Kerkbalans 2024

Voor veel mensen is de kerk van grote betekenis. Of je verdriet hebt of je hebt iets te vieren, de kerk is er voor je. Iedere week zoeken we kracht en inspiratie in bijbelverhalen, het delen van brood en wijn en mooie muziek.

Op zoek naar zingeving? De lange geloofstraditie van de kerk biedt veel inzicht en wijsheid. Samen
diepen we die schatten op.

Nu meer mensen financieel of psychisch in de problemen zitten, willen we zorgen voor een rustpunt in alle chaos. De kapel is open om een kaarsje op te steken. U vindt een luisterend oor bij een kopje koffie.
We willen dienstbaar zijn aan wat de paus noemt ‘de armen en kwetsbaren’ en zorg dragen voor de aarde. Daarom werken we samen met de Voedselbank, komen we op bezoek bij zieken en ouderen en kun je altijd terecht als je hulp nodig hebt.

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft.

Als geloofsgemeenschappen verspreid in en rond Nijmegen doen we steeds meer dingen samen. We proberen samen naar buiten te treden en geloof, hoop en liefde zichtbaar te maken. We heten mensen ook graag welkom in onze kerken voor een concert, rondleiding, tentoonstelling of een lezing.

Maar, dit kost ook geld. Om te kunnen doen waar de kerk al eeuwenlang voor staat, is uw bijdrage nodig.

We zijn blij met iedere bijdrage!

De kerk krijgt geen subsidie. Uw bijdrage, klein of groot, is van onschatbare waarde. Namens de geloofsgemeenschap dank daarvoor.

De parochie Heilige Drie-eenheid heeft een ANBI-status. Dat betekent
dat de parochie geen belasting betaalt over uw giften. Geven kan u ook belastingvoordeel opleveren. Reken het uit op anbigift.nl/h3eenheid.

U kunt een bijdrage geven op de volgende manieren:

• Eenmalig een bedrag overmaken naar de parochie:

Rekeningnummers
Parochie centrale rekening actie kerkbalans:
NL14 RABO 0105 1026 01
Groenestraatkerk: NL53 INGB 0001 0222 22
Lourdeskerk: NL64 INGB 0000 8449 99
Cenakelkerk: NL94 ABNA 0236 5546 11
Kruispuntkerk:
NL28 RABO 0119 4005 37
Ontmoetingskerk: NL43 INGB 0001 4137 00
H. Antonius Abtkerk Malden: NL18 RABO 0131 6014 74

• Via maandelijkse incasso.

• Via deze website , de parochie-app of via de QR-code hiernaast.

• Met de toezegging van een vast bedrag voor 5 jaar. Deze toezegging stopt bij overlijden of ontslag. Voordeel van een periodieke gift is dat het bedrag volledig aftrekbaar is van de belasting.

• U kunt de kerk ook opnemen in uw testament. Dat kan op twee manieren: in de vorm van een legaat of door een erfstelling:
– Een legaat is een vaststaand bedrag of een specfiek voorwerp, zoals een kunstwerk. U kunt in uw testament opnemen dat dit bestemd is voor de parochie.
– Bij een erfstelling benoemt u de parochie tot (mede)erfgenaam. U laat dan uw nalatenschap (of een deel daarvan) na aan uw parochie.

Hebt u vragen over donaties?
Mail: penningmeester@h3eenheid.nl
Of bel met het secretariaat: 024–355 3630

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.