Parochiefeest Heilige Drie-eenheid was in Malden op 26 mei

Op zondag 26 mei om 10.30 uur was de feestelijke gezamenlijke viering van het parochiefeest in de kerk in Malden.
Veel parochianen vanuit alle kerklocaties van onze parochie hebben gezamenlijk het parochiefeest op de zondag van de Heilige Drie-eenheid meegevierd.
Het hele pastorale team werd bij deze viering betrokken:

Locatiepastor Els Geelen,
pastoor Harald Spiertz,
pastor Herwi Rikhof,
diaken Paul Menting,
pastor Joska van der Meer,
diaken Henk Welling,
zuster Catharina (niet op de foto).

Pastor Herwi Rikhof verzorgde de mooie overweging, waarin hij o.a. vertelde dat deze moderne Maldense kerk hem al in zijn jeugd was opgevallen.
Hoe bijzonder is dat! Wie had destijds kunnen bedenken dat hij zo’n zestig jaar later op het altaar als pastor van de parochie Heilige Drie-eenheid mensen kan inspireren.

NIEUW in het pastorale team: Pater Michal Tabak maakt overigens vanaf 1 juni ook deel uit van het pastorale team.

Een groot koor, samengesteld uit vele zangers van de verschillende kerklocaties, onder leiding van dirigent / pianist Luc-Jan Laarhoven verzorgde de muzikale invulling. Hartelijk bedankt! Hopelijk komen er weer vaker en meer zangers naar de Maldense kerk.

De viering had een extra feestelijk karakter en dat werd nog eens benadrukt door de prachtige bloemversiering die vanuit diverse kerklocaties naar Malden was meegebracht.

Het is bijzonder dat zoveel parochianen van de verschillende locaties hun steentje hebben bijgedragen aan dit mooie gezamenlijk parochiefeest.

De Heilige Drie-eenheid was écht aanwezig … ook op het linnen icoon.

En na afloop was er – onder het genot van koffie, thee en speciaal ontworpen Heilige Drie-eenheid-locatiegebak- volop gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten en beter te leren kennen.

De tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk in Malden die door de Stichting Heemkunde Malden was ingericht werd goed bezocht.
Allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit parochiefeest: hartelijk bedankt!

Iedereen is altijd van harte welkom om mee te vieren in de kerk in Malden!

Meer nieuws

Preek voor de 11e zondag 16 juni 2024

Preek voor de 11de zondag door het jaar 2024                                                       Cenakel […]

Overweging 9 juni 2024 Cenakelkerk

Overweging Cenakelkerk 8-9 juni 2024 Margaret de Groot-Vlasveld Eerste lezing […]

Preek voor Sacramentsdag 2 juni 2024

Preek voor Sacramentsdag 2 juni 2024                                                                  Cenakelkerk ‘Met twee woorden […]

Preek voor het feest van de H. Drie-eenheid 2024 -H. Antonius Abtkerk Malden

Herwi Rikhof   Deut. 4,32-34.39-40 / Rom. 8,14-17 / Mt. […]

Preek voor Pinksteren 18-19 mei 2024  Cenakelkerk

Herwi  Rikhof                  […]