Over ons

Met de zes kerkgebouwen en de daarbij horende gemeenschappen, die hun wortels hebben in de oude parochiesamenstelling, vormen wij één veelkleurige en veelzijdige parochie. Het basisidee van ons parochieverband is ‘samen kerk zijn onder de torens’. Wij trekken samen op vanuit – en met respect voor – ieders eigenheid, die gesymboliseerd wordt door de verschillende kerktorens van onze locaties. Samen vormen wij één gemeenschap in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ons verbindt en inspireert.

Wie wij zijn en hoe wij dit ‘samen kerk zijn onder de torens’ organiseren en vormgeven leest u in de submenu’s. U vindt er informatie over de samenstelling van het pastoraal team, het parochiebestuur en de secretariaten en over onze koren en vrijwilligers.

Het centrale adres van de parochie is: Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen

Centraal Secretariaat: Geopend ma. t/m vrij. van 09:00 tot 12:30 uur.

Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Telefoon: 024 – 355 3630 Voor dringende gevallen 06 – 1272 3921

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.