Klaasmarkt Dukenburg

Klaasmarkt dit jaar op zaterdag 12 oktober 2024

Klaasmarkt dit jaar op zaterdag 12 oktober 2024
Dit is eerder dan gebruikelijk omdat we anders in de herfstvakantie uitkomen eb we
hopen op lekker weer! Om genoeg spullen te krijgen voor de markt komen er in april-mei-
juni -sept inzamelingszaterdagen bij de Ontmoetingskerk tussen 11 en 13uur.
De werkgroep zoekt voor maanden tot de markt nog uitbreiding voor het verzorgen van PR
en administratieve klussen en een coördinator Oliebollen en coördinator Modeshow. Meer
info hierover, aanmelden als medewerker op Klaasmarktdag zelf of andere vragen: mail ons:
klaasmarktdukenburg@gmail.com

pelgrimsstaf

Voorjaarsprogramma Pelgrimeren

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige plaats, zoals bijvoorbeeld
Santiago of Lourdes. Tegenwoordig worden mensen pelgrim vanuit verschillende motieven:
religieuze maar ook sportieve en sociale redenen of om voor zichzelf vast te stellen wat
belangrijk is in hun leven.

Pelgrimeren kan ook dichtbij huis. Meteen na Pasen bijv. met een Emmauswandeling. Net
als de Emmausgangers twee aan twee in gesprek onderweg zijn met een paar
gespreksvragen. Ontmoetingskerk, woensdag 4 april: 12 uur met samen soep eten, 13 uur
een Emmauswandeling, rond 14 uur ontvangst bij terugkomst met koffie/thee.

In april-mei kun je verder bezig zijn met pelgrimeren door

* Reizen zonder weg te gaan met luisteravonden
* Inspiratie uit de pelgrimsoorden Taize (12 april 18uur) Lourdes (7 mei 15uur) Iona
: samen wat eten en bidden en ervaringsverhaal van een pelgrim

Pelgrimage dichtbij: samen stukje van de weg naar Santiago lopen,
Hemelvaartsdag 9 mei bedevaart Katwijk of vroege ochtendwandeling van Beek naar
de Stevenskerk.

Scherm­afbeelding 2024-03-12 om 11.31.18

Zuster Catharina nu officieel lid van het Pastoraal Team

Helemaal nieuw is ze niet, want velen kennen haar al. Maar onlangs is zuster Catharina toegetreden tot het Pastoraal Team. Ze gaat zich met name bezighouden met catechese in onze parochie.

“De bisschop heeft mij gezonden voor de komende vier jaar, als (onbezoldigd) catechist in deze parochie,” vertelt zuster Catharina. Ze heeft haar opleiding tot catechist gevolgd via het bisdom. “Een catechist heeft als taak mee te helpen aan de verkondiging, door missionair te werken voor al die mensen buiten de parochie en door het geloof ook daarbinnen in al zijn schoonheid uit te leggen in allerlei vormen, zowel aan kinderen als aan volwassenen. Dit doet de catechist samen met de vrijwilligers van de parochie. Heb je een hoopvol missionair hart, laat het me weten.”

Zuster Catharina helpt al enkele jaren bij de voorbereiding van de eerste communie in de Lourdeskerk en de Groenestraatkerk. Verder heeft ze een groepje ‘Opnieuw Beginners’ begeleid. Ze heeft meer plannen. “Na de zomer starten we een parochiebrede Alphacursus, waarin voor nieuwkomers alle basiselementen van het geloof aan bod komen. En ook het vermelden waard: ik bid mee tijdens de nieuwe gebedsavonden in de Kruispuntkerk, elke eerste vrijdag van de maand. Dit is een stille aanbidding van 19:30 tot 20:30 uur, met een enkele overweging tussendoor, waarbij we bidden en luisteren naar de sporen van een toekomst vol van hoop!”

IuHdX1A0

Doe mee aan de digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten

Vanaf Aswoensdag (14 februari) kun je weer meedoen met een digitale retraite, die eindigt op Paaszondag (31 maart). De digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via deze website. Hier is ook meer informatie te vinden.

Wij wensen u een goede veertigdagentijd toe!

ontmoetingskerk

Vacature: Kosters (m/v) voor Ontmoetingskerk

Vacature

De Ontmoetingskerk in Nijmegen zoekt per direct

Kosters  (m/v)

6-8 uur p.w.

De Ontmoetingskerk is een bijzondere plek in Nijmegen-Dukenburg. De jarenlange samenwerking tussen katholieken en protestanten heeft geleid tot een open en bloeiende gemeenschap met een sociale uitstraling en betrokkenheid op de wijk.

Op het gebied van vieren wisselen traditionele en bijzondere diensten elkaar af. Daarnaast is er een breed aanbod van activiteiten rondom thema’s als stilte, bezieling en ontmoeting, voor bezoekers die al dan niet kerkelijk gebonden zijn. Er is ruimte voor gebed, meditatie, creativiteit en muziek. Er heerst ook doordeweeks, overdag en ’s avonds, een grote bedrijvigheid van o.a. vergaderingen, werk- en oefengroepen, koorrepetities en lezingen.

Als koster ben je het visitekaartje van de kerk. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van gebruikers en bezoekers. Je draagt zorg voor het in gereedheid brengen van de kerkzaal en andere ruimtes voor (kerkelijke) activiteiten en je houdt toezicht op de naleving van huisregels. Je hebt een taak in het schoonhouden van het gebouw en verricht serveer- en keuken werkzaamheden. Dit doe je volgens rooster, samen met je collega-kosters.

I.v.m. toename van werkzaamheden én ter vervanging bij vakantie e.d. willen we het kostersteam van de  Ontmoetingskerk  graag uitbreiden met  1 á 2 enthousiaste en flexibele collega’s die:

  gastvrij zijn en gebruikers & bezoekers een welkom gevoel geven.

  sociaal vaardig zijn

  doortastend en oplossingsgericht zijn

  beschikken over BHV en/of EHBO diploma of bereid zijn hiertoe een cursus te volgen

  bereid zijn om op onregelmatige uren te werken, zoals avonduren en weekenden

 

Wij bieden:

  veelzijdige en zelfstandige functie

  dynamische en prettige werkomgeving

  enthousiast team gericht op samenwerking

  werktijden : in overleg, gemiddeld 6-8 uur per week, volgens rooster

  contract voor 1 jaar met intentie tot verlenging

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corry Cox-Otten, 06-39474011.

Sollicitaties kun je sturen naar Corry.Cox-otten@ontmoetingskerk.net

Adventsactie Logo RGB_2

Adventsactie voor Gongo en Gaza

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, zo’n 2000 jaar geleden. En hoewel elk kind een Godswonder én heel bijzonder is, is het kind van wie we de geboorte met Kerstmis vieren een heel bijzonder Kind; het is Gods zoon, het is God zélf.

Tijdens de Advent bereiden wij ons, in allerlei opzichten, voor op het geboortefeest van dat Kind. Het is een drukke periode voor velen van ons, maar het is goed om ook even stil te staan bij de kinderen van nu. De kinderen die nu geboren worden, de kinderen die nu opgroeien in onze wereld. De omstandigheden waarin Jezus geboren werd en opgroeide waren verre van optimaal, iets wat voor miljoenen kinderen in de wereld ook nu, in 2023, een keiharde realiteit is.

Adventsactie formuleert het aldus: Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Maar, bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Adventsactie wil daar, samen met ons iets aan doen. In de DR Congo werken tienduizenden kinderen in de kobaltmijnen, een essentiële grondstof voor oplaadbare batterijen. Het doel van de actie is te zorgen dat deze kinderen een opleiding krijgen waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

De Ridders van het heilig Graf proberen, in samenwerking met de lokale kerk: het Latin Patriachate of Jeruzalem, in Gaza werkgelegenheid te scheppen of te vinden voor de Christelijke jeugd in Gaza. Gaza heeft één van de jongste populaties ter wereld waarvan 70% werkeloos is (OCHA rapport 2020). Met de huidige situatie in de strook van Gaza wordt alles daar met de dag slechter en haast is geboden. WIJ KUNNEN NIET AAN DE KANT BLIJVEN STAAN EN TOEKIJKEN! We moeten in beweging komen, u en ik, wij als parochie.

Dit jaar hebben wij als parochie deze twee projecten uitgekozen om onze bijdrage aan te leveren tijdens onze voorbereiding op het feest van Jezus’ geboorte. DOET U ÓÓK MEE?

Uw bijdrage kunt u overmaken naar: NL 13 RABO 0304 8421 09 t.n.v. Parochie heilige Drie eenheid onder vermelding van Aktie tijdens de Advent

Meer informatie, klik hier.

De totale opbrengst van de actie zal gelijkelijk verdeeld worden over beide projecten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en een zinvolle Advent toegewenst.

Foto Bert Beelen

Nog een nieuw gezicht op secretariaat: Bert Donks

Sinds kort zijn er twee nieuwe medewerkers op het secretariaat te vinden. Jolanda Schoenmakers stelde zich al voor. Deze keer is het de beurt aan Bert Donks, 32 jaar.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Naast mijn werk volg ik de opleiding theologie in Nijmegen, waar ik alweer 14 jaar woon. Mijn doel is om over een aantal jaar als geestelijk verzorger aan de slag te gaan. Mijn hobby’s zijn zwemmen, theater (bezoek en zelf spelen) en stedentrips. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in religieuze kunst, en ben ik afgestudeerd als (kunst)historicus.

Je werkt ook voor de andere parochie in Nijmegen, de Heilige Stefanus. Wat doe je daar?

“Een beetje hetzelfde werk. Daar werk ik ook op het secretariaat. Aangezien beide parochies zijn voortgekomen uit fusies, hoop ik dat ze van elkaar kunnen leren. Eerder heb ik al secretariële ervaring opgedaan bij het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit. Zo weet ik al het een en ander over het katholicisme in Nederland, en ben ik in contact gekomen met ontzettend leuke en hardwerkende mensen in katholiek Nijmegen.

Wat wil je bereiken?

“Ik hoop een steentje bij te dragen aan de toekomst van de kerk in Nijmegen, en dat we een gemeenschap kunnen vormen die de huidige problemen en uitdagingen het hoofd kan bieden. Ik geloof hoe dan ook dat de kerk van waarde is en kan blijven in een grotendeels geseculariseerd land.”

Wat heb je zelf met het katholieke geloof?

“Ik ben een sociaalbewogen en kritische katholiek. Twijfelen hoort daarom voor mij bij het geloof: aan de kerk en aan God. Toch heb ik mij altijd thuis gevoeld bij beide. Daar waar een goede en opbouwende discussie ontstaat, moet je die wat mij betreft faciliteren. Een synodale kerk zoals paus Franciscus die voorstaat is voor mij dan ook een welkom vooruitzicht.”

Je bent al een paar weken hard aan het werk op het parochiecentrum. Hoe vind je het tot nu toe? “

Heel tof! Het samenwerken met alle vrijwilligers bij de diverse kerken is ontzettend leuk, en Jolanda is een heel fijne collega.”

 

theaterweekend 2024

Inschrijven Jongerentheater

Jongeren kunnen zich weer inschrijven voor het Theaterweekend dat in het laatste weekend van januari wordt gehouden. Het weekend bestaat uit workshops spel, muziek, decor, foto/film of klusteam. Samen wordt een bijbelverhaal tot leven gebracht in een theatervoorstelling.

Het verhaal voor 2024: Vrienden voor altijd?

Wat doe je als je vriend verlamt raakt en dus niet alles meer mee kan doen zoals voreger? Blijf je dan vrienden: Hoe ga je met elkaar om? En wat doet het niet meer kunnen lopen met je vriend? We spelen een verhaal waar vrienden het niet zomaar opgeven.

Wil je er meer over lezen, klik hier

Voor het aanmeldformulier, klik hier

Voor overige info: theaterweekend@gmail.com

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die een pan macaroni voor 8 à 10 personen willen maken tijdens het weekend.

austin-distel-EMPZ7yRZoGw-unsplash

Slecht beursjaar 2022 drukt jaarrekening

Nog voor het jaar om was, waren beursanalisten het er al over eens: 2022 was een beroerd beursjaar. Zo sloot de AEX-index op de laatste handelsdag van 2022 14 procent lager dan in 2021.
Ook de parochie, die een deel van het vermogen in een beleggingsfonds van het bisdom heeft ondergebracht, heeft verlies geleden. Haalden we in 2021 nog een winst van 81 duizend euro, in 2022 moesten we een verlies van € 430.898 boeken. Inmiddels is door de actuele koersen hiervan weer ongeveer een ton gecompenseerd.

Maar dit beleggingsverlies domineert wel de jaarrekening van 2022, die op 15 oktober door het parochiebestuur is vastgesteld. Penningmeester Jos Verstegen ziet wel lichtpuntjes. “We zijn druk bezig om te kijken hoe we de kosten van de parochie kunnen beperken en hoe we de opbrengsten kunnen laten toenemen. Gelukkig is corona achter de rug en leveren de collectes weer meer op dan in 2021, maar nog steeds geven we meer uit dan er binnenkomt.”

De totale kosten van de parochie stegen met 20 duizend euro tot 885 duizend euro. Het meeste daarvan gaat op aan personeelskosten (409 duizend euro) en onderhouds- en energiekosten (265 duizend euro).

Maar niet alleen de kosten stegen, ook de opbrengsten namen toe, vooral de collectes, stipendia en bijdragen voor uitvaarten. De totale inkomsten waren 421 duizend euro op, 65 duizend euro meer dan in in het coronajaar 2021.

Verstegen: “Dankzij ons eigen vermogen heeft onze parochie nog wel een redelijk sterke financiële positie, maar we moeten er nog wel harder aan trekken om uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat betekent dat we de kosten nog beter bewaken en moeten nadenken over creatieve manieren om meer inkomsten te krijgen.”

Foto: Austin Distel via Unsplash 

IMG_1258

Parochieavond: meer samenwerking, nog wel rode cijfers

Binnen onze parochie wordt steeds meer samengewerkt en er zijn tal van nieuwe initiatieven. Maar de plannen, zoals die voor Corona zijn bedacht, zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Dat was de boodschap van het parochiebestuur en het pastoraal team op een goedbezochte parochieavond afgelopen woensdag.

De avond werd met dank aan de gastvrijheid van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament in de Tuinzaal van de Sacramentskerk in Brakkenstein gehouden. Namens het parochiebestuur sprak penningmeester Jos Verstegen over de ontwikkelingen in de parochie en gaf hij inzicht in de voorlopige jaarcijfers over 2022. De financiële situatie in de parochie is nog steeds niet rooskleurig.

Aan de andere kant, vertelde pastor Joska van der Meer, weten parochianen elkaar wel steeds beter te vinden. De initiatieven zijn er, maar we kunnen nog wel een grote slag maken door nog meer samen te werken. Daarbij is het wel van belang om de verscheidenheid en het unieke karakter van de verschillende gemeenschappen te behouden.

De powerpoint-presentatie is via deze link te downloaden.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.