Parochievlag

Carla stopt als secretaris

Vorige week heeft Carla Cobussen, secretaris van het parochiebestuur, aangekondigd dat zij per 1 september 2024 haar functie zal neerleggen. Bijna drie jaar lang heeft zij zich met enthousiasme en toewijding ingezet voor de parochie en een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie.

Carla vertrekt vanwege verschillen in opvattingen over de bestuursstijl. Hoewel ze de samenwerking met andere bestuursleden, leden van het pastoraal team en parochianen zeer heeft gewaardeerd, voelt ze dat een andere koers beter bij haar past.

Het parochiebestuur heeft Carla hartelijk bedankt voor haar inzet. Haar hartelijkheid en positieve instelling hebben een blijvende indruk achtergelaten bij de rest van het bestuur.

Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe secretaris die Carla’s werk voortzet met dezelfde toewijding en passie.

WZW-Michal

Belangrijke mededeling, benoeming pater Michal (Michau) Tabak

Goed nieuws!

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch,
heeft per 1 juni 2024 Michal (uit te spreken als Michau) Tabak
benoemd tot pastor/kapelaan van de parochie H. Drie-eenheid te Nijmegen.
Michal (Michau) is een 37-jarige Poolse pater
die behoort tot congregatie van de priesters van het H. Hart.

Zijn opleiding tot priester heeft Michal (Michau) genoten
aan het grootseminarie van zijn congregatie in Polen.
Hij is in 2011 tot priester gewijd.

Sinds 3 jaar woont Michal (Michau)
in een communiteit van zijn congregatie in Nijmegen.
De afgelopen jaren heeft hij de gelegenheid gekregen
om Nederland en Nijmegen te leren kennen
en de Nederlandse taal eigen te maken.
Nu is het tijd om full-time aan de slag te gaan in een Nijmeegse parochie,
dus in onze parochie.

In de loop van de komende weken en maanden krijgt u de gelegenheid
om met pater Michal (Michau) Tabak kennis te maken.
Laten we hem van harte welkom heten.

 

parochiefeest

Parochiefeest 26 mei 2024 Malden

Zoals u weet heet onze parochie Heilige Drie-eenheid. Ons parochiefeest wordt daarom altijd gevierd op de zondag waarop de kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid viert. Het feest
wordt steeds gevierd in één van de kerklocaties die onze parochie rijk is. Dit jaar zal de viering van het parochiefeest in de H. Antonius Abtkerk in Malden zijn. Het hele pastorale team zal in deze viering voorgaan. Alle koren en zangers van alle kerklocaties worden gevraagd en zijn hierbij uitgenodigd om in één gezamenlijk koor mee te zingen.

De viering start op zondag 26 mei om 10.30 uur en aansluitend is er een kopje koffie of thee met iets lekkers.  Kom ook naar de kerk in Malden en laten we samen vieren en elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten en iets beter leren kennen!

Namens het pastoraal team,
Pastor Els Geelen

inventaris

Inventaris voormalige H. Hartkerk te koop

Parochianen van de voormalige O.L.V. van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal opgelet! Wil je nog graag een aandenken uit de kerk? Dan kun je nu bieden op een van de 58 voorwerpen die nog in de kerk staan.

Klik hier voor de catalogus (pdf)

Sinds de kerk vorig jaar aan de eredienst is onttrokken, zijn de waardevolle spullen al bij andere kerken ondergebracht. Het kerkorgel is verkocht aan een kerk in Polen.

Maar er zijn ook nog tal van kaarsenhouders, stoelen en religieuze beelden waar de parochie geen plek meer voor heeft. Je kunt deze artikelen bekijken in de catalogus.

+++ Update 11 mei: de veiling is gesloten. Je kunt niet meer bieden. +++

Voorwaarden:

  • Een bod is bindend.
  • Er is geen kijkdag, dus je moet het doen met de foto’s.
  • Je ontvangt alleen bericht als je het hoogste bod hebt. Over het verloop van de veiling kan verder niet worden gecorrespondeerd.
  • De spullen moeten worden opgehaald op zaterdag 18 mei tussen 10.00 en 12.00 uur.
  • Worden de spullen niet opgehaald, dan vervalt de gunning.
  • De parochie houdt zich het recht voor om objecten te doen uitvallen of om een koop niet te gunnen.
Klaasmarkt Dukenburg

Klaasmarkt dit jaar op zaterdag 12 oktober 2024

Klaasmarkt dit jaar op zaterdag 12 oktober 2024
Dit is eerder dan gebruikelijk omdat we anders in de herfstvakantie uitkomen eb we
hopen op lekker weer! Om genoeg spullen te krijgen voor de markt komen er in april-mei-
juni -sept inzamelingszaterdagen bij de Ontmoetingskerk tussen 11 en 13uur.
De werkgroep zoekt voor maanden tot de markt nog uitbreiding voor het verzorgen van PR
en administratieve klussen en een coördinator Oliebollen en coördinator Modeshow. Meer
info hierover, aanmelden als medewerker op Klaasmarktdag zelf of andere vragen: mail ons:
klaasmarktdukenburg@gmail.com

Scherm­afbeelding 2024-03-12 om 11.31.18

Zuster Catharina nu officieel lid van het Pastoraal Team

Helemaal nieuw is ze niet, want velen kennen haar al. Maar onlangs is zuster Catharina toegetreden tot het Pastoraal Team. Ze gaat zich met name bezighouden met catechese in onze parochie.

“De bisschop heeft mij gezonden voor de komende vier jaar, als (onbezoldigd) catechist in deze parochie,” vertelt zuster Catharina. Ze heeft haar opleiding tot catechist gevolgd via het bisdom. “Een catechist heeft als taak mee te helpen aan de verkondiging, door missionair te werken voor al die mensen buiten de parochie en door het geloof ook daarbinnen in al zijn schoonheid uit te leggen in allerlei vormen, zowel aan kinderen als aan volwassenen. Dit doet de catechist samen met de vrijwilligers van de parochie. Heb je een hoopvol missionair hart, laat het me weten.”

Zuster Catharina helpt al enkele jaren bij de voorbereiding van de eerste communie in de Lourdeskerk en de Groenestraatkerk. Verder heeft ze een groepje ‘Opnieuw Beginners’ begeleid. Ze heeft meer plannen. “Na de zomer starten we een parochiebrede Alphacursus, waarin voor nieuwkomers alle basiselementen van het geloof aan bod komen. En ook het vermelden waard: ik bid mee tijdens de nieuwe gebedsavonden in de Kruispuntkerk, elke eerste vrijdag van de maand. Dit is een stille aanbidding van 19:30 tot 20:30 uur, met een enkele overweging tussendoor, waarbij we bidden en luisteren naar de sporen van een toekomst vol van hoop!”

austin-distel-EMPZ7yRZoGw-unsplash

Slecht beursjaar 2022 drukt jaarrekening

Nog voor het jaar om was, waren beursanalisten het er al over eens: 2022 was een beroerd beursjaar. Zo sloot de AEX-index op de laatste handelsdag van 2022 14 procent lager dan in 2021.
Ook de parochie, die een deel van het vermogen in een beleggingsfonds van het bisdom heeft ondergebracht, heeft verlies geleden. Haalden we in 2021 nog een winst van 81 duizend euro, in 2022 moesten we een verlies van € 430.898 boeken. Inmiddels is door de actuele koersen hiervan weer ongeveer een ton gecompenseerd.

Maar dit beleggingsverlies domineert wel de jaarrekening van 2022, die op 15 oktober door het parochiebestuur is vastgesteld. Penningmeester Jos Verstegen ziet wel lichtpuntjes. “We zijn druk bezig om te kijken hoe we de kosten van de parochie kunnen beperken en hoe we de opbrengsten kunnen laten toenemen. Gelukkig is corona achter de rug en leveren de collectes weer meer op dan in 2021, maar nog steeds geven we meer uit dan er binnenkomt.”

De totale kosten van de parochie stegen met 20 duizend euro tot 885 duizend euro. Het meeste daarvan gaat op aan personeelskosten (409 duizend euro) en onderhouds- en energiekosten (265 duizend euro).

Maar niet alleen de kosten stegen, ook de opbrengsten namen toe, vooral de collectes, stipendia en bijdragen voor uitvaarten. De totale inkomsten waren 421 duizend euro op, 65 duizend euro meer dan in in het coronajaar 2021.

Verstegen: “Dankzij ons eigen vermogen heeft onze parochie nog wel een redelijk sterke financiële positie, maar we moeten er nog wel harder aan trekken om uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat betekent dat we de kosten nog beter bewaken en moeten nadenken over creatieve manieren om meer inkomsten te krijgen.”

Foto: Austin Distel via Unsplash 

IMG_1258

Parochieavond: meer samenwerking, nog wel rode cijfers

Binnen onze parochie wordt steeds meer samengewerkt en er zijn tal van nieuwe initiatieven. Maar de plannen, zoals die voor Corona zijn bedacht, zijn nog niet allemaal uitgevoerd. Dat was de boodschap van het parochiebestuur en het pastoraal team op een goedbezochte parochieavond afgelopen woensdag.

De avond werd met dank aan de gastvrijheid van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament in de Tuinzaal van de Sacramentskerk in Brakkenstein gehouden. Namens het parochiebestuur sprak penningmeester Jos Verstegen over de ontwikkelingen in de parochie en gaf hij inzicht in de voorlopige jaarcijfers over 2022. De financiële situatie in de parochie is nog steeds niet rooskleurig.

Aan de andere kant, vertelde pastor Joska van der Meer, weten parochianen elkaar wel steeds beter te vinden. De initiatieven zijn er, maar we kunnen nog wel een grote slag maken door nog meer samen te werken. Daarbij is het wel van belang om de verscheidenheid en het unieke karakter van de verschillende gemeenschappen te behouden.

De powerpoint-presentatie is via deze link te downloaden.

JvdB20230329-027

Installatiemis pastoor Spiertz

De plechtige installatiemis is op zondag 24 september om 11.00 uur in de Groenestraatkerk.  Na de mis is er een receptie. Wees welkom!

Derhalve komen de vieringen Van 11:00 in de Ontmoetingskerk en de Cenakelkerk te vervallen.

20230906_190751

Nieuw gezicht

Per begin deze maand is Jolanda Schoenmakers begonnen op het centrale parochiesecretariaat en op het secretariaat van de Ontmoetingskerk. Ze volgt Mandy en Desirée op, die allebei met pensioen zijn gegaan. Jolanda krijgt binnenkort nog een collega.

Jolanda, wil je jezelf even voorstellen?

“Ik ben Jolanda Schoenmakers en woon met mijn man en drie zonen in Millingen aan de Rijn. Ik heb tot nu toe voornamelijk administratief en secretarieel werk gedaan, veelal in de zorgadministratie. En ik was toe aan iets anders.”

Wat ga je doen?

“Ik ga samen met de toekomstige collega het secretariaat van de Ontmoetingskerk en dat van het parochiecentrum bemensen. Daar zullen we alle voorkomende werkzaamheden oppakken. Vooral de afwisseling in het werk en de samenwerking met onder andere de vele vrijwilligers zijn voor mij redenen geweest om deze baan aan te nemen.

Je bent nieuw in de parochie en dan val je ook meteen in een verhuizing van het secretariaat. Er komt wel van alles op je af. “Ja, inderdaad. Ik moet de eerste tijd veel mensen leren kennen, nog even ingewerkt worden door Mandy en er is dus ook de verhuizing van het secretariaat naar de Groenestraat. Druk al met al, maar ik heb er zin in!”

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.