Leerhuis

10 april 2024 14:00 uur - 29 mei 2024 16:00 uur
Locatie: Cenakelkerk,

Nadat we in de periode voor de veertigdagen tijd een aantal mooie bijeenkomsten hebben gehad in
verband met het synodale proces, willen we vanaf 10 april aandacht besteden aan het laatste boek
van Halik, de namiddag van het christendom. Tomàs Halík is een theoloog die tijdens het
communistisch bewind in Tjechoslowakije priester is gewijd. Hij heeft een aantal interessante
boeken geschreven en is een adviseur van de paus. In de Namiddag van het Christendom geeft hij
een analyse van de huidige situatie van de kerk in m.n. Europa en doet ook een aantal voorstellen
zoals uit de ondertitel blijkt: op weg naar een nieuw tijdperk.
Omdat in de bijeenkomsten over het synodale proces de methode van aandachtig lezen en
aandachtig naar elkaar luisteren zo goed bevallen is, willen we proberen die methode ook toe te
passen wanneer we uit het boek samen gedeeltes lezen.
Op 10 april zal ik in de eerste bijeenkomst het boek presenteren en de grote thema’s aangeven. Op
17 en 24 april en op (8) 15, 22 en 29 mei zijn dan de bijeenkomsten waarin we dieper zullen ingaan
op bepaalde thema’s uit dit inspirerende boek
Woensdagmiddag van 1400-16.00 en woensdagavond van 20.00-22.00 in de Oosterse zaal van de
pastorie van de Landstichting

Herwi Rikhof