logo-synode-2021-2024

Op vijf woensdagen meepraten over thema’s synodaal proces

In oktober heeft een belangrijke synode plaats gevonden in Rome als onderdeel van een wereldwijd proces dat paus Franciscus een paar jaar geleden gestart is: het synodale proces.

Ter voorbereiding van die synode zijn uit alle landen rapporten naar Rome gestuurd. Ook wij hebben vanuit onze parochie daar via het bisdom aan meegewerkt. Na afloop van de synode is een verslag verschenen van de besprekingen, waarin allerlei thema’s aan de orde komen. Gelovigen over de hele wereld worden gevraagd daarop te reageren. Dat willen wij in onze parochie weer doen en wel op twee locaties: de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk in een reeks bijeenkomsten. Dit doen we volgens onderstaand schema.

Per bijeenkomst zullen we twee onderwerpen aan de orde stellen en we doen dat volgens de methode die op de synode zo goed gewerkt heeft: niet discussiëren, maar zorgvuldig naar
elkaar luisteren met momenten van stilte om echt open te staan voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. Tussen de twee onderdelen is er natuurlijk een koffie/thee pauze.

Thema 1 – over wat is nu een synodale kerk, en over de initiatie-sacramenten(doop vormsel, eucharistie).

Thema 2 – over armoede (ook geestelijk) en over ‘uit elke stam en taal’.

Thema 3 -over oecumene en een luisterende kerk.

Thema 4– over de positie van de leken, en de positie van de vrouw.

Thema 5 – over de kerk en de digitale omgeving en de kerk in
de huidige samenleving.

Per onderdeel zal een tekst uit het rapport van de synode centraal staan, waarin het grote onderwerp concreet wordt toegespitst op een bepaalde kwestie: bijvoorbeeld migratie of de
taal van de liturgie.

U bent op beide locaties van harte welkom en u kunt per bijeenkomst komen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie kunt u vinden in de Drieklank (jan/feb 2024).

Pastor Herwi Rikhof, Joska van der Meer en Els Geelen

Ontwerp_Advicus2

Handtekeningen gezet onder plan Malden

Ze zijn eruit, de gemeente Heumen en projectontwikkelaar AdVicus. Vorige week zijn de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst, waarmee het project rond de H. Antonius Abtkerk in Malden een nieuwe fase ingaat. Nu moet het bestemmingsplan worden aangepast en is het wachten op de vergunningen. Het parochiebestuur is blij: “Fijn dat er nu schot in de zaak zit,” zegt vice-voorzitter Ruud de Quay.

De markante kerk uit 1960 wordt omgebouwd tot wooncomplex met een compacte kerkzaal. De kerk was al lange tijd te groot voor het aantal kerkgangers. De karakteristieke gevels van het gebouw blijven staan en de kapel, het doopvont en het prachtige glas-in-lood blijven behouden. Het dak van het kerkgebouw wordt in het midden opengemaakt, zodat er een omsloten binnentuin ontstaat. Binnen de muren van het kerkgebouw worden 8 appartementen gebouwd. In de tuin van de pastorie wordt een tweede binnentuin gecreëerd, met een nieuw gebouw van drie verdiepingen. Hierin komen 15 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. In de pastorie komen ook woonruimtes. In totaal komen er 30 appartementen.

In maart vorig jaar zijn parochianen al geïnformeerd over de plannen. Nu zijn omwonenden, raadsleden en andere geïnteresseerden aan de beurt. Op donderdag 6 juli is er van 17.00 tot 19.30 uur een informatiebijeenkomst in de kerk. Ook parochianen zijn uiteraard weer van harte welkom, maar voor wie vorig jaar  de informatieavond heeft bezocht, zal er weinig nieuws zijn. Wanneer de bouw precies begint en wanneer er kan worden ingeschreven op een woning, is nog niet bekend.

Aan de totstandkoming van de plannen is lang gewerkt door de stuurgroep die het proces heeft begeleid. De Quay: “We zijn de leden van de stuurgroep erg dankbaar voor hun inzet. Hopelijk kan de bouw snel beginnen en krijgt Malden een kerk die aangepast is aan de situatie, nu en in de toekomst.”

gregoriaans koor

Gregoriaans Koor Dukenburg zoekt nieuwe zanger(s)

Wij – het Gregoriaans Koor Dukenburg – zijn een enthousiast koor van 12 mannen, verbonden aan de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Eén keer per maand zingen wij op zondag de gregoriaanse gezangen voor die dag tijdens de viering in deze kerk.
Desgevraagd verzorgen we ook de zang bij een uitvaartsamenkomst of andere
gelegenheid zoals een vesperdienst.

Onze inspirerende dirigent Stan Hollaardt, tevens de dirigent van de Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus, leidt het koor al meer dan 50 jaar en weet uit iedere zanger het beste naar boven te halen.

Hou je ervan om samen te zingen en wil je de rijkdom van de oudste Westerse religieuze muziek ontdekken, meld je dan aan via onderstaand mailadres of telefoonnummer of kom eerst een keer naar een van onze repetitieavonden om nader kennis met ons te maken.

We repeteren elke donderdag van 20:00 tot 22:00 uur in de Ontmoetingskerk,
Meijhorst 70-33, Nijmegen.

Je bent van harte welkom. Enige ervaring met de gregoriaanse zang zou mooi zijn maar is zeker niet vereist. Het koor biedt je graag de mogelijkheid om je de vaardigheden voor het zingen van deze bijzondere muziek eigen te maken.

Aanmelden kan op telefoonnummer 06-10724076 of via mail-adres ton.ellenbroek@kpnplanet.n

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.