Kerkbalans 2023

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een waardevolle plek waar we rust en bezinning vinden. En een geloofsgemeenschap die naar elkaar omziet én het leven met elkaar deelt.

Na een lastige periode staan de deuren van de kerk weer wagenwijd open. Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Onze parochie wil gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud. Ook voor hen die God nog niet kennen. Daar is uw steun bij nodig, want een parochie kost geld. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

We zijn blij met iedere bijdrage

De kerk krijgt geen subsidie. Uw steun is dus van onschatbare waarde. Iedere bijdrage is welkom. Alvast bedankt!

De parochie Heilige Drie-eenheid heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de parochie geen belasting hoeft te betalen over uw giften. Erfenissen of legaten zijn eveneens belastingvrij. Geven levert u ook belastingvoordeel op. Reken het uit op anbigift.nl/h3eenheid

U kunt een bijdrage geven op de volgende manieren:

• Maak eenmalig een bedrag over naar:

Parochie Heilige Drie-eenheid Nijmegen
IBAN: NL14 RABO 0105 1026 01 of
Groenestraatkerk NL53 INGB 0001 0222 22
Kruispuntkerk NL28 RABO 0119 4005 37
Lourdeskerk NL64 INGB 0000 8449 99
Ontmoetingskerk NL37 ABNA 0453 4213 50
Cenakelkerk NL94 ABNA 0236 5546 11
H. Antonius Abtkerk NL18 RABO 0131 6014 74

• Contant, bij veel parochianen valt een brief met retourenveloppe in de bus

• Via maandelijkse incasso

• Via de toezegging van een vast bedrag voor 5 jaar (stopt bij overlijden of ontslag). Hiermee is het hele bedrag aftrekbaar van de belasting

• U kunt de kerk ook opnemen in uw testament

• Hebt u een eigen bedrijf? Adverteer in ons parochieblad Drieklank

Heeft u vragen over donaties? Mail aan: penningmeester@h3eenheid.nl

ANBI-gegevens

Van het Bisdom secretariaat ontvingen we bericht over de publicatie plicht en het, aan onze parochie, toegekende RSIN nummer. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN nummer van de parochie is: 823 65 00 17.

Meer informatie over en vanuit het bisdom klik hier:

 

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.