Voor alle zieken en stervenden in onze parochie; dat zij kracht naar kruis mogen ontvangen en dat wij hen nabij mogen zijn.