Themabijeenkomst Verlies van werk en inkomen

14 september 2023 15:00 uur - 16:30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk,

Bij verlies denken veel mensen vooral aan het verliezen van een dierbare aan de dood of aan het leven. Maar ook als je je werk verliest of moet noodgedwongen heel ander werk doen, dat is verlies in allerlei opzichten: gemis aan inkomen, structuur, sociale contacten, energiek zijn, talent kunnen inzetten, nuttig zijn, waardering, genieten…. We gaan in gesprek over de vraag: wat mis jij nu (het meest)? En delen ervaringen over hoe eenieder hiermee omgaat.

Begeleiding Evert Spitz en pastor Joska van der Meer

Meer info: J.vandermeer@H3eenheid.nl