Begraafplaatsen

Onze parochie heeft vier begraafplaatsen:

Hieronder vindt u meer gegevens van deze begraafplaatsen. Op alle 4 de begraafplaatsen is het reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van toepassing. U kunt dat inzien door op volgende link te klikken Reglement

Berg en Dal

Het kerkhof ligt aan de Kerstendalseweg. Er zijn 650 graven en urnengraven en een strooiveld. Het kerkhof is dagelijks gedurende de gehele dag toegankelijk. Het onderhoud wordt door vrijwilligers gedaan.

Beheerder: Nico Arians  –  Telefoonnummer: 06 57023001

Email: n.arians@hetnet.nl

Bankrekeningnummer: NL94 ABNA 0236 554 611  t.n.v. Heilige Drie-eenheid Verrijzenis

Hatert

Hatert kreeg in 1846 een eigen katholieke kerk en werd in 1853 een zelfstandige parochie. Daarvoor behoorde Hatert tot de parochie Neerbosch-Hees. Op 18 december 1859 vroeg pastoor G. van Kraay toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders om een begraafplaats te mogen aanleggen ten zuiden van de kerk, op een stuk bouwland achter Rozenburg aan het Kerkstraatje (vanaf 1964 Angerensteinstraat). Het college willigde het verzoek van de pastoor in op 13 januari 1860 op voorwaarde dat het terrein omrasterd zou worden door een muur of heg. In 1967 werd de kerk in verband met de bouw van de Hatertse brug afgebroken. De begraafplaats is anno 2015 nog steeds in gebruik. De begraafplaats heeft gewone graven en urnengraven (urnentuin). Er is geen strooiveld.

Beheerder: Jolanda Bekkers  –  Telefoonnummer: 06 51610081

Email: jeroenbekkers63@planet.nl

Bankrekeningnummer: NL30INGB0005856534 t.n.v. H.Drie-eenheid

Groenestraatkerk

In 1909 verzocht pastoor N.J. van Erp van de nieuwe parochie H.Antonius en St. Anna toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen om een begraafplaats aan te leggen bij de parochiekerk aan de Groenestraat in de wijk Hazenkamp. De pastoor verkreeg de toestemming en in 1910 vonden de eerste begrafenissen plaats. In 1913 en 1942 werd het terrein uitgebreid, waardoor het kerkhof steeds meer te midden van de bebouwing kwam te liggen. Op 1 september 1972 ging de parochie H.Antonius en St. Anna op in de Emmausparochie. In juni 2012 ging de Emmausparochie op in de parochie H.Drie-eenheid. Het kerkhof is als gevolg hiervan in beheer van de parochie H.Drie-eenheid.

Het kerkhof is een sfeervol parkachtig kerkhof met prachtige statige bomen. Men kan er een familie-, kinder- of urnengraf huren voor 20 jaar of langer. Tevens zijn er kelder- en tombegraven mogelijk. Indien tot crematie wordt besloten, kan men de urn laten bijzetten in een daartoe aangelegd columbarium, dat zich in het midden van het kerkhof bevindt. Eventueel kan de urn bijgezet worden in een bestaand graf of in een nieuw urnengraf. De as kan ook worden verstrooid op het strooiveld.Het kerkhof is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.45 uur.

Voor meer informatie: Beheerscommissie, R.K. Kerkhof Groenestraat, secretariaat Groenestraat 229, 6531 HH, telefoon 024 3554509, bereikbaar maandag, dinsdag en woensdag van 9.15 tot 11 uur.

E-mail: begraafplaatsgroenestraat@h3eenheid.nl

Beheerder: Hans Penninx –  Telefoonnummer: 06 41872438

Bankrekeningnummer: N L53 INGB 0001 1555 00 t.n.v. H.Drie-eenheid Kerkhof Groenestraat

Malden

Het parochiekerkhof vormt een integraal onderdeel van de parochiegemeenschap en is sterk verbonden met de historie van Malden. Het oudst ontdekte graf stamt uit 1812. Het kerkhof ligt midden in het hart van de gemeenschap en is gemakkelijk bereikbaar. Naast begraven worden is ook bijzetten van een urn in een urnenmuur (columbarium) mogelijk.

Begraven worden op een kerkelijke begraafplaats is aan dezelfde voorwaarden verbonden als het begraven op een algemene begraafplaats. Toch worden er ook andere voorwaarden gevraagd vanuit het specifieke karakter van een kerkelijke begraafplaats. Vanwege de grote belangstelling zijn er enkele voorwaarden, zoals de verbinding met de parochiegemeenschap. Ook een open houding ten aanzien van het christelijke geloof en de katholieke traditie worden daarbij verondersteld en gevraagd.

Voor het bijzetten van een urn gelden geen specifieke voorwaarden zoals bij een graf. Begraven kan voor iedereen die of met de parochie van Malden verbonden is of die een kerkelijke uitvaart voor zichzelf of voor zijn of haar dierbare laten houden en in Malden woonachtig is.

Bijzetten van een urn kan voor iedereen die dat wil, indien men in Malden woonachtig is of is geweest. Reserveren is mogelijk. U kunt vooraf een plaats op het kerkhof of in het columbarium reserveren. U kunt zelfs specifiek aangeven waar u begraven wilt worden. Neem dan contact op met de parochie en wij helpen u daarin verder. Het is ook mogelijk op de plaats van een bestaand graf begraven te worden. Dat is alleen dan mogelijk als het een familiegraf betreft (bijzetting) of een oud graf waarvan de rechten verlopen of opgegeven zijn.

Grafrechten worden standaard afgegeven voor 20 jaar. Dat geldt ook voor een urn in het columbarium. Deze grafrechten kunnen verlengd worden met 1, 5, 10 of 20 jaar.

Beheerder: Pierre van der Meer, te bereiken via locatiemalden@h3eenheid.nl

Heilig Landstichting

Het achter de Cenakelkerk gelegen Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting valt niet onder het beheer van de parochie. Voor meer informatie zie: https://www.heiliglandstichting.com, deze begraafplaats behoorde tot 1975  bij parochie De Meerwijk.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.