Shalom
Heilige Moeder Maria koningin van de Vrede breng Anna Marieke bij uw Zoon Jezus Cristus op dat er VREDE. zacht moedigheid en vergeving in hart is naar R… toe!!! Bij Jezus is alles mogelijk !, Ave Maria.