Najaarsprogramma 2023 Verwijdering – verbinding Lezing Dick Wolters

30 oktober 2023 19:30 uur - 21:30 uur
Locatie: Ontmoetingskerk,

Lezing door Dick Wolters. Kerk; burcht of brug?

Om een open deur in te trappen: de gloriedagen van de kerk in Nederland zijn voorbij. Het merendeel van de Nederlanders heeft er geen binding meer mee en als kerk spelen we nauwelijks meer een rol in het maatschappelijk discours. Kruipen we in ons eigen coconnetje? Of heef de kerk een taak bij issues als individualisering en ploraisering? Heeft de kerk nog een toegevoegde waarde in deze samenleving: Kan ze op een bepaalde manier een brug slaan? En hoe doe je dat? Maar ook: wat gebeurt er met onszelf en de kerk als we deze brugfunctie serieus nemen?

Dick Wolters (1980) is bezig met een promotieonderzoek naar de rol van de kerk in een seculiere samenleving en werkt als pionierpredikant in Amsterdam.