Zusters trekken in het parochiecentrum

Het parochiebestuur heeft besloten om het parochiecentrum aan de Hatertseweg voor maximaal drie jaar te verhuren aan de Congregatie van Zusters Dominicanessen van de H. Familie (Neerbosch).

De Dominicanessen wonen nu in wooncomplex Catharinahof in Neerbosch-Oost, maar de congregatie was op zoek naar een woonruimte waar de jonge zusters samen kunnen wonen.
Een van de jonge Dominicanessen is zuster Catharina, die ook helpt bij de voorbereiding voor de eerste H. Communie in de Groenestraatkerk.

Het parochiebestuur wil de congregatie graag te hulp schieten. Bovendien is het parochiecentrum zonder veel moeite geschikt te maken voor bewoning. Het centrale parochiesecretariaat verhuist naar het secretariaat bij de Groenestraatkerk. In nauw overleg met het pastoraal team wordt nog gekeken waar in de Groenestraat de werkplekken van de pastoor en de diakens komen.

Meer nieuws

Parochiefeest Heilige Drie-eenheid in Malden

Op zondag 26 mei om 10.30 uur is de feestelijke […]

Preek voor Pinksteren 18-19 mei 2024  Cenakelkerk

Herwi  Rikhof                  […]

Belangrijke mededeling, benoeming pater Michal (Michau) Tabak

Goed nieuws! Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van het […]

Preek voor de 7de zondag van Pasen 12 mei 2024 Cenakelkerk

Herwi Rikhof 1 Joh. 4,11-16 Joh. 17,11b-19 Inleiding Deze zevende […]

Preek voor de Hemelvaart des Heren 9 mei 2024 Cenakelkerk

Herwi Rikhof   Een feest midden in de week: dat […]