Pastoraal Team

Het Pastoraal Team bestaat uit de leden:

de zeereerwaarde heer Jacques Grubben pr., pastoor, j.grubben@h3eenheid.nl

de zeereerwaarde heer Herwi W.M. Rikhof pr., pastor, emeritus hoogleraar, h.rikhof@h3eenheid.nl

de zeereerwaarde heer Pater Eugene Yayra Kwabla Awayevu C.S.Sp. pr. kapelaan, Eugene.yayra@h3eenheid.nl 

de eerwaarde vrouw Joska van der Meer, pastor, j.vandermeer@h3eenheid.nl

de eerwaarde heer Henk B.W.M. Welling, diaken, pastor, h.welling@h3eenheid.nl

de eerwaarde heer Paul J.M. Menting, diaken, pastor, p.menting@h3eenheid.nl

de eerwaarde vrouw Trees Versteegen, pastor, t.versteegen@h3eenheid.nl

Jacques Grubben, is geboren in Eindhoven, groeide aldaar en in Maarheeze op. Na de middelbare school ging hij economie studeren in Tilburg. Werkte nadien ruim 16 jaar in het bank en beleggingswezen. Hij ontving de priesterwijding in 2010 en kreeg een aanstelling als kapelaan en later als pastoor in de Heilig Hartparochie in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Ingaande 1 februari 2019 is hij door Mgr. de Korte benoemd tot pastoor van onze parochie Heilige Drie-eenheid. Typerend voor zijn pastorale beleid is werken vanuit vertrouwen dat als wij er samen de schouders onder (blijven) zetten dat er dan heel veel mogelijk is in verbondenheid met de Heer. Eenheid in verscheidenheid en omgekeerd, heldere communicatie en verbinden blijft net als in zijn vorige parochie, de leidraad.

Herwi Rikhof, als priester en pastor lid van het pastorale team van onze parochie Heilige Drie-Eenheid. Als opvolger van de overleden pastoor Toon Rabou verbonden aan de Cenakelkerk in H. Landstichting. Is emeritus hoogleraar in de Systematische Theologie aan de Katholieke theologische faculteit van de universiteit van Tilburg/Utrecht.

Pater Eugene Yayra Kwabla Awayevu, afkomstig uit Ghana, is op 1 januari 2021 zijn werkzaamheden als kapelaan begonnen in onze parochie. Hij is lid van de congregatie van de Heilige Geest en woont in Berg en Dal. Na zijn middelbare school studeerde hij filosofie en theologie en deed zijn laatste geloften als religieus in 2017. Augustus 2018 ontving hij, in de kathedraal van Accra, de priesterwijding. Januari 2019 kwam hij naar Nederland en studeerde Nederlands. Om kennis te nemen van de pastorale situatie in Nederland liep hij stage in een parochie te Nuenen. Hij is blij om in de parochie Heilige Drie-eenheid te kunnen gaan werken. Hij wil mensen bezoeken en met hen praten over geloof en cultuur. De Nederlandse en Italiaanse missionarissen die in Ghana kwamen werken is nog steeds zijn bron van inspiratie en motivatie. Hij  kijkt er naar uit om eenieder te ontmoeten en te zien.

Joska van der Meer is sinds oktober 1994 met veel plezier als pastoraal werkster werkzaam in de Ontmoetingskerk. Daarvoor studeerde ze Theologie in Utrecht met een onderbreking van een jaar waarin ze heeft rond gekeken in parochies in Oost Afrika. Joska is getrouwd en zij hebben twee kinderen. In de geloofsgemeenschap van de Ontmoetingskerk is ze vooral betrokken bij activiteiten voor kinderen en jongeren, liturgie, kerk en samenleving en kunst. Ook is ze aldaar als teamcoördinator bezig met beleidszaken, publiciteit en de contacten met de Protestante Wijkgemeente. Ze vindt het boeiend om steeds opnieuw te proberen het dagelijks leven, geloof en de manier waarop de bijbel daarover spreekt, met elkaar te verbinden. Contact met de wijk waarin we leven vind Joska belangrijk, om te zorgen dat het in de kerk niet bij mooie woorden alleen blijft.

Henk Welling, geboren in Arnhem, is getrouwd in 1994 en is vader van drie kinderen. Volgde de opleiding HBO-Verpleegkundige en werkte tot 2007 in het St. Radboud ziekenhuis. In die tijd was hij als vrijwilliger actief in parochies in Arnhem en Nijmegen. Van april 2007 tot half maart 2009 werkte hij in Suriname als vrijwilliger in zorgorganisaties. Terug in Nederland vervolgde hij de, in 2003 gestarte diakenopleiding op het Sint Janscentrum in Den Bosch. Op 7 november 2009 ontving hij de diakenwijding door Mgr Hurkmans. Vanaf 2010 is Henk werkzaam als diaken hier in Nijmegen, aanvankelijk voor de pastorale eenheid Heilige Drie-eenheid en na de fusie mocht hij van de monseigneur onze nieuwe parochie blijven dienen. Zijn uitdaging is om als diaken mee te mogen bouwen, samen met alle parochianen en het pastorale team, aan deze nieuwe parochie.

Paul Menting  werd na de studie Theologie aan de universiteit van Nijmegen, dertien jaar werkzaam als pastoraal werker in de Emmausparochie (Lourdeskerk en Groenestraatkerk), die nu deel uit maakt van de parochie Heilige Drie-eenheid. In oktober 2013 werd hij tot diaken gewijd om nog meer dienstbaar te kunnen zijn aan de pastorale zorg. De studie ICT, afgerond vóór zijn studie Theologie, komt in de digitale communicatie binnen de parochie goed van pas. Voor de kerklocatie Groenestraat is hij het eerste aanspreekpunt binnen het pastoraal team. Paul Menting is voorzitter van de kerngroep parochie-opbouw en communicatie.

Trees Versteegen studeerde theologie in Utrecht en promoveerde in Nijmegen.  Sinds 1985 werkte zij in diverse functies in de Kerk. Daarvoor werkte ze in het onderwijs. Haar pastorale weg voerde langs armen in Nederland, studenten en oudere religieuzen. Zij was pastoraal werkster in de parochie Peerke Donders in Tilburg. In haar laatste functie werkte ze als leidinggevende voor caritas en diaconie in het  aartsbisdom Utrecht.
Zij werkt deels voor de hele parochie, met name voor de ouderen- en ziekenzorg, en deels voor en vanuit de geloofsgemeenschap van de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Daar is zij verantwoordelijk voor ouderen-en ziekenzorg, liturgie en diaconie. Zij houdt ervan mensen van verschillende groepen binnen de kerk met elkaar te verbinden, zodat eenieder zich daar thuis voelt.

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.