In- of Uitschrijven

In- of uitschrijven

De ledenadministratie van parochie Heilige Drie-eenheid probeert zoveel mogelijk alle gegevens van de parochianen in de ledenadministratie te verwerken en deze actueel te houden.

Inschrijven als parochiaan

Leden van een parochie worden ingeschreven in de parochie waar zij door hun woonplaats toe behoren. Het is echter ook mogelijk om u aan te melden als u buiten het gebied van onze parochie woont. In onze ledenadministratie wordt u dan geregistreerd als ‘voorkeursparochiaan’.

Leden van de parochie worden gevraagd om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans om de parochie financieel te ondersteunen.

Uitschrijven als parochiaan of uitschrijven uit de RK Kerk

Wilt u zich uitschrijven, dan is het belangrijk dat wij goed weten wat u bedoelt.

Uitschrijven uit de parochie betekent dat u geen post van de parochie meer ontvangt. U blijft wel lid van de Rooms Katholieke Kerk door uw doopsel.

Uitschrijven uit de Rooms Katholieke Kerk, betekent dat u afstand doet van uw rechten en plichten in de Rooms Katholieke Kerk. Indien u wenst kunt u via het secretariaat een persoonlijk gesprek aanvragen met een pastor alvorens u een besluit neemt over uw uitschrijving. U kunt desgewenst een formulier downloaden via: https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/in-en-uitschrijven/

Contactgegevens Kerkledenadministratie:

Parochie Heilige Drie-eenheid

t.a.v. Kerkledenadministratie

e-mail: ledenadministratie@h3eenheid.nl

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.