H. Antonius Abtkerk, Malden detail uit raam voormalige RK kerk Malden

Kerk bezoeken in Malden

De kerk is de afgelopen weken door vele honderden mensen bezocht. Zij bezochten de prachtige kerk in kerstsfeer. De H. Antonius Abtkerk is ook buiten de kersttijd vaak te bezoeken, met name als er vrijwilligers aan het werk zijn of als er vieringen zijn. Maar de kerk kan ook op afspraak open zijn, stuurt u gerust een e-mail naar het secretariaat van onze locatie, vermeld uw telefoonnummer en dan maken wij met u een afspraak en/of vertellen u wanneer u de kerk kunt komen bezoeken.

U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger voor de kerk in Malden, bijvoorbeeld voor het geven van een rondleiding?
Aanmelden kan via een email naar locatiemalden@h3eenheid.nl

Ieder voelt zich welkom in de kerk in Malden!

Het Gemeentenieuws online: veel enthousiaste bezoekers bij de kerststal in de kerk in malden

lees hier de pagina in Hét Gemeentenieuws online

Mireya -Celesta Da Vinci - en Radboud Seniorenkoor en Marijke Hoksbergen Kerst 2023 in Malden

Publicaties in Hét Gemeentenieuws

LICHT VAN KERSTMIS IN SFEERVOLLE KERK IN MALDEN
MALDEN – Kerstmis, het feest van het Licht, is dit jaar in de H. Antonius Abtkerk in Malden, extra feestelijk gevierd. De kerk, voorzien van kerststal en vele kerstbomen, is deze Kerstmis, in volle luister door velen bewonderd. De kerstvieringen in Malden waren zeer sfeervolle, muzikale en warme vieringen van Licht. Mede door de goede gezamenlijke voorbereiding van vrijwilligers en pastoraal team en een grote opkomst vanuit de Maldense gemeenschap.

Kerstavond/Kerstnacht
Op kerstavond (zondag) 24 december was de Kerstnachtmis. Het thema van de kerstviering was “Licht”. Het Licht van Kerstmis vulde de warme volle kerk met een heerlijke kerstsfeer.
Zangeres Celesta da Vinci (echte naam Mireya Derksen, celestadavinci) liet samen met leden van het Radboud Seniorenkoor (radboud-seniorenkoor) onder leiding van dirigente en pianiste Marijke Hoksbergen prachtige kerstmuziek klinken.
Locatiepastor Els Geelen verzorgde de overweging waarin de figuren in de kerststal centraal stonden. Pater Jim Schilder herinnerde in zijn openingswoord aan de kerststal die precies 800 jaar geleden door Franciscus van Assisi in Italië werd bezocht.

  

Kerstmis in Malden in Het Gemeentenieuws

 

Adventsactie Logo RGB_2

Adventsactie voor Gongo en Gaza

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, zo’n 2000 jaar geleden. En hoewel elk kind een Godswonder én heel bijzonder is, is het kind van wie we de geboorte met Kerstmis vieren een heel bijzonder Kind; het is Gods zoon, het is God zélf.

Tijdens de Advent bereiden wij ons, in allerlei opzichten, voor op het geboortefeest van dat Kind. Het is een drukke periode voor velen van ons, maar het is goed om ook even stil te staan bij de kinderen van nu. De kinderen die nu geboren worden, de kinderen die nu opgroeien in onze wereld. De omstandigheden waarin Jezus geboren werd en opgroeide waren verre van optimaal, iets wat voor miljoenen kinderen in de wereld ook nu, in 2023, een keiharde realiteit is.

Adventsactie formuleert het aldus: Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Maar, bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Adventsactie wil daar, samen met ons iets aan doen. In de DR Congo werken tienduizenden kinderen in de kobaltmijnen, een essentiële grondstof voor oplaadbare batterijen. Het doel van de actie is te zorgen dat deze kinderen een opleiding krijgen waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

De Ridders van het heilig Graf proberen, in samenwerking met de lokale kerk: het Latin Patriachate of Jeruzalem, in Gaza werkgelegenheid te scheppen of te vinden voor de Christelijke jeugd in Gaza. Gaza heeft één van de jongste populaties ter wereld waarvan 70% werkeloos is (OCHA rapport 2020). Met de huidige situatie in de strook van Gaza wordt alles daar met de dag slechter en haast is geboden. WIJ KUNNEN NIET AAN DE KANT BLIJVEN STAAN EN TOEKIJKEN! We moeten in beweging komen, u en ik, wij als parochie.

Dit jaar hebben wij als parochie deze twee projecten uitgekozen om onze bijdrage aan te leveren tijdens onze voorbereiding op het feest van Jezus’ geboorte. DOET U ÓÓK MEE?

Uw bijdrage kunt u overmaken naar: NL 13 RABO 0304 8421 09 t.n.v. Parochie heilige Drie eenheid onder vermelding van Aktie tijdens de Advent

Meer informatie, klik hier.

De totale opbrengst van de actie zal gelijkelijk verdeeld worden over beide projecten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en een zinvolle Advent toegewenst.

theaterweekend 2024

Inschrijven Jongerentheater

Jongeren kunnen zich weer inschrijven voor het Theaterweekend dat in het laatste weekend van januari wordt gehouden. Het weekend bestaat uit workshops spel, muziek, decor, foto/film of klusteam. Samen wordt een bijbelverhaal tot leven gebracht in een theatervoorstelling.

Het verhaal voor 2024: Vrienden voor altijd?

Wat doe je als je vriend verlamt raakt en dus niet alles meer mee kan doen zoals voreger? Blijf je dan vrienden: Hoe ga je met elkaar om? En wat doet het niet meer kunnen lopen met je vriend? We spelen een verhaal waar vrienden het niet zomaar opgeven.

Wil je er meer over lezen, klik hier

Voor het aanmeldformulier, klik hier

Voor overige info: theaterweekend@gmail.com

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die een pan macaroni voor 8 à 10 personen willen maken tijdens het weekend.

austin-distel-EMPZ7yRZoGw-unsplash

Slecht beursjaar 2022 drukt jaarrekening

Nog voor het jaar om was, waren beursanalisten het er al over eens: 2022 was een beroerd beursjaar. Zo sloot de AEX-index op de laatste handelsdag van 2022 14 procent lager dan in 2021.
Ook de parochie, die een deel van het vermogen in een beleggingsfonds van het bisdom heeft ondergebracht, heeft verlies geleden. Haalden we in 2021 nog een winst van 81 duizend euro, in 2022 moesten we een verlies van € 430.898 boeken. Inmiddels is door de actuele koersen hiervan weer ongeveer een ton gecompenseerd.

Maar dit beleggingsverlies domineert wel de jaarrekening van 2022, die op 15 oktober door het parochiebestuur is vastgesteld. Penningmeester Jos Verstegen ziet wel lichtpuntjes. “We zijn druk bezig om te kijken hoe we de kosten van de parochie kunnen beperken en hoe we de opbrengsten kunnen laten toenemen. Gelukkig is corona achter de rug en leveren de collectes weer meer op dan in 2021, maar nog steeds geven we meer uit dan er binnenkomt.”

De totale kosten van de parochie stegen met 20 duizend euro tot 885 duizend euro. Het meeste daarvan gaat op aan personeelskosten (409 duizend euro) en onderhouds- en energiekosten (265 duizend euro).

Maar niet alleen de kosten stegen, ook de opbrengsten namen toe, vooral de collectes, stipendia en bijdragen voor uitvaarten. De totale inkomsten waren 421 duizend euro op, 65 duizend euro meer dan in in het coronajaar 2021.

Verstegen: “Dankzij ons eigen vermogen heeft onze parochie nog wel een redelijk sterke financiële positie, maar we moeten er nog wel harder aan trekken om uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat betekent dat we de kosten nog beter bewaken en moeten nadenken over creatieve manieren om meer inkomsten te krijgen.”

Foto: Austin Distel via Unsplash 

IMG_1258

Parochieavond: meer samenwerking, nog wel rode cijfers

Binnen onze parochie wordt steeds meer samengewerkt en er zijn tal van nieuwe initiatieven. Maar de plannen, zoals die voor Corona zijn bedacht, zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Dat was de boodschap van het parochiebestuur en het pastoraal team op een goedbezochte parochieavond afgelopen woensdag.

De avond werd met dank aan de gastvrijheid van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament in de Tuinzaal van de Sacramentskerk in Brakkenstein gehouden. Namens het parochiebestuur sprak penningmeester Jos Verstegen over de ontwikkelingen in de parochie en gaf hij inzicht in de voorlopige jaarcijfers over 2022. De financiële situatie in de parochie is nog steeds niet rooskleurig.

Aan de andere kant, vertelde pastor Joska van der Meer, weten parochianen elkaar wel steeds beter te vinden. De initiatieven zijn er, maar we kunnen nog wel een grote slag maken door nog meer samen te werken. Daarbij is het wel van belang om de verscheidenheid en het unieke karakter van de verschillende gemeenschappen te behouden.

De powerpoint-presentatie is via deze link te downloaden.

JvdB20230329-027

Installatiemis pastoor Spiertz

De plechtige installatiemis is op zondag 24 september om 11.00 uur in de Groenestraatkerk.  Na de mis is er een receptie. Wees welkom!

Derhalve komen de vieringen Van 11:00 in de Ontmoetingskerk en de Cenakelkerk te vervallen.

20230906_190751

Nieuw gezicht

Per begin deze maand is Jolanda Schoenmakers begonnen op het centrale parochiesecretariaat en op het secretariaat van de Ontmoetingskerk. Ze volgt Mandy en Desirée op, die allebei met pensioen zijn gegaan. Jolanda krijgt binnenkort nog een collega.

Jolanda, wil je jezelf even voorstellen?

“Ik ben Jolanda Schoenmakers en woon met mijn man en drie zonen in Millingen aan de Rijn. Ik heb tot nu toe voornamelijk administratief en secretarieel werk gedaan, veelal in de zorgadministratie. En ik was toe aan iets anders.”

Wat ga je doen?

“Ik ga samen met de toekomstige collega het secretariaat van de Ontmoetingskerk en dat van het parochiecentrum bemensen. Daar zullen we alle voorkomende werkzaamheden oppakken. Vooral de afwisseling in het werk en de samenwerking met onder andere de vele vrijwilligers zijn voor mij redenen geweest om deze baan aan te nemen.

Je bent nieuw in de parochie en dan val je ook meteen in een verhuizing van het secretariaat. Er komt wel van alles op je af. “Ja, inderdaad. Ik moet de eerste tijd veel mensen leren kennen, nog even ingewerkt worden door Mandy en er is dus ook de verhuizing van het secretariaat naar de Groenestraat. Druk al met al, maar ik heb er zin in!”

Parochiecentrum

Verhuizing parochiecentrum

Er is hard gewerkt: spullen zijn ingepakt, er is opgeruimd en ruimtes zijn opgeknapt en opnieuw verdeeld. Het parochiecentrum is verhuisd van de Hatertseweg naar de Groenestraat.

Drie novicen van de zusters Dominicanessen uit Neerbosch gaan de komende jaren de voormalige pastorie aan de Hatertseweg 111 bewonen. Daarom moest het parochiecentrum worden verplaatst naar het gebouw naast de Groenestraatkerk.

Het parochiecentrum is elke werkdag in de ochtend geopend. Net als eerder blijven de gastvrouwen hier iedereen welkom heten. Nieuw is wel dat er nu ook iedere dag minimaal één lid van het pastoraal team aanwezig is. Op maandag onze pastoor Harald Spiertz, op dinsdag en vrijdag diaken Paul Menting, op woensdag pastor Els Geelen en op donderdag diaken Henk Welling. Zij zijn beschikbaar voor een gesprek of gewoon een ontmoeting. Het parochiecentrum is ook de werkplek van Jolanda Schoenmakers.

 

PHOTO-2023-07-13-09-29-16 2

Zondag 3 september Pastor Herwi Rikhof 40 jaar priester

Zondag 3 september vieren we in de Cenakelkerk het 40-jarig priesterfeest van Herwi Rikhof.

Om 11.00 uur is er een feestelijke mis met zang door koorleden uit de drie koren. Aansluitend koffie en thee met iets lekkers in het parochiecentrum.

Van 14.00-16.30 uur kunt u Herwi persoonlijk feliciteren tijdens een receptie in de Piet Gerritszaal.

Om 17.00 uur tenslotte is er een Gregoriaanse Vesperviering in de kerk.

Wilt u Herwi graag een cadeau geven? Liever dan geschenken ontvangt hij een bijdrage voor zijn catecheseproject in de parochie. NL94ABNA0236554611 tnv Heilige Drie-eenheid Verrijzenis te Heilig Landstichting ovv Priesterfeest Herwi Rikhof.

Wij als geloofsgemeenschap zijn dankbaar voor Herwi’s onuitputtelijke energie en  onvermoeibare inzet voor de Cenakelkerk, voor onze gemeenschap en de parochie. Met zijn frisse blik op het geloof en de toekomst van de Kerk, zijn inspirerende preken en catechese-activiteiten voor kinderen en volwassenen weet hij heel veel mensen te boeien en mee op weg te nemen.

Herwi, van harte gefeliciteerd!

De gemeenschapsraad van de Cenakelkerk

Foto: Piet Vermuë

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.