Dat de Heilige Geest met Pinksteren op ons allen moge neerdalen, zodat er vrede mogen tussen alle mensen.