Een periodieke gift doen

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De parochie Heilige 3 eenheid heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.voor meer info hierover stuur een bericht aan parochiesecretariaat.

Van het Bisdom secretariaat ontvingen we bericht over de publicatie plicht en het aan onze parochie toegekende RSIN nummer. Meer informatie klik hier. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN nummer van de parochie is: 823 65 00 17.

Als u het werk van de parochie wilt (blijven) steunen en dat (ook) wilt doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door onze parochie (via het parochiesecretariaat) te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u onze Parochie ook financieel steunen door haar te begunstigen in het testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.