Featured Image

Monumentendag in Malden

Op Open Monumentendag zondag 11 september a.s. is de H. Antonius Abtkerk in Malden geopend ter bezichtiging van 12.00 tot 17.00 uur.
De mensen van Stichting Heemkunde Malden laten u kennis maken met de kerk als gebouw en haar historie.
De toekomstplannen van de kerk komen zeker ook aan de orde. Architect AdVicus geeft een toelichting op de herbestemmingsplannen van de kerk: verkleining kerkruimte en bouw appartementen.
Een fotopresentatie van de plannen wordt in de kerk opgesteld.
Graag tot ziens op zondagmiddag 11 september!
Featured Image

Afscheid Maldens Gemengd Koor

Na bijna 50 jaar is het doek voor het Maldens Gemengd Koor gevallen
Op 14 juni 2022 is in de Algemene Ledenvergadering door de (resterende) leden van het Maldens Gemengd Koor een verklaring afgegeven, waarbij besloten werd het koor te ontbinden.
Tijdens een etentje op 23 juni jl. hebben deze (resterende) koorleden “als koor” afscheid van elkaar genomen. Voorzitter Henk Poos memoreerde op zijn gebruikelijke wijze dat het koor mooie jaren heeft gekend, wat nu resteert zijn de goede herinneringen.

Het Maldens Gemend Koor werd opgericht op 15 april 1973 als voortzetting van het vroegere herenkoor en ging vanaf die datum verder als gemengd koor. Het 50-jarig jubileum is net niet gehaald. Met trots denken de oud MGK’ers terug aan de organisatie van een internationaal korenfestival in Malden, aan de diverse meerdaagse uitstapjes tot Rome, waar in meerdere kerken gezongen werd.

Op het hoogtepunt bestond het koor uit ca. 60 leden. Lid van een koor zijn biedt veel vreugde, maar vergt ook wel wat tijd.
De afgelopen jaren meldden zich nauwelijks tot geen nieuwe leden en het ledental liep terug. Mede hierdoor en gecombineerd met de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden was de gewenste kwaliteit niet meer te bereiken. Dit heeft helaas tot ontbinding van het koor geleid.
Op zondag 11 september om 10.30 uur in de kerk in Malden is een speciaal feestelijk en muzikaal afscheid bereid voor het MGK.
Hierbij een oproep aan zoveel mogelijk (muzikale) parochianen uit Malden én omgeving om deze viering te bezoeken en bij te dragen aan een mooi afscheid!

MUZIKALE BIJDRAGEN GEZOCHT:
De vieringen op zaterdagavond in de Heilige Antonius Abtkerk in Malden hebben dringend behoefte aan muzikale inbreng door bijvoorbeeld een koor, koortje, pianist, organist, zanger, zangeres enz.  Wie bieden zich aan om -bij toerbeurt- onze vieringen muzikaal te ondersteunen?
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.
Hartelijk dank namens het pastoraal team én de Maldense gemeenschap
Featured Image

Doopsel, 1e communie, vormsel in Malden

De H. Antonius Abtkerk in Malden wil een actieve geloofsgemeenschap zijn en blijven. Wilt u hieraan een bijdrage leveren?
Laat het weten en stuur een e-mail, vermeld uw contactgegevens: locatiemalden@h3eenheid.nl.

In onze kerk kunt u ook terecht voor o.a. de volgende sacramenten:
– doopsel: klik hier
– eerste communie: klik hier
– vormsel: klik hier
– ziekenzalving: klik hier
Indien u vragen of opmerkingen hebt, laat het gerust weten.
Indien u graag een gesprek met een pastor hebt, laat het dan ook gerust weten.

Graag tot ziens!

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.