Aanmeldformulieren

Hier kunt u de diverse formulieren vinden om u aan te melden voor een levensmoment, een gesprek met de pastoor, misintenties aanvragen of donatie doen.
Aanmeldformulier Doopsel
Aanmeldformulier Eerste H. Communie
Aanmeldformulier Vormsel
Aanmeldformulier Huwelijk
Contactformulier Pastoor
Misintentieformulier
Donatieformulier

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.