Voor alle eerste communicanten in onze parochie dat ze de vreugde van Jezus in hun hart, mogen ervaren. En dat ze samen met Hem het leven met een zonnetje tegemoet kijken…