Featured Image

Inventaris voormalige H. Hartkerk te koop

Parochianen van de voormalige O.L.V. van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal opgelet! Wil je nog graag een aandenken uit de kerk? Dan kun je nu bieden op een van de 58 voorwerpen die nog in de kerk staan.

Klik hier voor de catalogus (pdf)

Sinds de kerk vorig jaar aan de eredienst is onttrokken, zijn de waardevolle spullen al bij andere kerken ondergebracht. Het kerkorgel is verkocht aan een kerk in Polen.

Maar er zijn ook nog tal van kaarsenhouders, stoelen en religieuze beelden waar de parochie geen plek meer voor heeft. Je kunt deze artikelen bekijken in de catalogus.

+++ Update 11 mei: de veiling is gesloten. Je kunt niet meer bieden. +++

Voorwaarden:

  • Een bod is bindend.
  • Er is geen kijkdag, dus je moet het doen met de foto’s.
  • Je ontvangt alleen bericht als je het hoogste bod hebt. Over het verloop van de veiling kan verder niet worden gecorrespondeerd.
  • De spullen moeten worden opgehaald op zaterdag 18 mei tussen 10.00 en 12.00 uur.
  • Worden de spullen niet opgehaald, dan vervalt de gunning.
  • De parochie houdt zich het recht voor om objecten te doen uitvallen of om een koop niet te gunnen.
Featured Image

Stuurgroep gaat zich buigen over herbestemming kerk Berg en Dal

Net zoals dat voor Malden is gedaan, wil het parochiebestuur voor de kerk in Berg en Dal een stuurgroep vormen die de herbestemming van het kerkgebouw kan begeleiden. Hiervoor worden nog mensen gezocht, liefst met ervaring in vastgoed en gebouwenbeheer.

Bij de onttrekking van de kerk aan de eredienst gaf de bisschop de opdracht om te zoeken naar een waardige herbestemming. Dit is ook de wens van het parochiebestuur dat de voorkeur heeft uitgesproken voor een sociaal-maatschappelijke bestemming.

In het dorp leeft de wens om op deze plek een dorpscentrum te realiseren, met bijvoorbeeld een basisschool, kinderopvang, gezondheidscentrum en dorpshuis. Hier wordt nu een haalbaarheidsstudie naar gedaan. Dat zou een optie kunnen zijn, maar er zijn ook 14 projectontwikkelaars met plannen die realistisch lijken. Overigens is lang niet alles toegestaan, omdat de locatie binnen het bestemmingsplan ‘Stuwwal en beschermd dorpsgezicht Ubbergen’ valt. Dat plan staat de bouw van een groot appartementencomplex bijvoorbeeld niet toe. Het is aan de stuurgroep om de verschillende opties te onderzoeken.
Wil je hier deel van uitmaken? Meld je dan aan via parochiebestuur@h3eenheid.nl.

Het gebouw wordt overigens nog steeds gebruikt. Pastoor Harald Spiertz woont in de pastorie en zorggroep ZZG huurt vanaf 1 juli voor minimaal een jaar een aantal ruimtes in het kerkgebouw.

Featured Image

Laatste mis in Heilig Hartkerk

Op 5 februari 2023 om 10.30 uur tijdens een heilige mis zal de kerk in Berg en Dal officieel aan de eredienst onttrokken worden. Daarmee komt na 95 jaar een eind aan de geloofsgemeenschap en het bestaan van deze kerk onder de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal.

In 1964 werd onder de bezielende leiding van pastoor Van Helvoirt besloten de rectoraatskerk te vervangen door een nieuwe grotere kerk, die paste bij de eigentijdse vragen van liturgie viering. Architect Jan Strik uit Boxtel ontwierp een moderne kerk, gericht op de menselijke ontmoeting rond het altaar. Met de benodigde ruimte voor een kapel, een gemeenschapszaaltje en een pastorie. De inrichting werd vormgegeven door jonge kunstenaars, die zo in eigentijdse taal het gelovig denken gestalte gaven. Op 4 april 1967 kon de nieuwe kerk door Mgr. Bluyssen worden geconsacreerd. De kerk bood ruimte aan 600 personen. In de jaren ’70 waren de lekenpreken  in de vastentijd heel populair.

Als parochie zijn we de vrijwilligers en parochianen van onze kerk in Berg en Dal dankbaar voor al hun werkzaamheden, tijd en energie. Ook zijn we dankbaar voor de inspanningen die men zich heeft getroost om de ontwikkeling van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid mogelijk te maken.

De mis op 5 februari zal worden gecelebreerd door pastoor Grubben, zijn voorganger Norbert Swagemakers en diaken Henk Welling, met medewerking van het gemengd koor, Kalliope en muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop zal er een hapje en drankje zijn ter afsluiting van een gedenkwaardige tijd.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.