Parochiebestuur

De leden van het parochiebestuur

Het parochiebestuur werkt volgens het ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUREN VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND van 8 oktober 1996. Het bestuur heeft als taak het beheer van de parochie Heilige Drie-eenheid. Het betreft financiën, gebouwen, organisatie en communicatie. Het parochiebestuur schept voorwaarden voor het pastoraat en adviseert het pastoraal team inzake parochiebeleid.

 

Harald Spiertz, pastoor en voorzitter. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bestuurlijke als de inhoudelijke (pastorale) activiteiten in de parochie. Mail: h.spiertz@h3eenheid.nl

 

Ruud de Quay als vice-voorzitter heeft hij een belangrijke taak in de voorbereiding en het voorzitten van de vergadering van het parochiebestuur. Hij neemt de pastoor waar bij diens afwezigheid voor zover het de bestuurlijke activiteiten betreft. In het dagelijks leven is hij advocaat en mediator arbeidszaken. Mail: vicevoorzitter@h3eenheid.nl

 

Carla Cobussen, secretaris parochiebestuur: Belangrijk aandachtsgebied is de afstemming tussen het centrale parochiesecretariaat en de locatiesecretariaten. Mail: parochiebestuur@h3eenheid.nl

 

 

Jos Verstegen vervult de taak van penningmeester en is lid van het dagelijks bestuur. Een taak met zijn specifieke verantwoordelijkheden om de financiële middelen van de parochie te bewaken. Hij brengt de nodige expertise mee door eerdere werkzaamheden op financieel en economisch gebied. Mail: penningmeester@h3eenheid.nl

 

 

Roland Brans is algemeen bestuurslid. Hij is in de Ontmoetingskerk voorzitter van het beraad en wisselend voorzitter van het oecumenisch overleg in deze kerk. Hij is lector en participeert in verschillende beleids- en werkgroepen. Zijn inzet in het parochiebestuur is gericht op samenwerking tussen de verschillende kerklocaties.

 

Martin Lange is bestuurslid Communicatie, zowel intern als externe aangelegenheden. Met zijn ervaring in de journalistiek zet hij zich als bestuurslid in voor een goede communicatie. Mail: communicatie@h3eenheid.nl

 

 

Corry Cox-Otten is bestuurslid Vrijwilligersbeleid. Ze is al lange tijd actief bij de Ontmoetingskerk. Ook zat ze eerder in het parochiebestuur van Johannes en Jacobus, waar de Ontmoetingskerk onder viel voor de fusie met de parochie Heilige Drie-eenheid.

 

De Portefeuille Beheer en Vastgoed is vacant. Bent u daarin geïnteresseerd of kent u iemand met deskundigheid op dit terrein, neem dan contact op met onze voorzitter of vice-voorzitter.

 

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.