Afscheid Maldens Gemengd Koor

11 september 2022 10:30 uur
Locatie: H. Antonius Abt Malden,

Na bijna 50 jaar is het doek voor het Maldens Gemengd Koor gevallen
Op 14 juni 2022 is in de Algemene Ledenvergadering door de (resterende) leden van het Maldens Gemengd Koor een verklaring afgegeven, waarbij besloten werd het koor te ontbinden.
Tijdens een etentje op 23 juni jl. hebben deze (resterende) koorleden “als koor” afscheid van elkaar genomen. Voorzitter Henk Poos memoreerde op zijn gebruikelijke wijze dat het koor mooie jaren heeft gekend, wat nu resteert zijn de goede herinneringen.

Het Maldens Gemend Koor werd opgericht op 15 april 1973 als voortzetting van het vroegere herenkoor en ging vanaf die datum verder als gemengd koor. Het 50-jarig jubileum is net niet gehaald. Met trots denken de oud MGK’ers terug aan de organisatie van een internationaal korenfestival in Malden, aan de diverse meerdaagse uitstapjes tot Rome, waar in meerdere kerken gezongen werd.

Op het hoogtepunt bestond het koor uit ca. 60 leden. Lid van een koor zijn biedt veel vreugde, maar vergt ook wel wat tijd.
De afgelopen jaren meldden zich nauwelijks tot geen nieuwe leden en het ledental liep terug. Mede hierdoor en gecombineerd met de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden was de gewenste kwaliteit niet meer te bereiken. Dit heeft helaas tot ontbinding van het koor geleid.
Op zondag 11 september om 10.30 uur in de kerk in Malden is een speciaal feestelijk en muzikaal afscheid bereid voor het MGK.
Hierbij een oproep aan zoveel mogelijk (muzikale) parochianen uit Malden én omgeving om deze viering te bezoeken en bij te dragen aan een mooi afscheid!

MUZIKALE BIJDRAGEN GEZOCHT:
De vieringen op zaterdagavond in de Heilige Antonius Abtkerk in Malden hebben dringend behoefte aan muzikale inbreng door bijvoorbeeld een koor, koortje, pianist, organist, zanger, zangeres enz.  Wie bieden zich aan om -bij toerbeurt- onze vieringen muzikaal te ondersteunen?
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.
Hartelijk dank namens het pastoraal team én de Maldense gemeenschap