In warme en liefdevolle nagedachtenis van mijn lieve ouders en uit dankbaarheid voor mijn lieve vriendin met wie ik nu het leven mag delen.