Op voorspraak van Maria, de moeder van Jezus Christus, vragen wij om kracht naar kruis voor alle zieken, stervenden en alle mensen die het om welke reden dan ook, in onze parochie.