Logo Oecumene internationaal

Lezingenreeks winterwerk

Op dinsdag 18 oktober organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond:
Slavernij en de rol van de kerk (in Suriname en Curaçao) 
Spreker: dr. Coen van Galen

Locatie: Vergaderzaal Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Slavernij is een veel besproken onderwerp in de media. Maar wat is slavernij eigenlijk en welke invloed had het op onze geschiedenis? In deze lezing vertelt historicus Coen van Galen over slavernij. Hij geeft een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse slavernij en slavenhandel, met name in het Caribisch gebied. In het bijzonder gaat hij in op de manieren waarop kerken omgingen met slavernij. Over slavernij werden theologische debatten gevoerd, maar slavernij was ook iets dat het dagelijkse functioneren van kerkgemeenschappen in Suriname en Curaçao diepgaand beïnvloedde.
Tijdens deze lezing maakt u onder meer kennis met de ijverige Hernhutters, die binnen 35 jaar driekwart van de slaafgemaakten in Suriname bekeerden, de pastoor van Curaçao die bemiddelde tijdens een slavenopstand en met de dominee van Paramaribo, die op grote voet leefde met een heel gevolg aan slaafgemaakt personeel.
Coen van Galen is universitair docent aan de Radboud Universiteit en projectleider van de Historische Database Suriname en Curaçao, een project om slavernij en de doorwerking daarvan tussen 1830 en 1950 te onderzoeken.
Op dinsdag 22 november organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond:
De sacramentele benadering van schuld, verzoening en vergeving
Spreker: prof. dr. Herwi Rikhof 
Locatie: Vergaderzaal Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Elke keer als we het Onze Vader bidden, bidden we om vergeving. Misschien wel de moeilijkste bede uit dat gebed, dat Jezus ons geleerd heeft. In de eucharistieviering komt het vragen om vergeving als een refrein terug en in de geloofsbelijdenis staat de opmerking over de ene doop tot vergeving van zonden. In de R.K. Kerk heeft de bede om vergeving ook een eigen sacramentele vorm gekregen, die in de loop van de tijd aan verandering onderhevig is geweest. Wat betekent dit eigen sacramentele perspectief? Welke beelden spelen op de achtergrond een rol? Kan de boetepsalm bij uitstek, ps. 51,  miserere, ons helpen bij gelovig omgaan met schuld en vergeving?
Noteer ook alvast de volgende lezingendata: 17 januari, 15 februari, 21 maart en 10 mei Lezingenreeks Winterwerk 2022-2023

 

IMG_8279-1

Afscheidsviering Maldens Gemengd Koor

Op zondag 11 september was er in de H. Antonius Abtkerk in Malden een viering waarin met dankbaarheid werd teruggekeken op de muzikale bijdragen, van het Maldens Gemengd Koor aan de weekendvieringen. Het koor bracht in die jaren meerstemmige muziek en volkszang ten gehore en in de Kerst- en Paastijd werden ook stemmige concerten gegeven.
Het koor werd opgericht in 1973 en had een hoog niveau bereikt. Dit bleek uit een door het koor georganiseerde (internationale) korendag in Malden en uit deelname aan diverse korenfestivals. Ook werden mooie cd’s opgenomen met muzikale hoogtepunten uit hun repertoire. Door een afnemend ledenaantal, mede door de gevolgen van corona, kon het koor niet meer voldoen aan haar eigen hoge standaard en werd het koor na bijna 50 jaar opgeheven.
Tijdens de afscheidsviering was de voorganger pastoor Jos Geelen C.R.L. (studentenpastor aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Nico Schreurs sprak een dankwoord namens de parochiegemeenschap en de koorleden ontvingen ieder een attentie. Henk Poos hield een toespraak namens het koor en memoreerde verschillende anekdotes.
Na afloop was er gelegenheid voor een feestelijk informeel samenzijn onder het genot van koffie, thee, drankje en iets lekkers erbij.
De H. Antonius Abtkerk in Malden is nu op zoek naar mensen die de vieringen op de zaterdagavond muzikaal willen opluisteren. Wilt u ook een muzikale bijdrage leveren (bij toerbeurt) meldt u zich dan vooral! E-mail: locatiemalden@h3eenheid.nl o.v.v. muziek of bel het parochiecentrum.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.