Featured Image

Bijeenkomst ‘samenleven in een tijd van polarisatie’

UITNODIGING: ‘Leven met elkaars verschillen’.
Dominicaanse ontmoeting over samenleven in een tijd van polarisatie.
‘Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’, zo riep de ideële reclamemaker SIRE vorig jaar het publiek op. Die oproep heeft de afgelopen maanden nog aan kracht gewonnen. De kloven in de samenleving lijken immers alleen maar groter te zijn geworden. De politieke tegenstellingen tussen ‘links’ en ‘rechts’ zijn verscherpt. Ook op cultureel en sociaal vlak hangen groepen mensen vaak andere waarden aan. Onze samenleving mist een gemeenschappelijk verhaal, maar wat erger is: we lijden met z’n allen aan een onvermogen tot dialoog.
De actualiteit stelt ons voor vragen als: Hoe kunnen we ‘leven met elkaars verschillen’? Hoe kunnen we bruggen bouwen in plaats van muren? En welke inspiratie kunnen we daarvoor vinden in de christelijke traditie?
Deze vragen staan centraal tijdens de komende ‘dominicaanse ontmoeting’, op donderdag 25 april 2024, van 15.30-18.30 uur in de dagkapel van de Dominicuskerk (ingang Groenewoudseweg, Nijmegen).
Spreker tijdens deze bijeenkomst is theoloog Bernard De Cock. De Vlaamse dominicaan Bernard De Cock (1949) was onder meer werkzaam als studentenpastor en docent in het hoger onderwijs. Vanuit die achtergrond heeft hij een bijzondere interesse in kwesties als emancipatie, identiteit, politieke en religieuze vernieuwing. De Cock staat garant voor een boeiend, grondig en bevlogen betoog.
Na de lezing en het gesprek daarover bidden we samen de vespers. We sluiten de bijeenkomst af met een maaltijd.
De organisatie van de bijeenkomst is in handen van ‘Dominicanen024’, een samenwerking van Nijmeegse lekendominicanen, dominicanen, dominicanessen en de Dominicuskerk.  Iedereen is van harte welkom! U kunt zich tot 15 april aanmelden door een email te sturen aan dominicanen024@gmail.com. De entree bedraagt € 12,50 maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. Studenten betalen € 7,50.

Jan van Hooydonk

Featured Image

Lezing Pater Pire

Op 10 december 1958 ontving de Belgische dominicaan Dominique Pire de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de enige rooms-katholieke priester die deze onderscheiding heeft gekregen. Over deze inspirerende man wordt een lezing gehouden door de Nijmeegse lekendominicaan Dorry de Beijer.
Daarna bidden we samen de vespers en sluiten af met een maaltijd.
Di 12 dec 16.00-19.30 uur
Dagkapel van de Dominicuskerk.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.