Doneren

Donatie doen

Wilt u een eenmalige donatie geven, voor bijvoorbeeld het onderhoud van de kerk die u – na aan het hart ligt-, staan de volgende banknummers tot uw beschikking.

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is

Heilige Drie-Eenheid: NL62 INGB 0002 8630 23

Heilige Drie-Eenheid, locatie Lourdes: NL62 INGB 0002 8630 23
Heilige Drie-Eenheid, locatie Verrijzenis: NL94 ABNA 0236 5546 11
Heilige Drie-Eenheid, locatie Groenestraat: NL62 INGB 0002 8630 23

Heilige Drie-Eenheid, locatie Hatert: NL55 RABO 0119 4012 15
Heilige Drie-Eenheid, locatie Hatert: NL28 RABO 0119 4005 37
Heilige Drie-Eenheid, locatie Malden: NL18 RABO 0131 6014 74
Heilige Drie-Eenheid, Joh. en Jac.: NL37 ABNA 0453 4213 50
Heilige Drie-Eenheid, loc Ontmoetingskerk: NL43 INGB 0001 4137 00

Zoals u mogelijk weet heeft onze parochie ook de ANBI status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Van het Bisdom secretariaat ontvingen we bericht over de publicatie plicht en het aan onze parochie toegekende RSIN nummer. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN nummer van de parochie is: 823 65 00 17.

Meer informatie klik hier.  Voor overleg over dit onderwerp stuur een bericht aan of neem telefonisch contact op met het parochiesecretariaat.

U kunt ook via onderstaand formulier doneren

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.