De Ziekenzalving (Bedienen)

In een van de brieven die opgenomen zijn in het Nieuwe Testament, schrijft Jacobus dat wanneer iemand ziek is het goed is de priester uit te nodigen, zodat hij voor de zieke kan bidden en deze kan zalven. In de loop van de geschiedenis werd de ziekenzalving – ‘het laatste oliesel’ – vaak toegediend vlak voor het sterven. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit sacrament weer hersteld tot het sacrament van de zieken. Het kan toegediend worden wanneer mensen ernstig ziek zijn of voor een zware operatie staan, als teken van Gods aanwezigheid juist in deze moeilijke tijd. In het verleden sprak men over het ‘Bedienen’ van een stervende persoon. Men bedoelde daarmee dat de stervende wilde biechten en de communie wenste te ontvangen, ook de zalving met het Heilig Oliesel hoorde daarbij.

Voor vragen over en/of het regelen van een Ziekenzalving of een Bediening, neemt u contact op met het parochiecentrum.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.