Heer, wij bidden U om uw Heilige Geest om samen onder zijn inspiratie, bemoedigd en met vertrouwen, invulling te geven aan onze gezamenlijke toekomst, met oog voor verschil en verbondenheid, als parochie Heilige Drie-eenheid.