Walk for Homs

Walk for Homs

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter nagedachtenis aan pater Frans en voor de wederopbouw van Syrie. Eén dag wandelen op de bekende wandelroute N70 en fondsen bijeen brengen voor zijn werk in Homs. Zie voor meer informatie: Walk for Homs

Open tuinendag herinner-mij

Open tuinendag

De Ontmoetingstuin bloeit alweer volop en is te bewonderen op de Open Tuinendag op 10 juni. Er een poëzieroute ter bezinning. De tuinploeg is die dag aanwezig: om informatie te geven.

In de tuin is ook een herinneringsboog waarop iedereen een gedachtenis­ plaatje kan laten bevestigen voor een overledene. Van 11.00 tot 11.30 uur worden deze mensen herdacht in een bijeenkomst met muziek, gedichten en het plaatsen van bloemen onder het motto: ‘ We herinneren je zoals je was in de bloei van je leven’.

Rob Engels (viool) en Sander Stoks (piano) verzorgen de muziek. Iedereen die een dierbare ook zo wil gedenken is van harte welkom. Aansluitend is er koffie en soep. De tuin ligt naast de Ontmoetingskerk en is vrij toegankelijk.

 

parochiefeest

Parochiefeest 2023

Op 4 juni, het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, vieren we het jaarlijkse parochiefeest.Vorig jaar in Berg en Dal, dit jaar in de Ontmoetingskerk, met een feestelijke viering en daarna volop gelegenheid om elkaar te ontmoeting.

Tijdens de viering, die om 11.00 uur begint, zingt het Gelegenheidskoor enkele liederen van componisten uit onze parochie. Er worden parochiespelden uitgereikt aan actieve parochianen. Voor de kinderen zijn er liedjes van het Kinderkoor en is er een verrassende kindernevendienst. Na afloop drinken we koffie, bij mooi weer in het groen van de Ontmoetingstuin.

Daarna kun je om 12.45 uur meedoen aan de Emmauswandeling, waarop je iemand anders uit de parochie én het Dukenburgse groen leert kennen. Je gaat samen op pad met twee gesprekvragen.De route duurt 30 minuten.

Wil je meezingen in de viering op zondag? Kom dan naar deopen repetitie voor iedereen, op vrijdag 2 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingskerkonder leiding van Vincent Cuppen.

 

zonnebloem

Overweging 13/14 mei 2023, door pastor Joska van der Meer

Handelingen 8,5-8.14-17, Johannes 14,15-21

You will never walk alone….

Een lied dat meestal in het stadion van Liverpool luidkeels wordt gezongen of in Rotterdam. Deze dagen zet het ook de toon bij het Eurovisie songfestival in Liverpool,  waar alles erop gericht is om de Oekraïners te steunen. Het feestje had immers eigenlijk in Oekraïne  moeten plaatsvinden.

You will never walk alone, je staat er nooit alleen voor. Dat is ook wat het evangelie ons vandaag verteld.  Jezus weet dat hij niet lang meer te leven heeft. En net als alle mensen die de dood op korte termijn op zich af zien komen, worstelt hij met de vraag: hoe kan ik hen die mij lief zijn tot steun blijven, ook als ik er niet meer ben?

Een moeder in die situatie – ze wist dat haar man en tienerkinderen binnenkort zonder haar verder zouden moeten leven-  bedacht een antwoord. Bij leven en welzijn was ze een praktische vrouw die met kleine attente gebaren en wijze raad haar kinderen en vele anderen de weg naar het leven wees. Met haar laatste krachten plantte ze  zaadjes in de grond. Niemand snapte haar verbetenheid voor dit voor haar zo inspannende karweitje, tot ze stierf en ze haar briefje vonden. Ze had iets bedacht dat helemaal paste bij haarzelf en bij haar manier van leven: iets waarmee ze de zonnige kant van het leven weer tevoorschijn konden halen.  “Als je verdrietig bent, stap op de fiets en koop een  zonnebloem!” Ze had zonnebloemen gezaaid.

In het evangelie hoorden we hoe Jezus zijn leerlingen probeert te helpen. Hij wijst ze op alles wat hij hen geleerd en voorgeleefd heeft: Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.  Heb God lief en de naaste als jezelf…

Jezus vertrouwde erop dat ze die samenvatting, na zijn dood uit het hoofd, of mooier nog zoals ze in het Engels zeggen by heart, zouden kennen.

Jezus vertelt hen ook dat ze het niet alleen hoeven te doen.

Ik laat jullie niet als wezen achter,

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die altijd bij je zal zijn.

Je kunt in plaats van helper ook vertalen Pleitbezorger of Trooster. Er zal dus op verschillende manieren hulp komen. Een helper klinkt als praktische hulp, hulpverleners. Trooster is meer het luisterend oor, de arm om je schouders En pleitbezorger, dat klinkt naar een advocaat, iemand die voor jou een goed woordje doet, die woorden geeft als jij even ergens geen woorden meer voor hebt. Ook iemand die voor jou pleit, zoals een docent in een rapportvergadering die de collega’s overtuigt dat deze leerling toch echt over moet.

Die steun konden de leerlingen maar ook wij goed gebruiken. Waaraan zou jij op dit moment de meeste steun ervaren: de Heilige Geest als pleitbezorger, als helper, of als Trooster? Elders wordt de Geest ook nog inspirator genoemd, een optie 4…..

Pleitbezorger, Helper, trooster,  inspirator? In een gespreksgroep zie iemand: doe maar die helper die kan het dan allemaal doen…

Jezus biedt bovendien ook blijvende verbondenheid aan: met zichzelf en met zijn hemelse Vader. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen,

Dat klinkt voorwaardelijk: alleen als je mij liefhebt…dan…. Maar we kunnen het denk ik beter verstaan als de oproep die Petrus doet in zijn brief: Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.

Om die blijvende verbondenheid niet te vergeten, zocht Jezus een symbool uit. Hij had iets bedacht dat helemaal paste bij hemzelf en bij zijn manier van leven: Op de laatste avond van zijn leven nam hij het dagelijks brood en de wijn die bij iedere maaltijd op tafel stonden en deelde het rond. Doe dit om mij nooit te vergeten!

Tot op de dag van vandaag delen we iedere week brood en wijn samen tot Zijn gedachtenis en maken we er een groot feest van als je daar voor het eerst aan meedoet, zoals onze communicantjes morgen. De leerlingen wisten tussen Pasen en Pinksteren niet wat te doen. Maar toen ze met Pinksteren eenmaal die beloofde Geest kregen, ging het hen en de verspreiding van het evangelie voor de wind. Zelfs in Samaria werden mensen christen!

Misschien niet zo vreemd want Jezus deed alles wat ChatGTP aan tips geeft op de vraag hoe kan ik  anderen kunt helpen als ik er niet meer fysiek ben.

Tips ChatGPT:

Laat je nalatenschap voortleven goed doel

Geef richting leg in een boodschap vast welke waarden  je belangrijk vond

Blijf in gedachten met verhalen, foto’s  symbolen Moedig hen aan om je herinnering levend te houden door foto’s, verhalen en herinneringen te delen met anderen

Geef troost:

Ik hoop dat deze ideeën je een beetje rust geven, wetende dat je nog steeds invloed kunt hebben op de mensen om je heen, zelfs nadat je er niet meer bent. Vergeet niet dat je dierbaren altijd kunnen terugkijken op de mooie momenten die jullie samen hebben gedeeld en de herinneringen die jullie samen hebben gemaakt

Jezus liet op al die verschillende manieren aan zijn leerlingen weten: You never walk alone!

Walk on! Ga verder, leef zoals ik het je heb voorgeleefd! Laat zien de hoop die in je leeft!

Tot slot nog even terug naar die moeder.

Ze had één ding niet bedacht: bloemen zijn seizoensafhankelijk, ook zonnebloemen zijn niet altijd te koop. Dat bleek echter ook weer niet zo erg, ze had immers al vele zaadjes geplant met haar onvergetelijke wijze woorden en attente gebaren. Bovendien zijn er  gelukkig ook  genoeg kaartjes en nu icoontjes die je kunt appen om te laten weten you will never walk alone! En die gaan nog steeds rond… zoals ook die schaal met brood en de beker wijn van Jezus nog steeds worden gedeeld ter nagedachtenis en vooral om niet te vergeten: You will never walk alone!

 

 

 

Drieklank_mei23

De nieuwe Drieklank is uit

De nieuwe Drieklank is uit. In dit nummer:

  • Onverwachts was daar ineens een transfer van pastoors. Pastoor Jacques Grubben verliet na ruim vier jaar onze parochie en vertrok naar Schaijk. Harald Spiertz, de pastoor van Schaijk, ging in tegenovergestelde richting en is sinds 1 mei onze nieuwe pastoor. In de nieuwe Drieklank een interview met beide pastoors.
  • Vanuit de Heilig Landstichting vertrokken 55 pelgrims naar het Heilige Land, Israël. Een verslag van de onvergetelijke reis.
  • Volgende week is het Hemelvaart. Wie gaat er eigenlijk naar de hemel, en vier andere vragen over de hemel.
  • Lopen in bezield verband. Een beschouwing over processies.
  • Op de koffie bij parochiaan Theo van Steen.

En nog veel meer!

De nieuwe Drieklank ligt achterin de kerk. Maar u kunt hem ook hier online lezen. Of mail parochieblad@h3eenheid.nl als u het blad graag in de bus wilt. Digitaal kan ook, meld je dan aan via deze site.

 

DSCN9916

Sfeervol afscheid Jacques Grubben

Zondagochtend 30 april ging pastoor Jacques Grubben voor de laatste keer voor in onze
parochie, in de Groenestraatkerk. In een zonverlichte kerk mocht Jacques heel toepasselijk
preken over de herder en zijn schapen. Muzikale en vocale begeleiding was er door het Klein
Verband met liederen die zij volgens Jacques ‘uit zijn binnenzak hadden getrokken’, liederen
die hem na aan het hart liggen, met een welgekozen slotlied:‘Ga met God en Hij zal met je
zijn’.

Uit handen van vicevoorzitter Ruud de Quay kreeg Jacques het afscheidscadeau van de
parochianen: een geldbedrag waarmee hij Letse jongeren wil helpen om de reis te maken
naar de Wereldjongerendagen in Portugal deze zomer. Ruud dankte Jacques voor zijn inzet
in de afgelopen vier jaren, waarin een aantal moeilijke beslissingen genomen moesten
worden en uitte ook zijn bewondering voor het enorme aantal kilometers dat Jacques in deze
periode op zijn fiets heeft afgelegd.

In zijn slotwoord bedankte Jacques iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en voor de
bijzondere invulling van de heilige Mis en het afscheid. Jacques benadrukte ook maar een
mens te zijn, die ook zijn plussen en minnen heeft zoals iedereen. “Ik laat mij op mijn weg
leiden door God en dan zie ik wel wat voor een plannen Hij met mij heeft. Dat was zo en dat
zal ook in mijn nieuwe parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk e.o. zo zijn. Ga, met
God, dat wens ik jullie allen toe.” Na afloop van de mis konden de parochianen persoonlijk
afscheid nemen van Jacques met een kop koffie in de hand en met door vrijwilligers
zelfgebakken lekkers.

 

Christus als herder van de schapen Ravenna

Overweging 4e zondag na Pasen 30 april 2023, door Pastoor Jacques Grubben

Herder zijn gaat, denk ik, over het zorg hebben voor elkaar, het luisteren naar ieders getuigenis in geloof maar ook over het dienstbaar leiding geven. Vaak wordt het herderschap van Jezus, zoals in een glas en loodraam in een van de kerken van mijn oude parochie, verbeeld door een verloren schaap op zijn schouders. Een teder beeld dat niets weg heeft strengheid of slaafsheid maar van een vitale en luisterende relatie tussen de Heer en zijn gemeenschap. Het verloren schaap voelt zich thuis op de schouders van de Goede Herder. Dat komt op de eerste plaats omdat beiden elkaar kennen. In de woorden van de apostel Johannes betekent dit liefhebben van hart tot hart. Dat kan ook niet anders als je ziet als deze aanligt bij het Laatste Avondmaal aan Jezus’ hart. Ze zijn simpel gezegd niet alleen Heer en leerling, maar ook ‘boezemvrienden’. Johannes voelt zich op zijn gemak bij Hem, hij weet zich gehoord. Het overkomt mij vaker in een willekeurige kerk waarin ik op intens diepe en geestelijke wijze Jezus ontmoet zoals in de Maria Geboortekerk in Nijmegen waarin een serene sfeer hangt. Het gebeurt evenzeer in de prachtige natuur rondom Nijmegen. Ik voel mij geliefd, ja geroepen door God…

  • de Handelingen van de Apostelen (2, 14a.36-41) roept de apostel Petrus op Pinksteren tot het geloof in Jezus Christus;
  • in zijn 1e brief (2, 20b-25) spreekt dezelfde Petrus over de roeping om Christus in geloof te volgen;
  • het evangelie volgens Johannes (10, 1-10) gaat over Jezus als de Goede Herder.

Het is de vroege ochtend van Pinksteren. De Heilige Geest is net uitgestort over Maria en de apostelen en zij weten zich op een bijzondere wijze aangeraakt en gehoord. De inwoners van Jeruzalem en anderen zijn op een andere wijze verwonderd. Zij hebben de uitstorting van de Heilige Geest dan wel niet gevoeld maar wel bemerkt. Het is vergelijkbaar met de verschijning van Jezus aan Saulus, de latere apostel Paulus, op de weg naar Damascus waarbij zijn begeleiders Jezus niet zien maar wel zijn stem horen.

De apostel Petrus neemt als eerste het ‘herderschap’ in naam van de Heer op zich door een vurige getuigenis over de gekruisigde én verrezen Jezus van Nazareth. Hij doet dit in het bijzijn van de overige elf apostelen inclusief de pas verkozen Matthias. Jezus is door de Vader, de God van Israël, niet alleen verheven tot Heer maar ook tot Christus ofwel de gezalfde van God. De Mensenzoon zoals Hij zich vaak genoemd heeft en waarover de profeet Daniël spreekt, is niet alleen de Zoon van God die mens geworden is, maar ook de beloofde Redder van Israël. Dit raakt allen diep. Hun reactie is kort en bondig: ‘Wat moeten wij doen?’ Petrus luistert op een dieper niveau naar hun vraag. Hij antwoordt, mede namens de andere apostelen met de goede raad: je omkeren naar God en je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Was het doopsel van Johannes slechts een voorbereiding op, nu is het een totaal willen toebehoren aan God. Maar het vraagt wel om een andere gezindheid. Het oude dient te worden achtergelaten om een nieuwe mens, een christen te worden. Velen weten zich gehoord, geroepen en gaan overstag…

Petrus en de zijnen handelen in naam van en zoals de Goede Herder, die Jezus  is. Deze heeft hiervoor geduldig zijn lijden en sterven verdragen en verder gedragen. Hij is de door Jesaja aangekondigde ‘lijdende dienaar’, maar eveneens de eerste uit de dood verrezen mens waarover koning David reeds sprak. Jezus heeft een voorbeeld gesteld, een nieuwe mens naar Gods bedoelingen. Een vrije mens, geen slaaf maar een geroepene staande in een open en vitale relatie met God door zijn zoon Jezus. En een vriendschap die zich louter kenmerkt door mystieke en broederlijke liefde zoals die tussen Jezus en de apostel Johannes…

Tot slot het Evangelie of de Blijde boodschap. In het Oude Testament, de ‘geschiedenis’ van God met het Joodse volk, is Gods naam naast die van de God van de drie Aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob, ‘Ik ben’. God is eeuwig en onveranderlijk. Vandaag gebruikt Jezus deze Naam in relatie tot zijn identiteit. Hij zegt: ‘Ik ben de Goede Herder’ en ‘Ik ben de deur’. Er zijn in het totaal zeven van deze uitspraken…

Jezus roept de mensen van zijn tijd maar ook van de onze op om zich rondom Hem te verzamelen en om aan zijn roepstem gehoor te geven. Iedereen is welkom want Hij is een herder met een hoofdletter die geeft om en liefde heeft voor ieder van zijn schapen. Hij wenst een vitale en luisterende relatie op te bouwen. Hij is ‘de deur’ door wie allen in geloof zich begeven op de weg naar en binnen gaan in zijn hemels thuis. Hij kent ons, dat is Hij heeft ons lief en weet wat ons bezighoudt. Wij herkennen zijn stem omdat wij ons gehoord weten en de liefde is wederzijds. Wij zijn zoiets als ‘Gods rijkdom’ zoals de doopnaam van een volwassen jongeman die ik recent mocht opnemen in de wereldwijde Kerk. Jezus is ons kompas, ‘Ik ben het licht van de wereld’, maar ook het voedsel voor onder-weg, ‘Ik ben het brood van het leven’…

Toen Jezus mij jaren geleden riep tot het priesterschap gebruikte Hij de woorden tot de apostel Petrus gesproken: ‘Heb je Mij meer lief dan al de anderen hier?’ En ik kon, en nog steeds, in vrijheid antwoorden met zijn woorden: ‘Mijn spijs is het de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft’. Zij stonden op de voorkant van de uitnodiging voor mijn priesterwijding. Het is echter niet altijd gelukt in de tijd dat ik uw herder mocht zijn. Maar met de woorden van zijn moeder Maria ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ ben en zal ik het blijven proberen…AMEN

Overwegingen van achter ons liggende zondagen klik hier

H.Hartkerk

Adviseur Cor de Jager legt taken neer

Onze adviseur Beheerszaken Cor de Jager heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Hij kan zich niet langer vinden in het gevoerde beleid rond de verkoop van de voormalige Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hartkerk en bijbehorende pastorie in Berg en Dal.

Het parochiebestuur heeft van het begin af aan de intentie uitgesproken te zoeken naar een sociaal-maatschappelijke bestemming tegen de meest optimale opbrengst. Cor denkt dat met het huidige beleid niet de maximale opbrengst wordt binnengehaald voor het kerkcomplex. Dit verschil in opvatting is helaas onoverbrugbaar gebleken.

Wij betreuren zijn besluit, maar respecteren dat.

Het bestuur blijft Cor dankbaar en erkentelijk voor zijn inzet en bijdrage als adviseur van ons bestuur en daarmee onze geloofsgemeenschap.

 

Het parochiebestuur

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.