Gezongen Marialof

12 mei 2024 15:00 uur - 12 mei 2024
Locatie: Kruispuntkerk,

Meimaand, Mariamaand.
Traditioneel is de meimaand voor veel katholieken verbonden met Maria.
Maar Maria wil niet alleen met de meimaand verbonden worden, maar zij wil vooral
verbonden zijn met ons, haar kinderen. Jezus gaf ons zijn eigen moeder toen Hij aan het kruis hing.
Op 12 mei, is het moederdag. Juist op deze dag is het mooi om onze hemelse
moeder te eren en extra aandacht te geven. Daartoe zullen we het, inmiddels
traditionele, gezongen Maria-lof bidden en vieren.
Tijdens dit Lof zullen er bekende en minder bekende Maria-liederen worden
gezongen, zal er een tientje van de rozenkrans worden gebeden en zal er uitstelling
en aanbidding van het Allerheiligste zijn.

Na afloop zal er ruime gelegenheid zijn elkaar nader te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie en thee met iets lekkers erbij. U bent van harte uitgenodigd om rondom Maria en haar zoon Jezus samen te komen, te zingen en te bidden.