Parochiebestuur

De leden van het parochiebestuur

Het parochiebestuur werkt volgens het ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUREN VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND van 8 oktober 1996. Het bestuur heeft als taak het beheer van de parochie Heilige Drie-eenheid. Het betreft financiën, gebouwen, organisatie en communicatie. Het parochiebestuur schept voorwaarden voor het pastoraat en adviseert het pastoraal team inzake parochiebeleid. Omdat we het belangrijk vinden dat bestuursleden een naam hebben en gekend worden stellen we ons hierbij graag aan u voor:

Jacques Grubben, pastoor en conform het kerkelijk recht de voorzitter. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bestuurlijke als de inhoudelijke (pastorale) activiteiten in de nieuwe parochie.

Ruud de Quay als vice-voorzitter heeft hij een belangrijke taak in de voorbereiding en het voorzitten van de vergadering van het parochiebestuur. Hij neemt de pastoor waar bij diens afwezigheid voor zover het de bestuurlijke activiteiten betreft. Ruud is Nijmegenaar van geboorte, opgegroeid in Limburg en Brabant. Na zijn studie in Groningen woont en werkt hij alweer meer dan 30 jaar in Nijmegen. In het dagelijks leven is hij advocaat en mediator arbeidszaken.

Carla Cobussen, secretaris parochiebestuur: Belangrijk aandachtsgebied is de afstemming tussen het centrale parochiesecretariaat en de locatiesecretariaten. In het bestuur heeft zij de vrijwilligers portefeuille en heeft als zodanig regelmatig contact met de verschillende locaties en overleg met de locatiecoördinatoren.

Jos Verstegen vervult de taak van penningmeester en is lid van het DB. Een taak met zijn specifieke verantwoordelijkheden om de financiële middelen van de parochie te bewaken. Hij brengt de nodige expertise mee door eerdere werkzaamheden op financieel en economisch  gebied. Hij is afkomstig uit de voormalige Verrijzenisparochie alwaar hij eerder als bestuurslid actief is geweest en mede de fusie van de huidige parochie heeft gerealiseerd.

Roland Brans is sinds augustus 2018 lid van het parochiebestuur. Hij is in de Ontmoetingskerk voorzitter van het beraad en wisselend voorzitter van het oecumenisch overleg in deze kerk. Hij is lector en participeert in verschillende beleids- en werkgroepen. Zijn inzet in het parochiebestuur is gericht op samenwerking tussen de verschillende kerklocaties.

Martin Lange is sinds 1 januari 2021 lid van het parochiebestuur. Hij ontfermt zich over de portefeuille Communicatie, zowel intern als externe aangelegenheden. Met zijn ervaring in de journalistiek wil hij zich als bestuurslid inzetten voor een goede communicatie.

Corry Cox-Otten is sinds oktober 2022 tot het parochiebestuur toegetreden. Ze is al lange tijd actief bij de Ontmoetingskerk. Ook zat ze eerder in het parochiebestuur van Johannes en Jacobus, waar de Ontmoetingskerk onder viel voor de fusie met de parochie Heilige Drie-eenheid. Corry houdt zich bezig met het vrijwilligersbeleid.

De Portefeuille Beheer en Vastgoed is nog vacant. Bent u daarin geïnteresseerd of kent u iemand met deskundigheid op dit terrein, neem dan contact op met onze voorzitter of vice-voorzitter.

 

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.