Voor de eeuwige rust en vrede voor de aan Corona overleden priesters, diakens, religieuzen en pastoraal werkenden in de wereld