Parochiefeest 26 mei 10.30 uur in de kerk in Malden

Op zondag 26 mei om 10.30 uur is de feestelijke gezamenlijke viering van het parochiefeest in de kerk in Malden.
De parochianen uit alle kerklocaties zijn van harte welkom om gezamenlijk het parochiefeest te komen meevieren. Het gehele pastorale team zal in deze viering mee voorgaan. De viering krijgt een extra feestelijk karakter door een groot koor dat is samengesteld uit vele zangers van de verschillende kerklocaties onder leiding van organist/pianist Luc-Jan Laarhoven. Het is bijzonder dat zoveel parochianen van de verschillende locaties hun steentje bijdragen aan het ontstaan van een mooi gezamenlijk parochiefeest.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

In samenwerking met de Stichting Heemkunde Malden zal er in de kerk een overzichtelijke tentoonstelling te zien zijn van de geschiedenis van de kerk in Malden.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en de bijzondere Maldense kerk én de tentoonstelling te bekijken, onder het genot van een kop koffie, thee en een speciale Heilige Drie-eenheid-tractatie.

Iedereen is van harte welkom in de kerk in Malden!

Featured Image

Gezongen Marialof

Meimaand, Mariamaand.
Traditioneel is de meimaand voor veel katholieken verbonden met Maria.
Maar Maria wil niet alleen met de meimaand verbonden worden, maar zij wil vooral
verbonden zijn met ons, haar kinderen. Jezus gaf ons zijn eigen moeder toen Hij aan het kruis hing.
Op 12 mei, is het moederdag. Juist op deze dag is het mooi om onze hemelse
moeder te eren en extra aandacht te geven. Daartoe zullen we het, inmiddels
traditionele, gezongen Maria-lof bidden en vieren.
Tijdens dit Lof zullen er bekende en minder bekende Maria-liederen worden
gezongen, zal er een tientje van de rozenkrans worden gebeden en zal er uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste zijn.

Na afloop zal er ruime gelegenheid zijn elkaar nader te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie en thee met iets lekkers erbij. U bent van harte uitgenodigd om rondom Maria en haar zoon Jezus samen te komen, te zingen en te bidden.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.