Groenestraatkerk

De digitale uitzendingen vanuit de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen blijven doorgaan!

Adres
Groenestraat 229
6531 HH Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 0451  Voor dringende gevallen 06 -1272 3921
E-mail: locatiegroenestraat@h3eenheid.nl
Bereikbaar op ma. t/m woe en vrij. van 09:00 tot 12:30 uur.

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL53 INGB 0001 0222 22
Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

    Gemengd koor Groenestraat

Op 4 oktober 1964 is het gemengd koor van de Groenestraatkerk ontstaan door een samengaan van het toenmalige dames- en mannenkoor. Het ledental groeide snel van 32 bij de oprichting naar meer dan 100.

Op dit moment telt het koor nog plm. 25 leden. Alle stemgroepen, maar zeker de tenoren, kunnen wel weer versterking gebruiken.

Onder bezielende leiding van Luc-Jan Laarhoven en begeleid door Anne van Gessel op het orgel, probeert het koor tijdens iedere viering (iedere 2e en 4e zondag van de maand) een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Kwaliteit leveren staat altijd voorop. Er moet voldoende uitdaging zijn voor de koorleden en voldoende samenzang zijn.
Het repertoire is breed. Zij zingen zowel Nederlandstalige muziek als missen en motetten van componisten zoals Bruckner, Haydn, Beethoven, Schubert enz.

Het koor repeteert iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte welkom om eens te komen luisteren, tijdens de vieringen maar ook tijdens een repetitie.

 

    De dames Tine Ernst en Herma van Heumen

Tine en Herma zingen al ruim 25 jaar samen. Eén keer per maand zingen zij in de Groenestraatkerk (1e zondag van de maand). Maar zij zingen ook in andere locaties zoals Joachim en Anna, Nijeveld, Huize Rosa en de Honinghoeve. Verder hebben zij ook in Katwijk, tijdens de viering op Hemelvaartsdag, gezongen.

Ook voor huwelijksvieringen en uitvaarten worden zij regelmatig gevraagd.

Het feit dat zij al zo lang samen zingen en gevraagd worden om te zingen wil wat zeggen over de kwaliteit van hun zang en hun enthousiasme.

 

   Klein Verband

De oorsprong van Klein Verband gaat al meer dan 30 jaar terug toen Bart (gitaar), Angela (dwarsfluit) en Anne (piano/orgel) samen een jeugdkoor begeleidden. Vanaf die tijd maken we samen muziek en hebben we uiteindelijk Klein Verband opgericht, dat sinds een aantal jaren versterking heeft gekregen van drie sopranen (Ingrid, Hedwig en Lieke) en twee alten (José en Lilian). We richten ons op het begeleiden van kerkelijke vieringen en zingevingsbijeenkomsten in kerken, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Onze naam heeft dus ook een dubbele betekenis. Ons repertoire loopt uiteen van profaan tot kerkelijk en we laten dit altijd aansluiten bij het thema van de viering/bijeenkomst. Zo hopen we met onze muzikale omlijsting een mooie bijdrage te leveren aan de vieringen.

 

    Vocaal Ensemble Cantodoro

Vocaal Ensemble Cantodoro specialiseert zich al jaren in muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance. Het dubbelkwartet repeteert elke week in de Groenestraatkerk, en verzorgt, als tegenprestatie, de gezangen bij zo’n drie missen per jaar, plus een jaarlijks benefietconcert ten behoeve van de kerk. Ook tijdens de diensten zingt het ensemble liturgische muziek uit de vijftiende en zestiende eeuw, hetgeen door de kerkgangers zeer gewaardeerd blijkt te worden. De door Cantodoro gezongen vieringen worden ruim van tevoren aangekondigd in het parochieblad Triptiek.

Historische gegevens

KORTE BESCHRIJVING VAN DE GESCHIEDENIS

In 1909 is men begonnen met de bouw van de kerk. Toen men daarmee begon lag er alleen de Groenestraat. De Dobbelmannweg was er nog niet. Die kwam pas 2 jaar later.

Het Willemskwartier en de Hazenkamp werden pas enkele tientallen jaren later aangelegd. De Groenestraatskerk lag in 1910 dus heel prominent tussen akkers en weilanden.

Maar waarom moest er midden in een welhaast leeg landschap een kerk gebouwd worden?

De pastoor van Antonius Abt in Hatert had daar in een brief aan de bisschop de volgende redenen voor:

  • De te verwachten stadsuitbreiding van Nijmegen,
  • de parochiekerk in Hatert was eigenlijk al te klein en
  • de parochianen te St.Anna wonen op meer dan een uur gaans van hun kerk waardoor zij, maar ook de pastoor, soms moeilijk hun kerkelijke plichten konden vervullen.

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch (Mgr. v.d.Ven) ging akkoord met deze argumenten en hij benoemde Nicolaas van Erp uit Tilburg tot bouwpastoor.

Op 24 mei 1909 werd de eerste steen gelegd, op 10 juli 1910 werd de kerk door pastoor van Erp ingezegend en op 8 augustus 1910 vond de plechtige consecratie plaats door Mgr. v.d.Ven.

Tegelijk met de kerk werd ook de pastorie en catechismuslokalen (later het parochiezaaltje genoemd) gebouwd.

 

De architect van de kerk is A.Magry. Dat was een aangetrouwde neef van de rijke en vrome effectenmakelaar Grewen uit Rotterdam. De vrouw van de heer Grewen stierf jong en daarom wilde hij ter nagedachtenis aan haar een ziekenhuis bouwen, maar door onenigheid ging dat niet door. Toen hoorde hij dat er veel geld nodig was voor de bouw van nieuwe kerken. Hij stuurde zijn aangetrouwde neef  A. Magry, die dus architect was naar ‘s-Hertogenbosch met als resultaat dat de heer Grewen naast andere kerken ook de Groenestraatskerk zou financieren. Hij schonk toen f 175.750,00 met als enige voorwaarde dat de kerk de Heilige Antonius van Padua als schutspatroon zou krijgen. Dat naast de H. Antonius van Padua ook St.Anna patrones van de kerk werd, is te danken aan de naam van de buurtschap waar de kerk gebouwd werd. Vroeger moet er een kapelletje gestaan hebben dat aan St.Anna gewijd was.

Sindsdien heet de kerk dus officieel H.Antonius en St.Anna. Maar iedereen kent de kerk eigenlijk als de Groenestraatskerk.

De architect A.Magry bouwde ook het klooster en de eerste school aan de Dobbelmannweg. Zijn zoon, J.Magry, nam na de dood van zijn vader het architectenbureau over en bouwde in 1916 het Johanna de Lestonnac pensionaat (nu ateliers voor kunstenaars).