Wij bidden voor Gods rijkste zegen over het synodaal proces dat in de afgelopen twee weekenden een aanvang heeft genomen in de wereldkerk en de Nederlandse kerkprovincie. Wij bidden ook voor wijsheid, geduld en liefde voor allen met het oog op het proces van het vitaliseren van onze parochie.