Parochiefeest 26 mei 10.30 uur in de kerk in Malden

Op zondag 26 mei om 10.30 uur is de feestelijke gezamenlijke viering van het parochiefeest in de kerk in Malden.
De parochianen uit alle kerklocaties zijn van harte welkom om gezamenlijk het parochiefeest te komen meevieren. Het gehele pastorale team zal in deze viering mee voorgaan. De viering krijgt een extra feestelijk karakter door een groot koor dat is samengesteld uit vele zangers van de verschillende kerklocaties onder leiding van organist/pianist Luc-Jan Laarhoven. Het is bijzonder dat zoveel parochianen van de verschillende locaties hun steentje bijdragen aan het ontstaan van een mooi gezamenlijk parochiefeest.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

In samenwerking met de Stichting Heemkunde Malden zal er in de kerk een overzichtelijke tentoonstelling te zien zijn van de geschiedenis van de kerk in Malden.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en de bijzondere Maldense kerk én de tentoonstelling te bekijken, onder het genot van een kop koffie, thee en een speciale Heilige Drie-eenheid-tractatie.

Iedereen is van harte welkom in de kerk in Malden!

Featured Image

Zusters trekken in het parochiecentrum

Het parochiebestuur heeft besloten om het parochiecentrum aan de Hatertseweg voor maximaal drie jaar te verhuren aan de Congregatie van Zusters Dominicanessen van de H. Familie (Neerbosch).

De Dominicanessen wonen nu in wooncomplex Catharinahof in Neerbosch-Oost, maar de congregatie was op zoek naar een woonruimte waar de jonge zusters samen kunnen wonen.
Een van de jonge Dominicanessen is zuster Catharina, die ook helpt bij de voorbereiding voor de eerste H. Communie in de Groenestraatkerk.

Het parochiebestuur wil de congregatie graag te hulp schieten. Bovendien is het parochiecentrum zonder veel moeite geschikt te maken voor bewoning. Het centrale parochiesecretariaat verhuist naar het secretariaat bij de Groenestraatkerk. In nauw overleg met het pastoraal team wordt nog gekeken waar in de Groenestraat de werkplekken van de pastoor en de diakens komen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.