Het heilig doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Dit begin zit vol symbolen om duidelijk te maken hoe belangrijk en ingrijpend dit begin is. De dopeling wordt gedoopt met water: het verleden wordt weggewassen, maar het water duidt ook op het nieuwe leven. De woorden die dan klinken – ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ – maken duidelijk dat wie gedoopt wordt, opgenomen wordt in de kring van God en zo kind van God wordt. De dopeling wordt gezalfd met heilige Geest, wordt daardoor ‘christen’ (= ‘gezalfde’) en krijgt daarmee de hulp om haar of zijn leven richting en vorm te geven. De keuzes die elke mens moet maken, kunnen dan gelovige keuzes worden ‘naar de Geest’. De dopeling krijgt ook een kaars, aangestoken aan de grote paaskaars, die verwijst naar de verrijzenis, naar een leven van licht.

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht

  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven
  • U wordt ingeschreven in onze parochie Heilige Drie-eenheid.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.