Voor de zieken, stervenden en overledenen alsmede voor hun dierbaren, dat zij Gods nabijheid mogen ervaren alsmede die van Maria, de moeder van God.