iemand die voor jou een goed woordje doet, die woorden geeft als jij even ergens geen woorden meer voor hebt. Ook iemand die voor jou pleit, zoals een docent in een rapportvergadering die de collega’s overtuigt dat deze leerling toch echt over moet.

Die steun konden de leerlingen maar ook wij goed gebruiken. Waaraan zou jij op dit moment de meeste steun ervaren: de Heilige Geest als pleitbezorger, als helper, of als Trooster? Elders wordt de Geest ook nog inspirator genoemd, een optie 4…..

Pleitbezorger, Helper, trooster,  inspirator? In een gespreksgroep zie iemand: doe maar die helper die kan het dan allemaal doen…

Jezus biedt bovendien ook blijvende verbondenheid aan: met zichzelf en met zijn hemelse Vader. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen,

Dat klinkt voorwaardelijk: alleen als je mij liefhebt…dan…. Maar we kunnen het denk ik beter verstaan als de oproep die Petrus doet in zijn brief: Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.

Om die blijvende verbondenheid niet te vergeten, zocht Jezus een symbool uit. Hij had iets bedacht dat helemaal paste bij hemzelf en bij zijn manier van leven: Op de laatste avond van zijn leven nam hij het dagelijks brood en de wijn die bij iedere maaltijd op tafel stonden en deelde het rond. Doe dit om mij nooit te vergeten!

Tot op de dag van vandaag delen we iedere week brood en wijn samen tot Zijn gedachtenis en maken we er een groot feest van als je daar voor het eerst aan meedoet, zoals onze communicantjes morgen. De leerlingen wisten tussen Pasen en Pinksteren niet wat te doen. Maar toen ze met Pinksteren eenmaal die beloofde Geest kregen, ging het hen en de verspreiding van het evangelie voor de wind. Zelfs in Samaria werden mensen christen!

Misschien niet zo vreemd want Jezus deed alles wat ChatGTP aan tips geeft op de vraag hoe kan ik  anderen kunt helpen als ik er niet meer fysiek ben.

Tips ChatGPT:

Laat je nalatenschap voortleven goed doel

Geef richting leg in een boodschap vast welke waarden  je belangrijk vond

Blijf in gedachten met verhalen, foto’s  symbolen Moedig hen aan om je herinnering levend te houden door foto’s, verhalen en herinneringen te delen met anderen

Geef troost:

Ik hoop dat deze ideeën je een beetje rust geven, wetende dat je nog steeds invloed kunt hebben op de mensen om je heen, zelfs nadat je er niet meer bent. Vergeet niet dat je dierbaren altijd kunnen terugkijken op de mooie momenten die jullie samen hebben gedeeld en de herinneringen die jullie samen hebben gemaakt

Jezus liet op al die verschillende manieren aan zijn leerlingen weten: You never walk alone!

Walk on! Ga verder, leef zoals ik het je heb voorgeleefd! Laat zien de hoop die in je leeft!

Tot slot nog even terug naar die moeder.

Ze had één ding niet bedacht: bloemen zijn seizoensafhankelijk, ook zonnebloemen zijn niet altijd te koop. Dat bleek echter ook weer niet zo erg, ze had immers al vele zaadjes geplant met haar onvergetelijke wijze woorden en attente gebaren. Bovendien zijn er  gelukkig ook  genoeg kaartjes en nu icoontjes die je kunt appen om te laten weten you will never walk alone! En die gaan nog steeds rond… zoals ook die schaal met brood en de beker wijn van Jezus nog steeds worden gedeeld ter nagedachtenis en vooral om niet te vergeten: You will never walk alone!

 

 

 

Drieklank_mei23

De nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

  • Onverwachts was daar ineens een transfer van pastoors. Pastoor Jacques Grubben verliet na ruim vier jaar onze parochie en vertrok naar Schaijk. Harald Spiertz, de pastoor van Schaijk, ging in tegenovergestelde richting en is sinds 1 mei onze nieuwe pastoor. In de nieuwe Drieklank een interview met beide pastoors.
  • Vanuit de Heilig Landstichting vertrokken 55 pelgrims naar het Heilige Land, Israël. Een verslag van de onvergetelijke reis.
  • Volgende week is het Hemelvaart. Wie gaat er eigenlijk naar de hemel, en vier andere vragen over de hemel.
  • Lopen in bezield verband. Een beschouwing over processies.
  • Op de koffie bij parochiaan Theo van Steen.

En nog veel meer!

De nieuwe Drieklank ligt achterin de kerk. Maar u kunt hem ook hier online lezen. Of mail parochieblad@h3eenheid.nl als u het blad graag in de bus wilt. Digitaal kan ook, meld je dan aan via deze site.

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.