IMG_9632

Pastoor Jacques Grubben vertrekt, nieuwe pastoor is Harald Spiertz

Pastoor Jacques Grubben gaat onze parochie verlaten. De bisschop heeft hem gevraagd in een andere parochie een nieuwe benoeming te aanvaarden. Jacques wordt per 1 mei door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie H. Johannes de Doper in Schaijk.

De huidige pastoor van Schaijk, Harald Spiertz (54), wordt per 1 mei de nieuwe pastoor voor onze parochie. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben inmiddels met hem kennisgemaakt en heten hem van harte welkom in onze parochie.

Binnenkort wordt er meer bekend over het officiële afscheid van pastoor Jacques Grubben en over de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor Harald Spiertz.

gregoriaans koor

Gregoriaans Koor Dukenburg zoekt nieuwe zanger(s)

Wij – het Gregoriaans Koor Dukenburg – zijn een enthousiast koor van 12 mannen, verbonden aan de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Eén keer per maand zingen wij op zondag de gregoriaanse gezangen voor die dag tijdens de viering in deze kerk.
Desgevraagd verzorgen we ook de zang bij een uitvaartsamenkomst of andere
gelegenheid zoals een vesperdienst.

Onze inspirerende dirigent Stan Hollaardt, tevens de dirigent van de Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus, leidt het koor al meer dan 50 jaar en weet uit iedere zanger het beste naar boven te halen.

Hou je ervan om samen te zingen en wil je de rijkdom van de oudste Westerse religieuze muziek ontdekken, meld je dan aan via onderstaand mailadres of telefoonnummer of kom eerst een keer naar een van onze repetitieavonden om nader kennis met ons te maken.

We repeteren elke donderdag van 20:00 tot 22:00 uur in de Ontmoetingskerk,
Meijhorst 70-33, Nijmegen.

Je bent van harte welkom. Enige ervaring met de gregoriaanse zang zou mooi zijn maar is zeker niet vereist. Het koor biedt je graag de mogelijkheid om je de vaardigheden voor het zingen van deze bijzondere muziek eigen te maken.

Aanmelden kan op telefoonnummer 06-10724076 of via mail-adres ton.ellenbroek@kpnplanet.n

julian-hochgesang-ihx1LdtnGXw-unsplash

Maatregelen tegen stijgende energiekosten

De prijzen voor gas en elektriciteit rijzen de pan uit. Als parochie zien we een hoge energierekening op ons afkomen. We willen de vieringen en activiteiten graag zo veel mogelijk laten doorgaan, maar dat kan alleen als we zuinig aan doen.

Ook heeft het parochiebestuur de volgende maatregelen genomen:

  • Kerkruimte verwarming tot max 12 graden (m.u.v. de kerstvieringen)
  • Koren mogen in kleinere ruimte repeteren die wel verwarmd worden
  • Kleinere ruimtes alleen verwarmen als het nodig is, hier verwarming max. 18 graden
  • Bij verhuur aan derden energiekosten extra berekenen en specifiek vermelden
  • Verlichting uitschakelen in ruimtes die niet in gebruik zijn.
  • Voor diaconale activiteiten kijken of er gemeentelijke subsidie mogelijk is.

Bij kerkbezoek is een extra trui, een dikke jas of een fleecedeken daarom geen overbodige luxe.

De Cenakelkerk is op donderdag en vrijdag gesloten voor bezoekers, in het weekend is de kerk wel open als onderdeel van het Grootste Museum van Nederland.

Voor de lange termijn denkt het bestuur na over het verduurzamen van de kerkgebouwen.

Als u nog originele manieren weet om energie te besparen, laat het dan weten en neem contact op met het parochiesecretariaat. Voor vragen over de maatregelen kunt u contact opnemen met Cor de Jager of Jos Verstegen.

Foto: Julian Hochgesang/Unsplash

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.