Featured Image

Parochiefeest 26 mei 10.30 uur in de kerk in Malden

Op zondag 26 mei om 10.30 uur is de feestelijke gezamenlijke viering van het parochiefeest in de kerk in Malden.
De parochianen uit alle kerklocaties zijn van harte welkom om gezamenlijk het parochiefeest te komen meevieren. Het gehele pastorale team zal in deze viering mee voorgaan. De viering krijgt een extra feestelijk karakter door een groot koor dat is samengesteld uit vele zangers van de verschillende kerklocaties onder leiding van organist/pianist Luc-Jan Laarhoven. Het is bijzonder dat zoveel parochianen van de verschillende locaties hun steentje bijdragen aan het ontstaan van een mooi gezamenlijk parochiefeest.
Voor de kinderen is er een kindernevendienst.

In samenwerking met de Stichting Heemkunde Malden zal er in de kerk een overzichtelijke tentoonstelling te zien zijn van de geschiedenis van de kerk in Malden.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en de bijzondere Maldense kerk én de tentoonstelling te bekijken, onder het genot van een kop koffie, thee en een speciale Heilige Drie-eenheid-tractatie.

Iedereen is van harte welkom in de kerk in Malden!

Featured Image

Doopsel, 1e communie, vormsel, huwelijk, ziekenzalving, uitvaart in Malden

De H. Antonius Abtkerk in Malden wil een actieve geloofsgemeenschap zijn en blijven. Wilt u hieraan een bijdrage leveren?
Laat het weten en stuur een e-mail, vermeld uw contactgegevens: locatiemalden@h3eenheid.nl.

In de kerk in Malden kunt u ook terecht voor o.a. de volgende sacramenten:
– doopsel: klik hier
– eerste communie: klik hier
– vormsel:klik hier
– huwelijk klik hier voor aanmelden huwelijk
– ziekenzalving: klik hier
Als u of als jij vragen of opmerkingen hebt, laat het gerust weten.
Een gesprek met een pastor kan op verzoek ook geregeld worden.

De locatiepastor Els Geelen is rechtstreeks bereikbaar via emailadres: E.Geelen@h3eenheid.nl

Graag tot ziens!

Featured Image

Uitnodiging zondag 28 januari 2024 in Malden

Om aan onze geloofsgemeenschap in Malden te bouwen, bent u uitgenodigd voor de speciale eucharistieviering in de Heilige Antonius Abtkerk te Malden
op zondag 28 januari om 10:30 uur.
Voorgangers zijn pastoor Harald Spiertz en diaken Paul Menting.
Koor: MAZING JOY o.l.v. ILJA VAN LUIJK (http://www.mazingjoy.nl)

Na afloop van de viering kan er samen genoten worden van een kopje koffie/thee met een broodje/hapje.

Hierna zal om 12:30 uur Br. Thomas Quartier osb een interessante lezing verzorgen. De titel van de lezing is: “Wat doet de liturgische ruimte met de kerkbezoeker?”
Om 13:30 uur is ruimte voor discussie en vragen stellen.
Rond 14:30 uur zal er een presentatie volgen van de visie op de liturgische ruimte
Ieder is van harte welkom om deze dag bij te wonen.
Om voor voldoende koffie en broodjes te kunnen zorgen wordt u gevraagd zich aan te melden.
Aanmelden kan door een email te sturen naar locatiemalden@h3eenheid.nl  of door een briefje met uw gegevens in de kerk af te geven of in de brievenbus van het secretariaat te deponeren (Kerkplein 4a – 6581 AC Malden).
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De uitnodiging vindt u hier -> uitnodiging zondag 28 januari 2024 H. Antonius Abtkerk Malden

Lees hier de artikelen die zijn verschenen in Hét Gemeentenieuws
– Hét Gemeentenieuws d.d. 13-01-2024: Samen Kerk-zijn in Malden
– Hét Gemeentenieuws d.d. 20-01-2024: Nieuw begin kerk Malden

 

Featured Image

Open Monumentendag 2023 in de kerk in Malden

Op Open Monumentendag zondag 10 september a.s. is de H. Antonius Abtkerk in Malden geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
De mensen van Stichting Heemkunde Malden laten u kennis maken met de kerk als gebouw en zij kunnen vertellen over de historie van de kerk.
– De toekomst van de kerk:
Namens projectontwikkelaar AdVicus geeft Jeroen van den Adel een toelichting op de bouw- en verbouwplannen van de kerk: verkleining kerkruimte en bouw appartementen.
Een fotopresentatie van de plannen wordt in de kerk opgesteld.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zich aan te melden om mee te helpen als vrijwilliger in de kerk van Malden.

– Informatiestand van de Stichting Heemkunde Malden
– Fototentoonstelling “Levend Erfgoed”
– Heeft u voorouders in Malden? Kom dan naar de stand “genealogie”, Toon Janssen helpt u op weg met de zoektocht naar voorouders.
– Creatieve activiteiten: Gerdie Kersten geeft een demonstratie van mozaïek maken, met scherven van glas; Gerdie Bisschops toont diverse handwerktechnieken en Loes Thijssen zal haar boetseerkunst en voorwerpen onder de aandacht brengen.

In het boekje dat speciaal voor Open Monumentendag 2023 in de gemeente Heumen is gemaakt, leest u meer over de activiteiten: LR-BW-Open-Monumentendag-2023

Graag tot ziens op zondagmiddag 10 september!

 

Featured Image

Week van Gebed – Gebedsviering in Malden

MALDEN/HEUMEN – Op vrijdag 20 januari om 19.00 uur is er een gebedsviering in de H. Antonius Abtkerk in Malden. De gebedsviering vindt plaats in het kader van de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 en wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Heumen en de H. Antonius Abtkerk in Malden (onderdeel van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen), op initiatief van de Raad van Kerken Nijmegen.
De week van gebed wordt dit jaar gehouden van 15 t/m 22 januari. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid in de wijk en de wereld. Het thema van de hele week is: Doe goed, zoek recht. Tijdens de gebedsviering op vrijdagavond in Malden staat de uitspraak ‘Dat hebben jullie voor mij gedaan’ centraal.
Er wordt samen gebeden en ieder wordt aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken.
Of u nu vaak in de kerk komt of haast nooit, u bent van harte welkom om met ons mee te bidden!

Meer info, Week van Gebed of Raad van Kerken Nijmegen

 

Featured Image

Afscheid Maldens Gemengd Koor

Na bijna 50 jaar is het doek voor het Maldens Gemengd Koor gevallen
Op 14 juni 2022 is in de Algemene Ledenvergadering door de (resterende) leden van het Maldens Gemengd Koor een verklaring afgegeven, waarbij besloten werd het koor te ontbinden.
Tijdens een etentje op 23 juni jl. hebben deze (resterende) koorleden “als koor” afscheid van elkaar genomen. Voorzitter Henk Poos memoreerde op zijn gebruikelijke wijze dat het koor mooie jaren heeft gekend, wat nu resteert zijn de goede herinneringen.

Het Maldens Gemend Koor werd opgericht op 15 april 1973 als voortzetting van het vroegere herenkoor en ging vanaf die datum verder als gemengd koor. Het 50-jarig jubileum is net niet gehaald. Met trots denken de oud MGK’ers terug aan de organisatie van een internationaal korenfestival in Malden, aan de diverse meerdaagse uitstapjes tot Rome, waar in meerdere kerken gezongen werd.

Op het hoogtepunt bestond het koor uit ca. 60 leden. Lid van een koor zijn biedt veel vreugde, maar vergt ook wel wat tijd.
De afgelopen jaren meldden zich nauwelijks tot geen nieuwe leden en het ledental liep terug. Mede hierdoor en gecombineerd met de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden was de gewenste kwaliteit niet meer te bereiken. Dit heeft helaas tot ontbinding van het koor geleid.
Op zondag 11 september om 10.30 uur in de kerk in Malden is een speciaal feestelijk en muzikaal afscheid bereid voor het MGK.
Hierbij een oproep aan zoveel mogelijk (muzikale) parochianen uit Malden én omgeving om deze viering te bezoeken en bij te dragen aan een mooi afscheid!

MUZIKALE BIJDRAGEN GEZOCHT:
De vieringen op zaterdagavond in de Heilige Antonius Abtkerk in Malden hebben dringend behoefte aan muzikale inbreng door bijvoorbeeld een koor, koortje, pianist, organist, zanger, zangeres enz.  Wie bieden zich aan om -bij toerbeurt- onze vieringen muzikaal te ondersteunen?
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.
Hartelijk dank namens het pastoraal team én de Maldense gemeenschap

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.