Muziek bij het Mirakel

15 april 2023 20:00 uur
Locatie: Cenakelkerk,

Het Mirakel van Amsterdam, een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering voltrokken heeft op 15 maart 1345 in Amsterdam

De Occo Codex, bijeengebracht in opdracht van Pompeius Occo (1483-1537), bankier, koopman en humanist te Amsterdam

 In het voorjaar van 2023 brengt Collegium Musicum Amsterdam een programma rondom de Occo Codex en het Mirakel van Amsterdam. De Occo Codex ontleent zijn naam aan de Amsterdamse koopman Pompeius Occo, die dit manuscript rond 1530 liet vervaardigen in het beroemde scriptorium van Alamire te Mechelen. Het was bestemd voor de ‘Kapel ter Heilige Stede’, gesticht ter herinnering aan het Mirakel van het Heilig Sacrament te Amsterdam. Het Collegium heeft op zaterdagavond 18 maart, de avond van de Stille Omgang, meegewerkt aan de eucharistieviering in de Engelse kerk aan het Begijnhof, en vervolgde dit op zondagmiddag 19 maart met een concertante uitvoering van hetzelfde programma in ‘de Papegaai’ aan de Kalverstraat in Amsterdam. Het concert wordt herhaald op zaterdag 15 april in de Heilig Landstichting bij Nijmegen.

Het programma is opgebouwd rondom de Missa Myn hert van Mathieu Gascongne, met daaraan voorafgaand het thema Myn hert altyt heeft verlangen in een compositie van Pierre de la Rue. Van dezelfde componist wordt O salutaris hostia uitgevoerd. Het programma wordt gecompleteerd met werken van anonieme componisten uit de Occo Codex: Cibavit eos en Tantum ergo.

Concertinformatie

Zaterdag 15 april 20:00 – Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting nabij Nijmegen (vrije toegang, collecte)

Graag tot ziens bij onze concerten!