Allerzielenconcert Eternal Love

5 november 2023 16:00 uur - 5 november 2023 16:00 uur
Locatie:

Het is inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de bijzondere concerten die het Projectkoor Heilig Landstichting al vele jaren in de regio geeft.

Na een gelegenheidsconcert in 2001 ontstond het idee om op projectbasis regelmatig een koor van amateurzangers samen te stellen dat in muziek uit religieuze en wereldlijke tradities concerten geeft rondom het thema gedenken. Ook dit jaar komen zo’n 80 zangers uit alle windstreken (ook uit eigen parochie!) bij elkaar, ieder met hun eigen achtergrond en muzikale bagage. Onder leiding van Sophia Brink zingen zij weer een verhalend programma dat dankzij een bovengemiddeld muzikaal niveau en vooral diep doorleefde uitvoeringswijze ieder
jaar weer veel luisteraars weet te raken.

Afscheid nemen van een dierbare, een geliefde. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen zingend die pijn, dat gemis te aanvaarden en ons daarmee te verzoenen. Dat doen we door vanuit het duister ook weer een weg naar het licht, naar het leven te zoeken.
Niemand weet wat ons ooit wacht, noch waar onze geliefden nu zijn. De Perzische filosoof Rumi schreef al: “Wat je zoekt, zoekt jou”. Dat hopen we te ervaren in dit programma. Dat we ons diep in ons droevig, zoekend hart voor altijd ook gesterkt en bemoedigd mogen weten door Liefde, in welke vorm of op wat voor manier ook. Want daar, diep in ons hart zingt het, gloeit het van Liefde. Daar weten we ons blijvend verbonden in Eternal Love.

U bent van harte welkom:
zondag 5 november
Cenakelkerk in Heilig Landstichting, 16.00 uur
De deuren gaan een half uur voor aanvang open.

Het geheel wordt begeleid door organist Tommy van Doorn en fluitist Hettie van der Wee-van der Borg. Het geheel staat onder leiding van dirigent van Sophia Brink. De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor deze concerten geschreven vertalingen. Omdat we vanzelfsprekend kosten maken bij het organiseren van dit project en graag ook in de toekomst onze concerten voor iedereen vrij toegankelijk willen houden, wordt na afloop uw bijdrage bijzonder op prijs gesteld.
Eternal Love: van harte aanbevolen!