Leerhuis in de advent: de synode en het synodale proces

29 november 2023 20:00 uur - 29 november 2023 22:00 uur
Locatie: Cenakelkerk,

Op drie woensdag avonden in de advent willen we aandacht besteden aan de synode die in Rome heeft plaats gevonden als onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen. Al eerder dit jaar (in april) heeft Jos Moons sj een avond over dat synodale proces verzorgd. Aan het begin van dat proces, in de advent van 2021, heeft Herwi Rikhof ook een paar lezingen verzorgd. En we hebben parochie-breed op de verschillende locaties gepraat over de vragen die ons werden voorgelegd.

Op woensdag 29 november zullen Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof praten over de stand van zaken, o.a. aan de hand van de synode documenten, telkens van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel, Cenakelkerk. Iedereen is van harte welkom.