Tekengebied-1header-jokolo-site-lustrum

Lustrummis Jokolo 24 september

Lustrummis Jokolo, zaterdag 24 september om 16:30 in de Lourdeskerk

Op zaterdag 24 september viert Jokolo haar 55-jarig bestaan. Iedereen is van harte uitgenodigd het lustrum mee te vieren. Er wordt die dag, geheel volgens traditie, een feestelijke eucharistieviering georganiseerd door het jongerenkoor. De viering begint om 16:30 en zal worden voorgegaan door Jacques Grubben en Paul Menting. De kerk is geopend vanaf 16:00. De liturgie in deze lustrummis wordt door Jokolo gemaakt rondom het thema ‘samen’. Er zullen veel goude-oude nummers uit het repertoire worden gezongen door het koor dat deze dag bestaat uit 85 leden uit de afgelopen 55 jaar. Aan alle trouwe fans en geïnteresseerden: U bent van harte welkom! We vieren dit bijzondere moment graag samen met jullie!

Lustrum Jokolo

Wim Sanders - 2017-06-11 Parochiefeest (77) (5)

Herdenking Wim Sanders in de Lourdeskerk

Op 29 maart 2020 overleed Wim Sanders, onze zeer gewaardeerde koster van de OLV Lourdeskerk en meer dan 40 jaar lid van het Collectantencollege van deze kerk. Vanwege Corona konden wij toen niet echt afscheid nemen op de wijze die passend is bij zijn staat van dienst.

Dat kan nu echter wel. Zondag 11 september a.s., de dag dat Wim 85 jaar zou zijn geworden, herdenken wij hem op met zijn gezin en familie tijdens de heilige Mis van 11.30 uur in voornoemde kerk aan de Hatertseweg 113 in Nijmegen. De viering zal verzorgd worden door het gemengd koor en Jokolo. Van harte welkom.

synode

Nationaal verslag synode naar Rome gestuurd

De nationale synthese voor de synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is op 15 augustus 2022 naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.  De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe.

Deel 1 van de synthese is opgebouwd langs de lijnen van de drie kernthema’s die de Nederlandse bisschoppen hadden uitgekozen om in ieder geval aan de orde te laten komen in de bisdommen. Dat zijn de thema’s VierenMedeverantwoordelijk voor missie en Dialoog in Kerk en samenleving. Deel 2 bevat onderscheiding zoals dit in de verschillende onderliggende rapporten ook terug te vinden is. Daarna volgen conclusies en de synthese wordt afgesloten met het hoofdstuk ‘samen verder’.

De tekst van de synthese is de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties. De bisschoppen hebben geconstateerd dat aan de uitnodiging van Paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof breed gehoor is gegeven in Nederland. Zij danken alle mensen die vanaf de start van de synode (17 oktober 2021) aan het synodaal proces hebben deelgenomen en zij benadrukken dat het synodaal proces niet afgesloten is met de inzending naar Rome van de Nederlandse synthese. Veel parochies en groepen gaan de gesprekken voortzetten om zoals in het slot van de synthese staat “het geloof dat ons drijft bij elkaar aan te wakkeren, geïnspireerd door wat de Geest ons zegt.”

Lees hem hier

H. Antonius Abtkerk Malden vanaf bordes gemeentehuis

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is heel jammer! Het betekent echter ook
dat de vieringen op zaterdagavond in de Maldens kerk van Sint Antonius Abt dringend behoefte aan
een koor of koren dat/die de vieringen verzorgt/verzorgen.

Onze parochie is rijk aan koren. Derhalve doen wij een beroep op hen om ons, in ieder geval voor
twee vieringen per maand, uit de brand te helpen.
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.

Hartelijk dank namens de Maldense gemeenschap.

els geelen

Els Geelen nieuwe pastoraal werker

Els Geelen (52) is vanaf september de nieuwe pastoraal werker in de parochie Heilige Drie-eenheid. Ze woont en werkt nu nog in Monster, bij Den Haag.

Geelen is sinds 2015 pastoraal werker bij de parochiefederatie Sint Franciscus in het Westland. Die federatie bestaat uit 10 parochies en 12 kerken. Samen met een priester collega was zij verantwoordelijk voor de parochies in Poeldijk, Monster, ‘s-Gravenzande en Heenweg/Hoek van Holland.

Ze heeft er zin in om aan de slag te gaan. In een interview met Drieklank zegt ze dat ze meer jongeren bij de kerk wil betrekken. “Ik wil graag het geloof overbrengen. Niet mijn geloof, maar zoals zij dat willen. Ik heb ook niet de oplossing om meer jongeren naar de kerk te krijgen, maar ik wil wel met ze in gesprek om te kijken wat zij willen.”

Klik hier voor het nieuwe exemplaar van Drieklank. Het interview staat op pagina 13.

qxUAQGwI15WhkgrtRWPmOZdkDx5qstEg

Parochiebestuur kiest projectontwikkelaar voor Malden

De Antonius Abtkerk in Malden wordt een stuk kleiner en er komen 25 woningen. Het parochiebestuur heeft de keuze voor een projectontwikkelaar gemaakt.

Het parochiebestuur kiest voor projectontwikkelaar Advicus uit Deventer, die samen met architectuurstudio DP6 uit Deventer een plan had ingediend om de Antonius Abtkerk om te bouwen tot een kleinere kerk voor ongeveer 350 mensen en 25 woningen voor senioren en jongeren.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden3

De grote kerkzaal wordt in drie stukken opgedeeld. Het deel aan de straatkant wordt een nieuwe kerk. De hoofdentree van de kerk blijft behouden, net als het doopfont met toren en de stiltekapel. “Het mooie glas in lood blijft,” zegt Jos Verstegen van het parochiebestuur, “en ook de voorgevel aan de straatkant blijft intact.”

Van de pastorie worden twee woningen. gemaakt. Daarnaast worden 23 energiezuinige woningen en een parkeergarage voor 30 auto’s gerealiseerd en worden twee binnentuinen aangelegd.

tekst gaat verder onder afbeelding.

Plannen Malden4 Plannen Malden5

Omdat de Antonius Abtkerk uit 1960 al lange tijd te groot is voor het aantal kerkgangers, wil het parochiebestuur het kerkgebouw verkopen en een deel voor de eredienst behouden. Ruim een jaar geleden is hiervoor een stuurgroep ingesteld, die de herbestemming van het kerkcomplex in Malden bij projectontwikkelaars onder de aandacht bracht. In totaal reageerden 10 ontwikkelaars, waarvan er twee overbleven. 

Op een informatieavond op 17 maart presenteerden beide ontwikkelaars hun plannen aan parochianen. Uit een raadpleging onder parochianen bleek dat de plannen van Advicus op de meeste sympathie kunnen rekenen. Ook biedt deze projectontwikkelaar een betere prijs voor de kerk en blijft de voorgevel intact. Een andere belangrijke reden om voor Advicus te kiezen is dat de parochie in deze plannen het alleenrecht heeft op de kerkzaal.

Het bisdom is in principe akkoord, maar wacht de uiteindelijke overeenkomst af. Nu is de gemeente aan zet. Het parochiebestuur hoopt vóór 1 november de handtekening te kunnen zetten en dat volgend jaar al kan worden begonnen met de werkzaamheden. Wanneer kan worden ingeschreven op de woningen, is nog niet bekend. Het parochiebestuur kijkt nog of de vieringen kunnen doorgaan tijdens de verbouw.

Plannen Malden1

trees zwaaiend uit de kerk (3)

Boekje, ‘De geest breekt de lockdown open’

Op 3 juli nam Trees Versteegen afscheid als pastor, ze slaat de nieuwe
weg in van haar pensioen.

Als afscheidscadeau kreeg ze een boekje getiteld ‘De geest breekt de
lockdown open’ met overwegingen van haarzelf en collega Joska van der
Meer tijdens de coronaperiode. In het voorwoord zegt pastoor Jacques
Grubben hierover ‘Opdat Trees’ wijze woorden ons kunnen blijven
inspireren’ Dit boekje is te koop in de diverse locaties en
parochiesecretariaten voor 10 euro.

Mgr Smeets_002-lore

Wijze en mooie woorden van bisschop Harrie Smeets van Roermond

Zomercolumn 2022: Gevonden worden

‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn … vind’. Wie van ons heeft dat niet eens verzucht als hij weer eens dit of dat kwijt was? Antonius van Padua geldt als een van de populairste volksheiligen van onze Kerk. Zijn vermogen om verloren of verloren gewaande spullen terug te bezorgen, zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

Het is niet voor niets dat je vroeger in heel wat huishoudens een afbeelding van hem tegenkwam. ‘Antonius van Padua stond naast de abrikozenvla,’ zong Toon Hermans al toen hij het over de woonkamer van zijn bonmama had. En dat Antonius ook vandaag de dag nog mensen aanspreekt, mag wel blijken uit het feit dat de populaire Limburgse dialectgroep Rowwen Hèze zelfs een heel liedje aan hem heeft gewijd: ‘D’n Heilige Anthonius deen mos ’t wiete.’ Daarin komen we de prachtige zin tegen ‘Soms is ’t beater iets moeis te verleeze. Beater verleeze dan det ge ’t noeit het gehad’. Een wijs man, die Antonius.

Hem aanroepen, werkt. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ik herinner me de koster uit een van mijn eerste parochies. Hij was lid van de plaatselijke carnavalsvereniging en had de microfoon van de kerk geleend voor een carnavalszitting. Toen hij deze weer terugbracht naar de kerk, ontbrak er een stekkertje. De goede man was doorgaans zeer precies van aard. In de sacrtistie had alles z’n vaste plek. Hij was dan ook doodongelukkig dat uitgerekend hem dit moest overkomen. Hij zocht stad en land af naar de stekker. Maar niets te vinden. In arren moede duwde hij een brief van toen nog tien gulden in de offerblok bij Antonius met het bekende verzoek ‘Antonius beste vrind….’. Om zijn gebed kracht bij te zetten, liet hij er nog een dreigement op volgen. Hij keek het Antoniusbeeld indringend aan en zei met opgeheven vinger: “Denk eraan, als ik het niet vind kom ik m’n tientje terughalen, want ik heb de sleutel van de offerblok.” Thuisgekomen viel zijn oog direct op het stekkertje dat tussen de kiezelstenen in de oprit lag. Of ’t nu aan z’n gebed lag of aan het dreigement weet ik niet, maar Antonius had z’n werk uitstekend gedaan.

Ook uit eigen ervaring weet ik dat deze volksheilige een goede voorspreker is. Zo’n anderhalf jaar geleden verloor ik een sleutelbos. Overal gezocht. Zelfs contact met de politie gehad, maar nergens iets te vinden. Ook Antonius leek deze keer het spoor bijster. Totdat ik een paar weken geleden in de kelder van het bisschopshuis iemand iets moest wijzen. Het was een heel gedoe om er te komen, maar het lukte. Als ik maar langzaam doe, kan ik weer een trap op en af. Eenmaal beneden zag ik in een schap mijn sleutelbos liggen. Soms kan het even duren en moet je er heel wat voor over hebben, maar iets wat de moeite waard is, wordt altijd gevonden.

Er is nog een andere reden waarom ik de heilige Antonius in ere houd. Op 13 juni hebben we zijn feestdag gevierd. Dat is ook de datum van mijn priesterwijding, dit jaar precies 30 jaar geleden. Ik weet nog dat ik destijds redelijk verwonderd was dat ik het zover had gebracht. Priester worden, was namelijk niet het eerste dat in mijn jonge jaren in mij opkwam als iemand vroeg wat ik wilde worden. Ik had het vaste voornemen om leraar Nederlands te worden. Totdat op zeker moment tot mij doordrong dat mijn roeping elders lag. Ook al had ik mij in allerlei uithoeken van het studentenleven verstopt, God wist mij te vinden. En ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Ik ben blij dat ik door Hem gevonden ben.

Tegenwoordig hoor je vaak dat mensen ‘zoekende’ zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze het geloof bij wijze van spreken met de paplepel binnenkregen, is er niet meer. En dus gaan mensen op zoek: eerst naar zichzelf, dan naar de zin het leven en soms ook naar God. Hoe fanatieker ze zoeken, hoe minder ze Hem vinden. Heel wat Godzoekers hebben dat al ervaren. Omdat ze op de verkeerde plekken zoeken. Het is net als met die verloren gewaande zaken. Antonius verplaatst die echt niet. Hij geeft hooguit een hint om op de juiste plek te zoeken.

Wie God wil vinden moet daarom helemaal niet op zoek gaan, maar zich openstellen om gevonden te worden. Want het is God die naar ons zoekt. Hoezeer we ons soms ook verloren voelen of ons voor Hem verstoppen, Hij weet ons altijd te vinden: in de kelder, op het kiezelpad of naast de abrikozenvla. Ieder mens is de moeite waard. We mogen ons daarom allemaal door God gevonden en bij Hem geborgen weten.

+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond

image003

Verzoek van het Bisdom, mensen pauselijk gedecoreerd zich te melden

“In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving. Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, wil de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een broodje.

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar: Aanmelding Bisdom “

Meer informatie:

800 jaar Sint-Jan
In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open. Er zijn veel verschillende activiteiten om dit jubileum te vieren, klik daarvoor hier.

Pauselijk gedecoreerden
In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving.

Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, wil de bisschop alle gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 10.30 uur met een pontificale Eucharistieviering in de Sint-Jan. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een broodje.

Aanmelden kan tot maandag 20 juni door een bericht te sturen naar: Aanmelding Bisdom  en/of bellen, mailen naar het Parochiecentrum, 024 – 355 3630 of Parochiecentrum

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.