Grafwake

29 maart 2024 19:00 uur - 30 maart 2024
Locatie: Cenakelkerk,

Het waken bij het graf van Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag is een mooie traditie
van de Cenakelkerk. De grafwake is een onderdeel van de Goede Week en een
persoonlijke voorbereiding op het Paasfeest; we willen deze nacht in stilte en gebed
met elkaar delen.

Inhoudelijk thema:
Een nieuw Verbond
Een nieuw hart
Met de regenboog als symbool van het verbond
van God met alle mensen

Tijden van de grafwake:
Na de dienst op Goede Vrijdag (19 of 19.30 uur) wordt het Kruis naar de Taborkapel
gebracht en daar waken we dan tot  21 uur.
Op zaterdag ochtend is van 5- 9 uur de grafwake.

De voorbereidingsbijeenkomst was op 25 februari 2024.
Wilt u op een of andere manier deelnemen of invulling geven aan de grafwake dan
kunt u dat melden via het secretariaat.
Een ieder is van harte welkom.