Kerkbalans 2022 – Geven voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022:

Steun de parochie. Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

is het thema voor de Actie Kerkbalans 2022. We zouden echter ook kunnen vragen:

Geef je om je kerk?

En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.
Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen heeft ontwikkeld. Door corona is dit proces wat vertraagd maar we hebben onze visie, hoe wij een vitale en eigentijdse kerk willen zijn, ook via een folder met u gedeeld en deze ook in een bijeenkomst toegelicht. Hierbij is uiteraard ook de financiële stand van zaken toegelicht en deze is best zorgelijk. Wij hebben dat ook in de Triptiek nummer 9 van 7 oktober uitgebreid gepresenteerd. Op de achterzijde laten we nogmaals de resultaten in grafische vorm van de laatste 5 jaren zien, en deze zijn ook na toevoeging van de opbrengsten uit bezittingen structureel negatief.
Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen. Helaas kunnen harde ingrepen dan ook niet uitblijven.
Dit jaar houden we de gebruikelijke Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 15 tot 29 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!
Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Doordat we ook  in 2021 nog  sterkt belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.
Ook bij u als parochiaan ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…
‘Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard!’
Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw
bijdragen en steun.
Jos Verstegen, penningmeester 
Jacques Grubben, pastoor

Mgr. Gerard de Korte, onze bisschop wil alle katholieken van het bisdom s’Hertogenbosch vragen de Kerkbalans 20222 extra te ondersteunen.

Voor alle duidelijkheid willen we melden dat onze bankrekeningen gegarandeerd veilig zijn en uw bijdragen op de juiste bestemming zullen aankomen.

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is:

Heilige Drie-Eenheid:                                                                       NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers ter beschikking:

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Lourdes:                                    NL64 INGB 0000 8449 99

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Groenestraat:                            NL53 INGB 0001 0222 22

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL75 INGB 0000 9296 76

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL28 RABO 0119 4005 37

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Malden:                                      NL18 RABO 0131 6014 74

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL37 ABNA 0453 4213 50

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL43 INGB 0001 4137 00

Heilige Drie-Eenheid,  loc H. Landstichting en Berg en Dal: NL94 ABNA 0236 5546 11

De landelijke actie Kerkbalans wordt jaarlijks gehouden in januari. De Kerk is het waard om je voor in te zetten en betrokken te zijn. Je kunt dat doen door

 • deel te nemen aan vieringen gedurende het kerkelijk jaar
 • door je op één of meer kerklocaties in te zetten als vrijwilliger, jouw inbreng te hebben en je talenten in te zetten
 • door een geldelijke bijdrage of een gift te geven. Parochies hoeven de actie Kerkbalans niet te beperken tot januari, dus komt het u beter uit om later in het jaar mee te doen met de Kerkbalans dan is dat uiteraard ook prima en zijn we daar ook geweldig blij mee
 • Periodieke gift nu gemakkelijker  Als kerkgenootschap zijn we door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarmee zijn uw giften aan onze kerk (deels) aftrekbaar voor de belastingen.
  • De belastingwet biedt een tweetal mogelijkheden om schenkingen of giften in mindering te brengen op uw inkomen:
  • Om de parochie Heilige Drie-eenheid financieel goed draaiende te houden kan uw hulp niet worden gemist. Ook de fiscus kan hierbij een handje helpen.
  • De kerkgemeenschap dient God en heeft zorg voor de naaste. De Kerk is het waard is om ook in de toekomst Kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans. Zie voor meer informatie: kerkbalans
  • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een ‘onderhandse’ akte van schenking die voldoet aan bepaalde voorwaarden, b.v. te zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar (vanaf 2014 is een acte bij de notaris niet meer nodig). De stukken die daarvoor wel nodig zijn vullen we gaarne voor u in. Het enigste dat u hoeft te doen is uw persoonsgegevens en de hoogte van de schenking door te geven aan het secretariaat van het parochiecentrum. Uiteraard dient u zelf de betaalopdracht naar de bank te sturen. Zorg voor een automatische overboeking gedurende het gewenste aantal jaren of geef opdracht voor een automatische incasso.
  • Van het Bisdom secretariaat ontvingen we bericht over de publicatie plicht en het, aan onze parochie, toegekende RSIN nummer. Het door de Belastingdienst toegekende RSIN nummer van de parochie is: 823 65 00 17.

  • Meer informatie over en vanuit het bisdom klik hier:

    

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.