Door het donker naar het licht

30 maart 2024 23:00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk,

Op paaszaterdag is er voor en door jongeren een paasnachtviering in de Ontmoetingskerk.
In het donker van de nacht staan we stil bij het lijden van Jezus en het donker in onszelf en
in onze wereld en gaan we samen op zoek naar Licht. Jongerenkoor les Etoiles en de
vormelingen zijn er en iedereen, jong en oud kan zich bij hen aansluiten.

Paaszaterdag 30 maart 23.00uur Ontmoetingskerk