Op negen dagen meepraten over thema’s synodaal proces

11 januari 2024 14:00 uur - 8 februari 2024 21:45 uur
Locatie: Ontmoetingskerk,

In oktober heeft een belangrijke synode plaats gevonden in Rome als onderdeel van een

wereldwijd proces dat paus Franciscus een paar jaar geleden gestart is: het synodale proces.
Ter voorbereiding van die synode zijn uit alle landen rapporten naar Rome gestuurd. Ook
wij hebben vanuit onze parochie daar via het bisdom aan meegewerkt.

Na afloop van de synode is een verslag verschenen van de besprekingen, waarin allerlei thema’s aan de orde komen. Gelovigen over de hele wereld worden gevraagd daarop te reageren. Dat willen wij
vanuit onze locatie weer doen via negen bijeenkomsten op woensdagmiddag (14.00- 15.30) en
donderdagavond (20.00- 21.45).
Per bijeenkomst zullen we twee onderwerpen aan de orde stellen en we doen dat volgens de
methode die op de synode zo goed gewerkt heeft: niet discussiëren, maar zorgvuldig naar
elkaar luisteren met momenten van stilte om echt open te staan voor de werkzaamheid van
de Heilige Geest. Tussen de twee onderdelen is er natuurlijk een koffie/thee pauze.

Donderdag 11 januari – over wat is nu een synodale kerk, en over de initiatie-sacramenten(doop vormsel, eucharistie).

Woensdag 17 en donderdag 18 januari – over armoede (ook geestelijk) en over ‘uit elke stam en taal’.

Woensdag 24 en donderdag 25 januari -over oecumene en een luisterende kerk.

Woensdag 31 januari en donderdag 1 februari – over de positie van de leken, en de positie van de vrouw.

Woensdag 7 en donderdag 8 februari – over de kerk en de digitale omgeving en de kerk in
de huidige samenleving.

Per onderdeel zal een tekst uit het rapport van de synode centraal staan, waarin het grote
onderwerp concreet wordt toegespitst op een bepaalde kwestie: bijvoorbeeld migratie of de
taal van de liturgie.
De bijeenkomsten zijn in de Ontmoetingskerk steeds om 14.00-15.30 uur en 20.00-21.45 uur. Van harte welkom, u kunt per bijeenkomst komen. Aanmelden is niet nodig.
In de Cenakelkerk worden ook dergelijke bijeenkomsten gehouden.

Meer informatie in de Drieklank.