Opening Kerkelijk Werkjaar. Thema ‘Ieder in de eigen bubbel of zoeken we verbinding?”

2 september 2023 - 3 september 2023
Locatie: Ontmoetingskerk,

Blijf je in je eigen bubbel ?

Bij de opening van het kerkelijk werkjaar op 2 en 3 september zijn er in de Ontmoetingskerk themavieringen met medewerking van alle koren van de Ontmoetingskerk. Thema is: ieder in de eigen bubbel of zoeken we verbinding? Dit thema zal in het najaarsprogramma verder worden uitgediept in o.a. lezingen, gesprekken en een tentoonstelling.

Zaterdag 2 sept 18.30 uur en zondag oecumenische viering 10.30uur