Locaties

De Rooms-Katholieke parochie Heilige Drie-eenheid is per 1 juni 2012 opgericht door de samenvoeging van de Emmausparochie, de Pastorale Eenheid Heilige Drie-eenheid en parochie De Verrijzenis. De parochie omvatte daarmee vijf kerklocaties: de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Hatertseweg), de Heilige Antonius en Sint Annakerk (de zogeheten Groenestraatkerk), de Kruispuntkerk (Hatert), de Cenakelkerk (Heilig Land Stichting) en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk (Berg en Dal).

Het aantal kerklocaties is inmiddels gegroeid. Per 8 december 2015 is de parochie Johannes en Jacobus -die haar thuisbasis heeft in de Ontmoetingskerk in Nijmegen-Dukenburg- middels fusie deel gaan nemen. Sinds 1 januari 2016 is tevens de parochie Heilige Antonius Abt te Malden door fusie deel geworden van de parochie Heilige Drie-eenheid.

De wijk Brakkenstein maakt deel uit van onze parochie. De kerk van de paters Sacramentijnen functioneerde weliswaar als parochiekerk, maar is formeel kloosterkerk. Er is een intensieve samenwerking tussen het pastoraat vanuit de Sacramentskerk en de parochie.

Op vier locaties wordt er een archief beheerd, te weten op de locatie OLV van Lourdeskerk, op de locatie Groenestraatkerk, op de locatie Ontmoetingskerk en het archief op de locatie  Cenakelkerk.  Het parochiebestuur gaat daarbij uit van de regeling met betrekking tot het beheer van archiefstukken van het bisdom.

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1
6564 BP Heilig Landstichting

Groenestraatkerk

Groenestraat 229
6531 HH Nijmegen

Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126
6535 VC Nijmegen

Lourdeskerk

Hatertseweg 113
6533 AD Nijmegen

Ontmoetingskerk

Meijhorst 7033
6537 EP Nijmegen

H. Antonius Abtkerk te Malden

Kerkplein 4A
6581 AC Malden

Sacramentskerk

Heijendaalseweg 300
6525 SM Nijmegen